- Resett - https://resett.no -

Du får ikke katten inn i sekken igjen, Rotevatn

Hvis vi ser klimaendringene fra venstrepolitiker Rotevatns verdensbilde, så det sant at de er menneskeskapte. Det blir som gudsbeviset, det eneste vi vet er helt sant er Guds eksistens.

Med et slikt utgangspunkt er det krevende å argumentere for et annet syn. Da blir en møtt med resonnementer slik som – skal vi diskutere om jorden er flat?

Artikkelen fortsetter under.

annonse

Rotevatn har ikke tid til å diskutere om klimaendringene er menneskeskapt [1]

Det dukket opp en danske på Facebook-gruppen [2] «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Han skrev at nordmenn er bedre enn dansker til å protestere, at vi er standhaftige og står på vårt:

– Hei Norge.

annonse

Vi er mange her i Danmark, der er imponert over deres hurtige suksess på så kort tid. Jeg har meldt meg inn, fordi det problem, vi slås med er stort sett det samme, og det rekker over grensene. Dessuten håper jeg, at jeg kan finne frem til en mulig forklaring på den suksessen. Jeg tror dog umiddelbart, det henger sammen med en nedarvet kultur, den norske folkesjel, som nok er mere standhaftig enn vår danske. Endelig kunne det jo også skje, at jeg også kunne bidra litt til deres debatt og kamp. Også vi er for tiden plaget av planer om kjempevindturbiner på land, som der ikke er rasjonelt er for, men planene drives utelukkende av noen få, der med især Vattenfall i ryggen forsøker at berike seg på fellesskapets bekostning. Hell og lykke til! 🙂

Skjermbilde: Facebook/Folkeopprøret mot klimahysteriet

Så dukket det opp en svenske. Hun så for seg et skandinavisk opprør:

– Sverige er også oppmerksom på denne gruppen. Samme galskapen foregår også her. Heia Norge! Heia Danmark.

Skjermbilde: Facebook/Folkeopprøret mot klimahysteriet

Les også: Rotevatn: Klimaendringer stopper ikke om du blir med i en gruppe på Facebook [3]

Protestene er internasjonale

Utskjelte Trump har sagt opp Parisavtalen, slik at i 2020 er ikke USA med på «klimamålene». Årsaken til at De gule vestene i Frankrike oppsto var klimaavgifter på drivstoff. Klimatoppmøte i Chile ble flyttet til Madrid på grunn av opptøyer mot klimaavgifter.

Regjeringen har lagt frem Klimakur 2030. En plan for å halvere utslippene. Men hvor mye koster det og hvem skal betale?

Rotevatn vil nok snart erfare at Facebook fort kan fylle et tomrom. Lenge har det vært et konsensus rundt teorien om menneskeskapte klimaendringer i politikk og media. Det finnes nok noen «fornektere» der også, men de holder nok klokelig munn for unngå den belastningen det medfører.

annonse

Les også: Forsker mener klimaopprørerne på Facebook er «en trussel mot demokratiet» [4]

Grov sett kan vi dele befolkningen i to grupper: den nærende og den tærende

Førstnevnte er underrepresentert i politikk og media. Selv om det er de som bidrar til landets verdiskaping. I denne gruppen er det ikke så mange som støtter teorien om menneskeskapte klimaendringer, i alle fall ikke 100 prosent. Flere kan være enig om at menneske bidrar med noe. De fleste nærende er positive til reduksjon av utslipp. Men dette er praktiske mennesker, så de løser et problem før de begynner på neste.

I motsetning til den tærende, de har sjelden hatt en praktisk jobb. De er ansatt i offentlig sektor eller i statsfinansierte organisasjoner. De får lønnen sin punktlig på konto, men har ofte uklare forestillinger om hvordan verdiskaping fungerer. Den tærende delen synes det er en smart ide å avvikle oljeindustrien og ser gode økonomiske muligheter i grønn energi. Selv om det er ulønnsomt og blir subsidiert av skattebetalere.

For dere som har vært ute i vinternatt før. Nå er katten ute av sekken og Rotevatn får nok ikke den inn igjen.

Tegn abonnement [5] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474