Konsernsjef Amedia Are Stokstad. FOTO: Amedia
annonse
annonse

73 lokalaviser i Amedia, noen av dem mottakere av pressestøtte,  skal dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene avisene dekker.

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største.

Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge, heter det i en pressemelding fra Amedia.

annonse

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Artikkelen fortsetter under.

Norsk pressestøtte: – Fjern bukken fra havresekken

annonse

Godt resultat i 2018

– At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner, sier Stokstad.

Han forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Ifølge Amedia samarbeides det med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet.

I regnskapsåret 2018 hadde konsernet Amedia AS driftsinntekter på 3,5 milliarder  og et resultat før skatt på 396 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under.

Pressestøtte til lokalaviser har ikke ønsket effekt

Mottar millioner i pressestøtte

annonse

Amedia AS er Norges nest største mediekonsern etter Schibsted, og eier helt eller delvis 72 lokal- og regionaviser, tilhørende nettaviser, og trykkerier i Norge og Russland, samt distribusjonsselskaper i Norge.

Flere av Amedias egne aviser mottar pressestøtte i form av direkte produksjonsstøtte.

Amedia-aviser fikk totalt 61 millioner kroner i pressestøtte i fjor, og det er et Tilskottsutvalg, som legger fram et forslag for Mediatilsynet, og foreslår hvilke aviser som skal motta penger.

Utvalgets sammensetning, der blant annet flere mottakere av pressestøtte har sete, er kritisert blant annet av Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.

I tillegg til produksjonsstøtten kommer momsfritaket på trykte medier, som samlet utgjør rundt 1,6 milliarder kroner årlig.

Produksjonstilskuddet til norske nyhets- og aktualitetsmedier har de senere årene ligget på i overkant av 300 millioner kroner.

annonse

Fakta om norsk pressestøtte

Pressestøtte, økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte.

Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge.

Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god økonomi. Verdens Gang, Aftenposten og Dagbladet er de tre avisene som tar inn mest kroner på indirekte støtte.

Opprinnelig bestod pressestøtten av en subsidieordning for avispapir, samt støtte til pressekontorer. Senere er den gitt som produksjonsstøtte og blitt utvidet til også å omfatte støtte til forskning og utdanning, og støtte til spesielle publikasjoner.

Pressestøtten administreres nå av Medietilsynet.

Produksjonstilskudd og momsfritak

Produksjonstilskudd kan gis til publikasjoner med dagspressekarakter, som tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter.

Ved beregningen av tilskudd skilles det blant annet mellom;

Nr. 1-aviser, aviser med størst opplag av avisene som kommer ut i kommunen
Nr. 2-aviser, aviser som ikke har størst opplag av avisene i kommunen.

Tilskuddsordningen tilgodeser særlig nr. 2-aviser, men også nr. 1-aviser med opplag under 6000 får produksjonstilskudd.

Fem nr. 2-aviser – DagenMagazinet, Dagsavisen, Klassekampen, Nationen og Vårt Land, er kategorisert som riksdekkende meningsbærende aviser og ytes ekstra tilskudd.

Totalt har produksjonstilskuddet de senere år ligget på rundt 300 millioner kroner i direkte støtte.

I tillegg nyter aviser godt av momsfritak på trykte medier. I 2019 fikk norske medier via direkte og indirekte samlet pressestøtte på rundt to milliarder kroner.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon