Mot minoritet i eget land: Mer enn halvparten av befolkningstilveksten i Norge i 2019 hadde innvandringsbakgrunn

Det innvandret 52 200 personer til Norge i 2019. Det er nesten like mange som det ble født (54 500). Nettoinnvandringen var på hele 25 300. Det er en ny rapport fra SSB som viser dette. Tallene viser at prosentandelen etniske nordmenn synker raskt. For i nettoinnvandringstallene kan man gå ut fra at nesten alle har utenlandsk opprinnelse. … Fortsett å lese Mot minoritet i eget land: Mer enn halvparten av befolkningstilveksten i Norge i 2019 hadde innvandringsbakgrunn