annonse
annonse

Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat på 665 millioner.

Driftsinntektene er på nivå med 2018, mens resultatet er om lag halvert på grunn regnskapsmessig avsetning knyttet til fremtidig miljøopprydding ved Avinors brannøvingsfelt, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 2 944 millioner kroner sammenliknet med 2 915 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

annonse

Driftsinntekter i perioden 01.01 – 31.12.2019 utgjorde 11 785 millioner kroner sammenliknet med 11 724 millioner i tilsvarende periode i 2018.

Les også: Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten

Kompenserte reduserte trafikkinntekter med salg og leie

annonse

Det er økte salgs- og leieinntekter som til en viss grad kompenserte for reduserte trafikkinntekter (avgifter) i fjerde kvartal 2019, melder Avinor.

– Det er viktig for Avinor ikke å belaste våre kunder, passasjerer og flyselskap, med høye avgifter. Dette gjør at de kommersielle tilbudene og derigjennom inntektene blir stadig viktigere for Avinor.

Økte salgs- og leieinntekter på flyplasser kompenserte til en viss grad for reduserte trafikkinntekter (avgifter) i fjerde kvartal 2019, melder Avinor. FOTO: Avinor

– Vi er fornøyde med at økte inntekter til en viss grad kompenserer for redusert trafikk og lavere avgifter. Gode og stabile økonomiske rammevilkår er avgjørende for å sikre et godt luftfartstilbud i hele landet, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Les også: Avinor innfører betaling for VIP-er

Avsetninger gir redusert resultat

I 2019 hadde Avinor et resultat etter skatt på 665 millioner kroner sammenliknet med 1 169 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018.

Resultatendringen skyldtes i hovedsak økte avsetninger til estimerte oppryddingskostnader knyttet til miljøforurensninger ved Avinors brannøvingsfelt.

Sikker og effektiv drift

Gjennom året har gjennomsnittlig regularitet og punktlighet vært henholdsvis 98 prosent og 84 prosent.

– Det viktigste for Avinor er å levere det flyselskapene, passasjerene og samfunnet forventer av oss – sikker og stabil drift av våre lufthavner. 2019 har vært nok et år uten store driftsforstyrrelser og med punktlighet som er blant de beste i verden.

annonse

– Det norske luftfartssytement, med tett samarbeid mellom flyselskapene, Avinor og de andre aktørene på våre lufthavner, er svært robust og bidrar til at hele landet har et godt tilbud, sier konsernsjefen.

Les også: Brannen i parkeringshuset på Sola er slukket

Kartlegger skadeomfang av brann

7. januar 2020 brant det i et parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola.

Brannen antas å ha startet i en eldre dieselbil og utviklet seg raskt til en svært utfordrende brann med store materielle skader, men med ingen alvorlige personskader.

Deler av parkeringshuset kollapset under brannen.

Det pågår nå kartlegging av skadeomfanget og planlegging av gjenoppbyggingen av parkeringsanlegget. Bygget var fullverdiforsikret.

annonse

Fakta Avinor:

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

 

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon