Illustrasjonsfoto: Shutterstock/ Nikonorov photo
annonse
annonse

Aslak Sira Myhre viser i Dagsavisen 14.2. at han har skjønt noe vesentlig venstresiden i norsk politikk lenge har hatt vanskelig med å forstå, nemlig at den økte motstanden mot globaliseringen er begrunnet i faktiske forhold og først og fremst kommer fra vanlige folk som har fått føle globaliseringsmedaljens bakside direkte på kroppen.

I en artikkel i Dagsavisen 14.2. med tittelen «Stanken av EU-motstand», viser han til oppslutningen om det «rasistiske» Dansk Folkeparti i Danmark og til Brexit i UK og at «høyreekstreme i hele Europa feirer resultatet, mens liberale og sosialdemokratiske partier grøsser sammen med snakkeklassen i land etter land». Han tar et oppgjør med de som forklarer det hele «som et resultat av en aldrende befolknings dumhet, fordomsfullhet og kunnskapsløshet.»

Les også: Regjeringen viderefører handlingsplan mot æresvold og negativ sosial kontroll

annonse

Sira Myhre har omsider forstått at folk ikke er idioter, men stemmer som de gjør fordi de har blitt sittende igjen med regningen etter venstresidens og de liberales globaliseringsprosjekt. Han tar et oppgjør med sine egne som «pisser nedover på de andre og klager over at det lukter». Det er bra. Veldig bra!

Han har forstått at vanlige folk «stemmer som de gjør fordi livene deres reint faktisk har blitt verre». Han har forstått at det først og fremst er objektive og materielle grunner som forklarer hvorfor folk stemmer slik de gjør.

Men Sira Myhre sier de er misfornøyde og stemmer som de gjør «som en følge av EU». Det er en tilsnikelse. Han tåkelegger hva misnøyen med de etablerte partiene først og fremst dreier seg om.

annonse

Mange er kritiske til EU som en følge av avståelsen av selvråderett, demokrati og folkestyre som sentraliseringen av beslutningsmyndighet i en internasjonal konføderasjon som EU innebærer. Slik har det vært siden EU ble etablert, i Norge som i resten av Europa.

Men oppslutningen både om Dansk Folkeparti i Danmark, Brexit i Storbritannia samt fremveksten av de nye «høyreekstreme» (Sira Myhres benevnelse) partiene i Europa samt oppslutningen om Trump i USA, skyldes utflaggingen av manuelle yrker til Kina og andre lavkostland, men først og fremst 50 år med liberal innvandringspolitikk. Begge deler er hoveddrivere. i Europa mest det siste. I USA mest det første.

Innvandringspolitikken har ført med seg enorme kostnader og ulemper som de urbane sentrumselitene har vært skjermet for, men som vanlige folk i næringssvake strøk og med lavere utdannelse har måtte betale kostnadene for og måtte ta ulempene med.

De har måtte betale i form av redusert sysselsetting og redusert reallønnsvekst som en følge av økt eksport av arbeidsplasser til lavkostland og økt konkurranse i det innenlandske arbeidsmarkedet som en følge av arbeidsinnvandring. De har fått redusert velferd og økt skattetrykk som en følge av massive overføringer til omfattende og i stor grad mislykkede integreringstiltak. Og deres sikkerhet er redusert som en følge av den økte kriminaliteten som følger med innvandringen.

Det er en høy pris å betale mens venstresidas velutdannede intellektuelle, som i stor grad har fått sin utdannelse på fellesskapets bekostning, sitter i trygge jobber med sykelønnsordninger og generøse pensjonspakker gjerne sysselsatt i utdanningssektoren eller i det offentlige.

Sammen med multikulturelle sosialdemokrater som historien har gått forbi og som har blitt fristet til å spille russisk rulett med velferdsstaten, og sammen med en virkelighetsfjern liberalistisk elite som synes billig arbeidskraft og billigimport fra Kina er greit, «pisser de attpå til på vanlige folk og klager etterpå for at de lukter».

Selv om den liberale snakkeklassens meningstyranni ikke er et hår bedre enn proletariatets grimme diktatur hadde jeg følt meg særlig ille berørt og flau dersom jeg hadde tilhørt venstresiden som tradisjonelt har påstått å ivareta arbeiderklassen og vanlige folks interesser.

Les også: Sanders mest populær på Stortinget

annonse

Jeg hadde vært flau over en så arrogant og nedlatende holdning til vanlige hardt arbeidende medborgere! Flau over at det skal være vanskelig å forstå at folk ikke er dumme og at de har gode grunner for å stemme slik de gjør! Flau over den feige brunbeising og stemplingen av andre med et annet syn på innvandring og de negative følgene av den, som «høyrepopulister, ekstremister og rasister», slik Sira Myhre fortsatt gjør. Jeg hadde vært flau over så lett å tåle den urett som ikke rammer dem selv, for å sitere Arnulf Øverland.

Nei, folk er ikke dumme! De har gode grunner for å ha mistet troen på de sentrale elitenes globaliserings- og innvandringspolitikk enten den kommer fra Audun Lysbakken, fra Jonas Gahr Støre eller fra Erna Solberg.

Det var derfor tradisjonelle Labour-velgere stemte mot sosialisten Jeremy Corbyn. Og det var derfor demokraten Hillary Clinton tapte presidentvalget i 2016. Og det er derfor Trump kommer til å vinne presidentvalget igjen nå i 2020.

Og det illustrerer forklaringsproblemet og det politiske paradokset venstresiden har rotet seg inn i når det skal en kapitalist som Donald Trump, og en erkekonservativ Tory som Boris Johnson til for å gå i front mot de etablerte globaliseringselitene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon