Illustrasjonsbilde. REUTERS/China Daily/Files
annonse
annonse

Parisavtalen i regi av klimatoppmøtet i 2015 kom i stand ved at Kina fikk gjennomslag for sine krav om uendrede utslipp av klimagasser frem til 2030.

I motsetning av det mange tror så var det ikke alle land som underskrev avtalen. Av FNs 193 medlemsland var det 175 som signerte avtalen til slutt. USA har i ettertid meldt seg ut, effektivt fra høsten 2020.

Les også: FN: 300 milliarder dollar kan gi oss 20 år til klimaomstilling

annonse

De siste toppmøtene viser også at uenighetene medlemslanda seg i mellom er så store at avtalen i praksis er ugjennomførlig og nærmer seg oppløsning.
Majoriteten av medlemslandene er ikke i nærheten av å klare sine egne rapporterte utslippsmål innen fristene og kun 3 av 175 land har meldt inn reviderte mål som de ifølge avtalen skulle gjøre senest februar 2020.

Mange av våre co2-inkompetente politikere og deres haleheng av nikkere gjør sitt ytterste for at Norge skal fremstå som den største og beste aktøren i kampen mot «menneskeskapte klimaendringer» når det Norge bidrar med i så måte ikke betyr noe som helst. Enorme milliardbeløp brukes uhemmet i jakten på hypotesen.
Planeten vår har gjennomgått klimaendringer de siste 4,5 milliarder år og vil fortsette med det i hele sin eksistens.

I 1990 hadde Kina et rapportert klimagassutslipp på 2397,048 megatonn,
Norges utslipp var 51,454 megatonn. I 2017 var utslippene hhv 10877,218 megatonn mot Norges 55,403 megatonn. Tallene for Kina i 2030 er estimerte til 12133,539 megatonn, samtidig som Norges utslipp i følge myndigheten skal ned til 23,154 megatonn.

annonse

Les også: Flere partier følger FN-vedtak: Vil at klima skal gi grunnlag for asyl

Kina hadde et utslipp pr dag i 2017 som var på 29,801 megatonn, 29,3% av klodens totale utslipp. Norges daglige utslipp var 0,144 megatonn eller 0,14% av totalen. Sagt på en annen måte, som en kolibris fjært i en orkan.

Kina fortsetter å bygge og planlegger mange nye kullkraftverk over store deler av landet og de har heller ikke signalisert sine utslippsmål etter 2030.

Skipstrafikken er unntatt Parisavtalen. Ute på verdens hav seiler det enorme containerskip som hver for seg har et årlig utslipp tilnærmet 50 millioner biler. 15 av disse skipene har et beregnet utslipp likt alle biler på jorden, og det er over 100 av disse i drift.

CO2 nivået på planeten har økt med rundt 133 ppm siden 1850 og det er beregnet at den menneskelige delen av dette er ca 5,2% eller 6,9 ppm. På 170 år!

Satellittbasert global temperaturmåling de siste 41 årene viser en global økning av temperaturen på 0,56 grader celsius.

Det som gjør skandalen fullkommen er påstanden om at økt co2 = økt temperatur. Det er fremdeles en hypotese som ikke er bevist eller etterprøvd. Det er for mange variabler involvert til at den hypotesen lar seg bevise. Det er laget hundrevis av klimamodeller men ingen av disse har vært eller er i nærheten av den virkeligheten som planeten viser oss. Uansett hva klimapanelet (ipcc), politikere, medier og andre aktivister prøver å overbevise menigmann om, så fanger den observante opp at det kun benyttes uttalelser som; mulig, ganske sikkert, høyst sannsynlig og andre omtrentligheter når påstanden omtales.

Alle som bastant prater mot bedre viten eller bedriver bevisst propaganda. De som påstår at co2 hypotesen er bevist utfordres herved til å navngi disse fagfellevurderte og etterprøvde forskningsresultatene.

annonse

Les også: FN har klimautslipp som et lite land

Det som derimot er av stor betydning er behovet for større matproduksjon i årene framover da befolkningsveksten på planeten fortsetter å øke.
Matproduksjon krever jevn tilgang på co2, ikke mindre og de optimale nivåene som blir benyttet i drivhus er mellom 1100 og 1300 ppm for at fotosyntese og vekstvilkår skal være best. (Den menneskelige utpust har et nivå på 38000ppm og ingen har omkommet av den grunn).

Ved å forfølge det imaginære co2 trollet med co2 fangst, lagring eller reduksjon fratar vi definerte u-land maten på bordet og muligheten for den samme økte levestandarden vi selv har fått. Troen på at kjøp av grønne sertifikater, klimakvoter og subsidiering i milliardklassen av «grønn» teknologi og regnskog skal gi en kjøligere planet er i beste fall naiv.

Det vi derimot kan gjøre er å flytte fokuset over på all søpla vi strør om oss med.


Klimapanelet (ipcc) er en politisk sammensatt gruppering fra alle medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet offentliggjør skal medlemslandene ha behandlet slik at ingen forplikter seg til noe som helst.
IPCC utfører ikke egen forskning. De overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. Panelet vurderer i stedet publisert litteratur, inkludert peer-reviewed og non-peer-reviewed kilder. Spesielt det siste viser at de uten blygsel benytter seg av kvasiforskning for å produsere sine rapporter. eg; den berømte hockeystick grafen og «homogeniserte» landbaserte temperaturmålinger.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon