Arendal 20170817. Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen under helsedebatt under Arendalsuka om sykehusøkonomi og framtida for sykehusene våre. Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten? Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
annonse

Pasientombud Anne-Lise Kristensen mener smittetilfellene ved Ullevål sykehus viser at sykehuset ikke var godt nok forberedt på viruset.

Pasientombudet i Oslo og Akershus mener det er uheldig at ansatte blir borte fra arbeidsplassen over lengre tid. Til nå har fem ansatte ved øyeavdelingen fått påvist smitte og er dermed satt i karantene.

– Dette viser med all tydelighet hvor store konsekvenser det får når smitteregimene ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte, sier hun til VG.

annonse

Den første ansatte som fikk påvisst smitte, skal selv ha tatt kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt etter å ha fått symptomer natt til tirsdag forrige uke. Han fikk beskjed om at det ikke var nødvendig med test av smitte og gikk derfor på jobb.

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Ullevål sykehus sier til avisa at de ikke oppfatter at det har vært svikt i rutinene.

– Vi er enige i at dette viste seg å være en uheldig avgjørelse. Sykehuset arbeider videre med å følge rutinene, men oppfatter ikke at det var svikt i selve regimet, sier Myhren.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse