- Resett - https://resett.no -

Mot minoritet i eget land: Mer enn halvparten av befolkningstilveksten i Norge i 2019 hadde innvandringsbakgrunn

Det innvandret 52 200 personer til Norge i 2019. Det er nesten like mange som det ble født (54 500). Nettoinnvandringen var på hele 25 300. Det er en ny rapport fra SSB [1] som viser dette.

Tallene viser at prosentandelen etniske nordmenn synker raskt. For i nettoinnvandringstallene kan man gå ut fra at nesten alle har utenlandsk opprinnelse. Samtidig vet vi fra SSB-tall i 2018 [2] at totalt hadde 29 prosent av barna som ble født i 2018, en mor som var innvandrer, mens nær 2 prosent hadde en mor som var norskfødt med innvandrerforeldre.

Dermed vil om lag 54 500 x 0,31 av de nyfødte ha annet enn etnisk norsk bakgrunn. Det er om lag 17 000 personer. Det kom dermed om lag (25300 + 17000) 42 300 nye innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019, mens det av antall nyfødte kom til 37 500 med etnisk norsk bakgrunn. Det vil si at 53 prosent av den «nye» befolkningen i 2019 hadde innvandringsbakgrunn.

annonse

Tallene fra 2018 viser at fruktbarheten var 1,87 blant innvandrerkvinner og 1,50 blant kvinner uten innvandrerbakgrunn [2]. Blant kvinner fra Afrika var fruktbarheten ca. 2,6.

I en rapport fra 2017 [3] beregnet SSB at 52 prosent av befolkningen i Norge innen 2100 ville ha innvandringsbakgrunn i et sannsynlig scenario for innvandring. Innvandringstallene fra 2019 tyder på at etniske nordmenn kan komme i mindretall lenge før den tid. Per nå er totaltallet innvandrere ca. 18 prosent, men det trekkes ned av at det er relativt få innvandrere i de eldre årskullene. I de yngre kullene er det allerede over 30 prosent med innvandringsbakgrunn.

Helt frem til for 40 år siden, på slutten av 1970-tallet, hadde 98 % av befolkningen etnisk norsk bakgrunn.

annonse

I mars 2020 kommer det en ny rapport fra SSB hvor innvandringen i 2019 er brutt ned på de ulike kategoriene. I 2018 kom omlag 33 prosent på grunn av familieinnvandring [4].

Les også: Skjult i Holmøy-rapporten: Etniske nordmenn under 50 % i 2100 [5]

Tegn abonnement [6] eller støtt oss på andre måter [7] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474