FN-bygningen, New York. Pixabay. Foto: jensjunge
annonse
annonse

To av den siste ukens klart mest omtalte saker på Resett har vært Norsk Redaktørforenings avslag på Helge Lurås’ og Shurika Hansens søknader om medlemskap, og SAS’ famøse reklamekampanje med hets mot folkegruppen skandinaver.

To enkeltsaker som tilsynelatende har fint lite med hverandre å bestille. Grunnen til at jeg likevel mener at det er en felles modus operandi i disse to sakene er allerede beskrevet nærmere i et tidligere innlegg, «Den strukturelle rasismens dominoeffekt».

Jeg viser igjen til FNs migrasjonspakt {Global Compact Migration) Mål 17, «Eliminere alle former for diskriminering og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon». Punkt 17 c): Fremme uavhengig, saklig og god journalistikk i mediene, også internettbasert informasjon, herunder bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål og begreper, investere i standarder for etisk journalistikk og reklame og stoppe overføring av finansiering eller materiell støtte til mediekanaler som systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt og rasisme og andre former for diskrimineringer av migranter, med full respekt for pressefriheten».

annonse

Les også: Tybring-Gjedde: En politisk venneklubb skyver Resett ut i kulden

Men likevel så blir altså Resetts medlemskap i Redaktørforeningen eliminert, selv om de fremmer en saklig og god journalistikk og bidrar til en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon. Fra før er det kjent at det ikke ytes noen form for finansiering eller materiell støtte til denne mediekanalen som ikke fremmer verken intoleranse, fremmedfrykt, rasisme eller andre former for diskriminering av migranter. De har tvert i mot flere fremmedkulturelle blant sine ansatte og øvrige skribenter. Det må sett ut i fra denne bakgrunnen stilles store spørsmålstegn ved hvor det blir av den fulle respekt for pressefriheten når Resett ikke engang blir inkludert i Redaktørforeningen.

Verre enda blir det når også NTB henger seg på denne diskrimineringen for å hindre Resett i og fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av migrasjon. Gjennom et helt absurd og diskriminerende overformynderi krever de at Resett skal lukke alle kommentarfelt relatert til NTB-meldinger så denne offentlige samtalen skal forstumme. Dette kravet er pr nå under rettslig vurdering fra Resetts side.

SAS sin reklamekampanje med hets mot folkegruppen skandinaver, og ditto forhånelse av skandinavisk kultur, den blir derimot  ikke eliminert fra det gode selskap. Uansett hvor systematisk den fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av skandinaver. Da blir det særdeles vrient å avfeie FNs migrasjonspakt (Global Compact Migration) som en konspirasjonsteori når man ser den opp mot de nasjonale realiteter i både Norge og Sverige. Det er en felles modus operandi i disse to sakene som er helt åpenbar. Det merkelige er likevel at de som bedriver forskjellige former for diskriminering og prøver å forhindre en kunnskapsbasert offentlig samtale får holde på akkurat som de vil. Det fikenbladet de gjemmer seg bak er migranter. Men det fikenbladet er så transparent at det er for alle å se hvor nakne de er. Skal man få eliminert alle former for diskriminering, så må elimineringen pent innbefatte alle mennesker, ikke bare noen utvalgte.

annonse

Les også: Resett er ikke gode nok for det «gode» selskap

Det Resett og flest mulig andre frie og uavhengige medier må være helt klokkeklare på er å gå foran for å trappe arbeidet med å eliminere alle former for diskriminering. De må fortsette med å fremme en kunnskapsbasert offentlig samtale for å forme oppfatninger av både migrasjon og diskriminering. Selv om denne pakten fortsatt ikke er juridisk bindende, så skal man ha en naivitet av en annen verden for å tro at den ikke vil ha markant innflytelse på offentlig meningsdannelse. Da må man også være forberedt på å måtte tilpasse seg den.

Kampen mot diskriminering, intoleranse og rasisme må utkjempes med demokratiske virkemidler. Desto flere som engasjerer seg i kampen, desto raskere får man resultater. Det handler langt i fra bare om å forme oppfatninger, det handler i langt større grad om å forme fremtidens oppvekstvilkår for kommende generasjoner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon