- Resett - https://resett.no -

Konkurranser om å levere helse- og sosialtjenester kan forbeholdes ideelle leverandører

Regjeringen gjør endringer i anskaffelsesregelverket slik at det offentlige kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører.

Det opplyser [1]Nærings- og fiskeridepartementet og Barne- og familiedepartementet onsdag.

Regjeringen mener EØS-avtalen åpner for innføring av slike forskriftsbestemmelser. EFTAs overvåkingsorgan ESA har imidlertid stilt spørsmål ved om endringene er i strid med EØS-retten.

annonse

– Det betyr at oppdragsgivere som benytter seg av muligheten til å reservere konkurranser for ideelle, kan risikere erstatningssøksmål, dersom det senere skulle vise seg at forskriftsbestemmelsene er i strid med EØS-avtalen, heter det fra departementene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474