Klimabrølet 2019. Foto: Resett
annonse
annonse

Den norske kirke støtter et internasjonalt opprop for klimastreikende ungdom. – Klimakamp er å ta vare på skaperverket, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Hundre tusenvis av ungdom bruker fredagene til å streike for klima. De krever handling fra samfunnets ledere. Dette engasjementet støtter vi, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Den norske kirke er en del av det europeiske kristne miljønettverket ECEN. Det er dette nettverket av kirkesamfunn som nå gir sin støtte til Europas klimastreikende ungdom gjennom en uttalelse kirken har signert.

annonse
Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Bo Mathisen

50 års engasjement for klima og miljø

Kirkemøtet i 2019 vedtok en uttalelse som oppfordret regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte om å ta ansvar og handle for klimaet.

– I likhet med klimastreikerne, ber vi om at alle i ledende posisjoner også skal handle før det er for sent, sier Raaum. Hun mener det er positivt at regjeringen har meldt inn mål om 50 % kutt i klimagassutslipp innen 2030, som del av arbeidet med Paris-avtalen.

Engasjement for klima- og miljø har over 50 år lang tradisjon i Den norske kirke.

annonse

– Skal vi ta vare på skaperverket må vi ta vare på miljøet og klimaet på jorden Gud har skapt. Derfor har kirken en naturlig plass i diskusjonen om klima, mener Raaum.

Kirken rydder i eget hus

Raaum forteller at kirken omsetter ord til handling, og satser på konkrete tiltak knyttet til virksomhetens største utslippskilder.

– Vi har innført en ny reisepolicy som skal kutte klimagassutslippene fra reising med 8 % i året, totalt 50 % innen 2030, sier hun.

–  I tillegg har vi prosjektet «Grønn kirke – miljøledelse i praksis». Det hjelper menighetene å ta grønne valg i innkjøp og forbruk, avslutter hun.

annonse

Faktaboks om kirkens egne klimatiltak:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

  • Over halvparten av utslippene på nasjonalt nivå i Den norske kirke kommer fra reising. Den nye reisepolicien skal kutte utslippene fra reising med 8 % årlig, totalt 50 % innen 2030.
  • To tredjedeler av kirkens samlede utslipp kommer fra oppvarming, drift og vedlikehold av kirkebygg. Derfor satser kirken på prosjektet «Grønn kirke – miljøledelse i praksis».
  • Nesten 400 menigheter er en del av «Grønn kirke – miljøledelse i praksis». Nå rulles konseptet også ut til fellesrådene.
  • Kirkerådet og 7 av bispedømmekontorene er miljøfyrtårnsertifisert. Kirken har mål om at alle bispedømmekontorene og 30 av de største fellesrådene skal bli det.
  • «Grønn kirke – miljøledelse i praksis» er et ledelsesverktøy for helhetlig grønn praksis i menigheten. Fra innkjøp og forbruk, til gudstjenesteliv, trosopplæring og diakoni.
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon