Illustrasjonsbilde. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
annonse
annonse

En person er bortvist fra Kristiansand sentrum på kveldstid, frem til 18. juni i år, etter flere grove voldsepisoder.

Relatert til en begjæring fra politiet i Agder, avsa Kristiansand tingrett forleden en kjennelse om at den aktuelle personen verken kan oppsøke eller ta tilhold i Kristiansand sentrum mellom kl. 1800 og 0600. Denne avgjørelsen gjelder så langt frem til 18. juni 2020. Dersom dette opphold– eller besøksforbudet brytes, blir han pågrepet og anmeldt av politiet. 

Opphold- og besøksforbud benyttes hovedsakelig for å forebygge vold og trusler. Ved første gangs overtredelse kan overtredelsen straffes med bøter eller fengsel i 6 måneder. Dersom en gjentakelse finner sted, kan vedkommende straffes med fengsel inntil 2 år. 

annonse

Les også: Kriminelle gjenger florerer på Grønland – næringslivet må bruke millioner på private vakttjenester

Alvorlig voldskriminalitet

Vedkommende er kun 19 år, og har bakgrunn fra et land i Midtøsten. Han har verken arbeid eller bosted i Kristiansand sentrum. Til tross for hans unge alder, har han opparbeidet seg en svært bekymringsfull og alvorlig straffehistorikk. Det være seg ran, alvorlige voldsutøvelser samt narkotikakriminalitet. 

Ifølge politiets datasystemer er omtalte i 2019 mistenkt/siktet i hele 18 straffesaker, herunder ved to anledninger for ran av personer i Kristiansand sentrum. Det fremgår av politiets redegjørelser at de straffbare tilfellene omtalte er involvert i skjer på kveldstid, og at det er berusede og derfor sårbare personer som blir utsatt. 

annonse

Gjengleder

I anmeldelsen fra politiet, og redegjørelsen overfor retten, hevdes det at denne unge voldsutøveren fremstår som en lederskikkelse i et belastet ungdomsmiljø i Kristiansand. 

«Han tilhører et narkotikamiljø i byen og er selv siktet for flere voldshandlinger i byrommet. Han tiltrekker seg mange ungdommer, og er involvert i en rekke hendelser hvor både andre og ham selv har vært involvert i straffbare handlinger i sentrum. Uten oppholdsforbud vil han være årsak til at ungdommer vil bli utsatt for straffbare handlinger av siktede og hans miljø».

Kristiansand tingrett

Retten etterkom politiets begjæring om opphold- og besøksforbud, og hadde blant annet følgende begrunnelse: «Retten ser det slik at det besøksforbudet som påtalemyndigheten har ilagt, ikke kan anses som noe uforholdsmessig inngrep. Dette gjelder spesielt under henvisning til alvorligheten til de lovbrudd det er grunn til å frykte at blir begått uten oppholdsforbud, særlig ran, vold og trusler, samt den særlige sårbarheten hos den kretsen som trenger beskyttelse».

annonse

Slutning

«Reza XXXXXXXX, født XX.XX.2000, forbys å oppsøke eller ta opphold i Kristiansand sentrum med nærmere avgrensning som fremgår av vedlagte kartskisse. Forbudet gjelder hver dag i tidsrommet fra 1800 til 0600 frem til 18. juni 2020. 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon