annonse
annonse

Norsk Redaktørforenings (NR) avslag kom ikke uventet. Dialogen vi har hatt med dem siden oktober i fjor har ikke styrket min respekt for dette kollegium.

I vedtektene til NR heter det at de «har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier.» Videre heter det at NR skal bidra til «åpenhet, innsynsrett og de beste muligheter for å delta i samfunnsdebatten.»

Med tanke på den ensretting som er i de øvrige mediene i Norge, er det få aktører som i større grad har sikret ytringsfrihet og som har gitt nye stemmer en mulighet til å delta i samfunnsdebatten enn Resett. Svært mange er redde for konsekvensene av å uttrykke seg kritisk mot politisk korrekte oppfatninger i dagens samfunn hvor arbeidsgivere kan google din historikk med et tastetrykk.

annonse

Anonymitetens nødvendighet

Jeg har ikke lenger tall på hvor mange skribenter som har stått frem på Resett med meningsinnlegg under fullt navn, mens som i ettertid har bedt meg om at deres profil og innlegg blir slettet fordi de nå skal søke jobb. Kanskje deres frykt er overdrevet, men det er ingen tvil om at frykten finnes. Det sier noen om begrensningene i den opplevde ytringsfriheten i dagens Norge.

Og det er bruken av anonyme skribenter som Redaktørforeningen endte opp med som den avgjørende begrunnelsen for å nekte meg medlemskap. «Det vi først og fremst har sett på er måten anonyme kommentatorer kommer med sterke personangrep,» sa styreleder Hanna Relling Berg til Medier24 etter avslaget.

annonse

Skjult spill

Men vi har hatt en dialog med NR siden oktober i fjor. Og dette punktet med anonyme skribenter har ikke kommet opp som noe styret har ønsket ytterligere presiseringer på tidligere. Det kommer derfor ut av det blå samtidig som avslaget blir annonsert. Slik var forløpet: I et to timer langt møte i oktober tok Relling Berg opp bruken av pseudonym for journalister i nyhetsstoff. Dette rettet vi oss etter og har endret praksis for byline på.

Men når det gjelder kommentar- og meningsinnlegg, ble det tvert imot under dette møtet med NR anerkjent at det ikke var uvanlig at slike innlegg ble skrevet under pseudonym. Vi ble derfor ikke bedt om å endre den praksisen som en forutsetning for opptak i foreningen. Det andre punktet vi ble anmodet om var å merke kommentarstoffet enda tydeligere, noe vi også har gjort. Det har heller aldri skjedd at noen som har bedt om tilsvar i Resett ikke har fått det.

styremøtet 6. november kom NR frem til at de trengte «ytterligere avklaringer» før de kunne avgjøre søknaden om opptak. En liste på fem spørsmål ble sendt fra generalsekretær Arne Jensen til Shurika Hansen og meg den 27. november. Ingen av disse spørsmålene handlet om bruken av anonyme skribenter. Jeg svarte fyllestgjørende 3. desember.

Deretter hørte vi ingenting fra NR før pressemeldingen i går. Punktet om anonyme skribenter på meningsinnlegg hadde altså ikke kommet opp tidligere. Anonyme meningsinnlegg har da også vært minst like utbredt på Document.no og over flere år der enn på Resett. Og MSM-avisenes egne lederartikler er ofte heller ikke signert med navn, men kun med «Leder».

Det som måtte skille Resett fra andre måtte da være graden av «personangrep», men NR kommer ikke med noen konkrete eksempler. De kommer med en anklage som vi ikke har fått eller nå får mulighet til å forsvare oss mot. Man skulle tro at det var Pressens Faglige Utvalg (PFU) som var anerkjent av NR som rette instans til å dømme om presseetikk, men i dette tilfellet gjør de det selv.

Les også: Resett er ikke gode nok for det «gode» selskap

Jeg har ikke opplevd dialogen med Norsk Redaktørforening som oppriktig fra deres side. De har flyttet stengene underveis og lett etter måter å holde Resett ute. Og de har gjort det vel vitende om at et utenforskap hindrer Resetts informasjonsfrihet og tilgang, som nettopp er del av NRs vedtekter at de skal sikre for frie medier. Vi stenges ute fra pressekonferanser, diskrimineres av NTB og hindres økonomisk fordi medlemskapet blir avslått.

annonse

Moralsk fordømmelse

Møtet Lars Akerhaug og jeg hadde med styrets ledelse og sekretariatet i oktober var en spesiell seanse. Styrets leder stilte meg spørsmål om hva mitt «menneskesyn» var. Hun utdypet det til et spørsmål om alle mennesker var like mye verdt som andre. Klarere kunne hun ikke spørre meg om jeg var rasist. Hva hun tenker etter å ha hørt det (selvbeherskede) svaret mitt, vet jeg ikke, men jeg kan ikke helt løpe fra inntrykket om at NRs avgjørelse ikke ble tatt på pressefaglig grunnlag.

Redaktørforeningen har nå erklært at det under alle tre styremøtene som omhandlet søknaden var enstemmighet. Det vil si at det blant de 14 medlemmene ikke var en eneste redaktør som stemte imot de to avslagene som har kommet. Samtidig vet vi at flere redaktører i Norge og akademikere har tatt til orde for at jeg burde bli tatt opp, er det da noe med kulturen i NR-styret som presser frem en konsensuskultur? Hvor mye av en reell debatt var det egentlig i styret?

Som sagt, mitt inntrykk er at dette var en skinnprosess og at NR har holdt Shurika Hansen, meg og norsk offentlighet for narr. NR har bedrevet et spill for galleriet som, hvis det hadde foregått andre steder, pressen nettopp skulle avdekket.

Det er ikke godt å si hva som skjer fremover utover at Resetts kritikere nå kan fortsette å anklage oss for å bryte med Vær Varsom-plakaten uten at vi har noen mulighet til å forsvare oss der slike anklager hører hjemme, i PFU. Politikere får videre sanksjonert sitt skille med «redaktørstyrte medier» og andre (dvs. Resett).

Som vi dessverre har forventet har NTB varslet at de vil diskriminere mot oss som kunde enda mer i fremtiden. Nå blir kravet at alle deres artikler på Resett skal være uten kommentarfelt. Når det er sagt, står det til NTB-redaktør Mads Storviks honnør at han i forkant tok til orde for at jeg burde få medlemskap i NR.

annonse

Støtt oss! 

En del av Resetts lesere vil være lettet over at vi ikke opptas som medlemmer. De har vært engstelige for vår uavhengighet. Og det er absolutt også noen fordeler ved at Resett står helt utenfor lauget av andre medier. Det gir oss en uavhengighet og et kritisk blikk på de andre mediene som ellers kunne blitt kompromittert.

Men dere må også være klar over at manglende medlemskap vil fortsette å hindre Resett på noen områder og gi oss en vanskeligere journalistisk og økonomisk konkurransesituasjon.

Vi håper derfor dere trår til og hjelper oss i en skikkelig dugnad. Etterspillet av dette avslaget fra Norsk Redaktørforening er ikke over. De rettslige prosessene kan komme til å bli kostbare.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter. Vi må kjempe denne kampen for frie medier sammen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon