Geir Ugland Jacobsen. Foto: Privat
annonse

Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp mener at ikke noe byråd har vært så sjåvinistiske som dagens rødgrønne i Oslo.

Ugland Jacobsen har vært medlem av Frp siden 70-tallet, og har på 80- og 90-tallet representert Frp i Nordre Aker bydelsutvalg. Han har sittet i fylkesstyret i Oslo Frp, og har mange års erfaring som siviløkonom og endringsleder i næringslivet. Nå stiller han som kandidat til å bli fylkesleder for partiet i Oslo. Det hele skal avgjøres under fylkesårsmøtet som avholdes 29. februar. 

Dagens Oslo, og Norge, er en snuoperasjon verdig. Vi må gjeninnføre sunn fornuft til det beste for folk flest, og ikke minst våre etterkommere, før det er for sent, sier han til Resett. 

annonse

Oslo må gjenopprettes  

Hva motiverer deg til å stille som kandidat? 

Jeg har vært med i partiet i mange år, og så ser jeg jo at med riktige grep og impulser kan partiet få mer innflytelse og det ønsker jeg å bidra til. 

annonse

Er det noen spesifikke saker i Oslo som engasjerer deg? 

Det er todelt. Det ene er hva vi kan få til i Oslo. Det går mye på byutvikling og prioritering. Trivselen for et stort antall innbyggere, byens økonomi, men det går også på bærekraftig utvikling, og at Oslo er inne på et dårlig spor. 

Infrastruktur

På hvilken måte?

Det går blant annet på immigrasjon, den er ikke så restriktiv som den bør være. Oslo begynner å bli fullt. Man må ta hensyn til de som allerede bor her og bremse litt på fortetningen. Og så må man sørge for at infrastruktur følger den voldsomme veksten. Det trenger vi å få fortgang i. Frp har programfestet en form for bosettingsstopp, for nyankomne. Vi trenger en normalisering av boligmarkedet, særlig for de nyetablerte som er i stand til å betale for seg. Vi må tone ned subsidieringen av bolig til de som ikke kan det, og som utkonkurrerer de som kan betale. Det blir trangt i boligmarkedet, utdyper Ugland Jacobsen.

annonse

Vi må gjenopprette Oslos renommé som en by som er verdt å bo i. Det er så mange som snakker om å flytte og det er en god del utflytting, på grunn av det som skjer med blant annet innskrenket frihet og da spesielt bevegelsesfriheten. Alt er blitt så politisert, det er ideologisk og diskvalifiserende for store deler av byens befolkning. Vi må få nedsatt en politikk som er mer inkluderende, og det er byrådets oppgave: Å være byråd for hele byen og alle byens innbyggere, ikke bare egne velgere, sier han.

Sjåvinisme

Ugland Jacobsen er ikke imponert over dagens byråd.

Det er ingen som har vært så sjåvinistiske som dagens byråd, etter min mening. Om ordføreren har kommet fra Arbeiderpartiet, Høyre eller andre, så har man innsett at man er hele byens ordfører. Det synes jeg ikke kommer så godt frem nå. 

Han mener også at Oslo har behov for å få opphevet en del ferdselsrestriksjoner. Stengte gater, dårlige parkeringstilbud og strupede gater i form av sykkelfelt bør omprioriteres, forklarer han. 

Vi i Frp hadde ønsket oss en annen byutvikling, og en mer inkluderende byutvikling enn det vi ser nå. Det er ikke alle som sykler, går og kan kjøre kollektivt. Det gjelder både folk med bevegelsesutfordringer, men også den hardtarbeidende mannen i gata. Noe av livsgrunnlaget til og grunnlaget for at det i det hele tatt er en by, er jo handelsnæringen i byen. Den utgjør en stor del av byen. Nå har det blitt mye vanskeligere å drive lønnsomt i Oslo sentrum, og det er veldig synd.   

Les også: Ny Frp-resolusjon: Vi avviser globalistisk politikk som vil avvikle suverenitet, landegrenser, nasjoner og kulturer 

Businessdreven tilnærming 

Ugland Jacobsen har gjennomført mange vellykkede snuoperasjoner og etableringer i næringslivet, med bakgrunn fra Telenor, Schibsted, Canal Digital og flere egenetablerte selskaper. Han ledet også Vålerenga Fotball ASA på slutten av 90-tallet, og hadde mye av ansvaret for at Vålerenga ble rigget som en skikkelig eliteserieklubb.

annonse

Hva tenker du at du kan bidra med som fylkesleder? 

Det går blant annet på kompetansen, med lang ledererfaring. Økonomisk kompetanse, særlig samfunnsøkonomisk. Veldig mange politikere vet ikke hva samfunnsøkonomi er. Det er i det hele tatt ikke normalt å ta samfunnsøkonomiske avveininger når man tar politiske beslutninger i Norge, hverken på riksplan eller på byplan. Derfor mener jeg at samfunnsøkonomi må mer på kartet enn det har vært til nå. Som siviløkonom føler jeg at jeg har noe å bidra med der, jeg har også styrt mange store og små bedrifter, og fått erfaring om hva som fungerer og ikke, både når det gjelder bedriftsøkonomi og fremdrift i næringslivet, og ikke minst hvordan man får bedrifter og samfunn til å gå rundt på en bærekraftig måte, med trygge og fornøyde ansatte, eventuelt innbyggere.

Har du en business-tilnærming til det å drive politikk? 

Jeg har nok det, tilnærmingen er i hovedsak veldig rasjonell. Jeg er resultatorientert og er vant til å vurdere konsekvenser av de beslutningene jeg tar, ikke minst de økonomiske. Generelt, både på riksplan og kommuneplan i politikken, er det skremmende å se hvor få som har relevant utdannelse, yrkes- og livserfaring. Noen har muligens et talent for å gjøre det bra uansett, men oddsen for å ta riktig beslutning er mye dårligere med manglende utdanning og erfaring. Man tar avgjørelser på vegne av mange mennesker, avgjørelser som påvirker mange liv, og da må man kunne øyne konsekvensene. 

Les også: Frp-politiker politianmelder Lan Marie Berg og Raymond Johansen 

Oslos unge 

Det er ikke bare i næringslivet og politikken Ugland Jacobsen har lagt ned tid. Med et bredt interessefelt har Ugland Jacobsen vært aktiv i kickboksing og i roadracing (motorsykkel på bane) på konkurransenivå inntil nylig, han har fire barn fra tidligere ekteskap og er gift med Isabele. Men Ugland Jacobsen er også kjent for en helt annen historie: Grepene han tok da han så sin egen sønn falle utenfor. 

Han slet på skolen og fant seg ikke til rette. Da tok jeg delvis fri ett år, og fikk han på rett kjøl – både i form av livsstil og på skolen. Han slet veldig som overvektig 13-åring, men som 17-åring ble han Norgesmester i kickboxing, forteller Ugland Jacobsen, og legger til:  

Ut av denne erfaringen har jeg fått meg et slagord: Det er håp for alle. Det er mulig å få veldig mye ut av barn med riktig tilnærming, selv om utgangspunktet er dårlig. 

Har du tenkt på hvordan denne erfaringen kan brukes i den delen av politikken som omhandler skole og arbeid med ungdom? Det er jo noen utfordringer med ungdom i Oslo? 

Det er noen utfordringer i Oslo. Det krever at man ikke er for «nerdete» som politiker, man må ha livserfaring for å forstå hva som skjer og for å kunne gjøre realistiske tiltak. Selv har jeg vokst opp på Oslo øst, og jeg finansierte studiene mine som dørvakt i Bergen gjennom fire år, forteller Ugland Jacobsen. J

– Jeg har også fulgt mine barns oppvekst i Oslo ganske tett. Da får man en del erfaringer. 

Resett har rapportert om en rekke voldshandlinger på Oslo øst, utført av ungdomsgjenger. Mange etterlyser flere ungdomsklubber – er det løsningen på problemet? 

Ofte så forklares og bortforklares årsakssammenhengen så inngående at gjerningspersonen blir gjort til offer, men da må jeg spørre: Hvor blir det av god gammeldags «faenskap»? Det er nemlig hva det ofte er, men det er det ingen som kaller det lenger. Det er veldig viktig at man har adekvate konsekvenser på lager til de tilfellene som oppstår. Det kan selvsagt være ungdom som kommer skjevt utpå av legitime årsaker, men det skal være konsekvenser som virker preventive. Det kan ikke være sånn at kriminell ungdom sendes inn i et omsorgssystem med sosionomer, brus og pizza dersom de bare er slemme nok. Ingen frykter det. Null preventiv effekt på mange. 

Hvem har ansvar for disse ungdommene? Er det samfunnet?  

Vi må dekke det jeg vil kalle «ingenmannsland», altså barn med voksen tankegang og skadeevne som er under den kriminelle lavalderen. Det er ingen konsekvenser for disse barna, og da må andre svare for dette, her er det foreldrene som må ta ansvar. 

Av saker omhandlende ungdomsgjenger som utfører «faenskap», kan det synes å være en overvekt av innvandrerungdom, blant annet på Haugerud og i Oslo sentrum, som Resett har skrevet flere saker om. Hva tenker du om det?  

Det er svært alvorlig voldskriminalitet, ofte med elementer av rasisme og fornedring, som gir livsvarige traumer. En farlig trend, som gjør hele byen utrygg. Både personlige og sosiale kostnader er enorme. Hele byen blir utrygg. Folk endrer atferdsmønster for å verne seg. Sånn skal det ikke være. En konsekvens er dessuten at disse ungdomsgjengene sår hat i offergruppen, og setter innvandrere generelt i vanry, alle blir stigmatisert når det blir nok av slike hendelser. Jeg kjenner flere flotte innvandrere som er oppgitt over dette. Er også gift med en. Vi er nødt til å få bukt med problemet med effektive virkemidler, før det går for langt. Som en del av dette arbeidet bør spesielt problematiske grupper identifiseres, så tiltakene kan spisses mot disse. Å smøre alt tynt utover, gir ineffektiv ressursbruk og liten effekt.

Les også: Voldsdømte kan jobbe i barnehage – Frp vil «tette hull» 

De eldre

Oslo skal også være en by for eldre, om de bor på hjem eller hjemme, og om de vil ut å bruke byen, mener Ugland Jacobsen.

Standarden kan heves vesentlig med relativt enkle midler, sier han. 

Planen er klar.

Erfaringen med å ha sin far på ulike sykehjem over en seks års periode ga god innsikt. 

Geir Ugland Jacobsen sammen med sin far. Foto: Privat

Det handler mye om profesjonell ledelse og empati for de eldre. Årene som gammel i Norge i dag, er for mange preget av ensomhet, angst, depresjon og mangel på positive opplevelser. Mange går dessverre både fysisk og mentalt for lut og kaldt vann, selv om omsorgsbransjen gjør sitt beste innenfor de rammer de har. Det tas blant annet altfor lite hensyn til de gamles personlige ønsker og behov. Løsningene er fantasiløse, kollektive og sjablonmessige. Frp har den beste eldrepolitikken, som jeg mener at jeg kan bidra til å gjøre enda bedre. Det er duket for et skikkelig eldreløft – det vil jeg jobbe for. Ingen symbolpolitikk, men realistiske grep som vil merkes. Det er nok av budsjettposter som kan nedprioriteres andre steder, i den grad løftet koster penger. De eldre er blitt en pariakaste i dagens samfunn, ikke minst i Oslo. De er blitt offisielle syndebukker for et samfunn som søler bort penger og muligheter på helt andre ting enn dem. Selv vår nye finansminister klarer å lire av seg denne usannheten.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse