Halvor Fosli. Foto: Privat
annonse

«Mot nasjonalt sammenbrudd» er en viktig bok, selv om forfatterens navn nok er feil slik at boken ikke faller i smak og behag hos kultureliten.  

Forfatteren er en mann med solid bakgrunn i eget forfatterskap. Han har gitt ut mange bøker, den forrige var «Fremmed i eget land». Han har skrevet utallige kommentarer og kronikker. Og han har hatt viktige posisjoner i bokbransjen som forlegger i Exlex forlag, som redaktør for tidsskriftet Prosa og forlagsredaktør i Kagge Forlag og Aschehoug. Han er en av de viktigste debattanter og kommentatorer i sosiale media. En som unngår sjikane av sine meningsmotstandere. Forfatteren heter Halvor Fosli og problemet ligger her. Han heter ikke Muhammad eller Ali, og han skriver heller ikke med rosa penn.

Mot nasjonalt sammenbrudd: Bunnsolid fra Halvor Fosli

annonse

Og hva handler så «Mot nasjonalt sammenbrudd» om
Boka handler om virkeligheten i dag i Norge, Europa og internasjonalt. Fokuset er Norge. I boka tar han for seg integrering og innvandring – og islam. Temaer som mange har berøringsangst for. De farlige temaene. Han beskriver virkeligheten slik den er med fakta, saklig, grundig og med faglig tyngde. Boka åpner en debatt om disse temaer som andre prøver å tie i hjel.

I begynnelsen av boka, på side 16, skriver han slik:  

– Å drømme om en tilbakevending til en etnisk homogen norsk befolkning er naivt, reaksjonært og farlig, og appellerer bare til noen ytterst få. Det ville kreve omfattende og trolig tvungen repatriering – altså deportasjon. Det er så å si utenkelig.

annonse

Dette viser at Halvor Fosli er ikke mot innvandring eller for at innvandrere skal ut av Norge. Men han ønsker en saklig debatt om det. Hva vi kan gjøre for at alle føler seg inkludert og føler at de er en del av nasjonalstaten Norge.

Les også: Dagsavisens oppskrift på polarisering – Halvor Fosli er nazist

På side 128 forklarer han hva han mener med nasjonalstat:  

– Norge er en nasjonalstat som betyr: nordmenn deler en felles historie og felles språk, vi har en mangfoldig, men spesifikk kultur, som i sin totalitet skiller seg fra alle andre.
og han fortsetter.

– Innvandring til en etablert nasjonalstat medfører andre utfordringer enn til en stat bestående og skapt av innvandrere.

annonse

Fosli setter søkelys på det som er normalt for meg – at normene fra høytilitsamfunnet vinner over normene fra lavstillitsamfunnet.

På side 189 siteres Paul Collier slik:  

– En innvandring som ikke kulturelt assimileres, kan trekke vertslandet inn i de samme nedadgående spiraler som preger opprinnelseslandet.

Når han skriver om normene i vertslandet, skriver forfatteren om kulturell assimilering. For eksempel om at den norske likestillingen må prioriteres over æreskulturen, og for dette skal skje må vi få en kulturell assimilering. Han snakker ikke om tvangsflytting heller. Han snakker om det som jeg skrev om i min første bok i 2003. At det vil være nødvendig at vi erstatter våre gamle kulturelle koder med de nye, de som er i landet vi bor i nå, for å kunne fungere. Vi kan ikke praktisere æreskultur, henteektskap, juling av barna og tvangsekteskap i Norge, vi har rømt fra den kulturen.

Nasjonalt sammenbrudd sier ikke noe nytt om kulturell assimilering, mange forfattere med innvandrerbakgrunn har skrevet om det. Ordet «assimilering» har blitt et skremmende begrep i dag, men i virkeligheten kan ikke integrering finne sted uten kulturell assimilering.

Les også: Teorien om integrering må forkastes, og vi må satse på assimilering

Halvor Fosli også går inn for en inkludering av de som har kommet, og de som kommer hit.  Side 370:  

– Norsk kan bety i alle fall tre ting, og denne tolkningsrikdommen skaper ofte misforståelser: for det første kan det å være norsk bety at man er innfødt norsk, man har de fleste av sine slektninger her i landet. Vi trenger et begrep for denne gruppen, og jeg kaller dem innfødte nordmenn.
For det andre kan norsk bety at man føler seg norsk, snakker norsk og tenker norsk, men har slekten sin stort sett i utlandet. Da er man norskkulturell. Jo flere innvandrere som velger en slik frivillig fornorsking, desto flere kan vi ta imot.
Så har vi dem som er norske statsborgere, men som ikke regner seg som norske utover det, og som ikke vil at barna skal bli «for norske» og slettes ikke at barna (og etter hvert barnebarna) skal gifte seg med innfødte nordmenn – helst ikke med norskkulturelle heller.

Halvor Fosli er glad i mennesker uansett hvor de kommer fra og hvilken religion de har, og behandler dem med respekt fordi han likestiller alle mennesker med evne til å lære og forstå og forandre. Det som mange i den norske kulturelle eliten mangler forståelse for. De som behandler innvandrere annerledes og ikke stiller krav til dem. Krav gir ansvar.
Forfatter Halvor Fosli gir menneskene ansvar gjennom å inkludere dem, likebehandle dem. Han ønsker at de skal føle seg norske, fordi når man føler seg norsk føler man også en tilknytning til dette landet. Han beskriver ikke innvandrerne som et problem, men setter søkelys på den lille gruppen som segregerer seg og har blitt dominerende i samfunnet.

annonse

For å forstå dette bruker han som eksempel Malmø og hva vi kan lære fra denne byen med parallelle klankulturer som holder til ved siden av hverandre og konkurrer om makt over sine områder, og som Sverige som stat ikke lenger har kontroll over. Foslis bok inneholder ikke bare hans egne meninger – han siterer også andre forfattere som Terje Tvedt, Erik Kaufmann, Flemming Rose og mange andre forfattere og samfunnsdebattanter.

Fosli siterer på side 382 forfatteren og religionskritikeren Sam Harris:

–Uten en god offentlig samtale er vold uunngåelig. Når samtalen kollapser, kollapser også muligheten til samarbeid.

«Mot nasjonalt sammenbrudd» åpner for denne gode samtalen hvis vi leser boka nøytralt og uten fordommer mot forfatteren. Jeg leste boka med stor beundring. Det er en bok som kan bidra til bedre forståelse og saklig debatt, og den må ikke oversees.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse