Barneekteskap er et avgjørende hinder for jenters utvikling. Barneekteskap betyr også at jenter står i fare for seksuell vold og overgrep av partneren sin. I tillegg blir jenter ofte tvunget til å forlate skolen, noe som gjør det vanskeligere for dem å forsørge seg selv. FOTO: Pixabay
annonse
annonse

Millioner av jenter i Asia føder i stedet for å gå på skolen. Barneekteskap og uønskede graviditeter er de største utfordringene for jenter i Asia.

Land må investere tungt for å oppnå jenters rettigheter for situasjonen er svært bekymringsfull, ifølge Plan International, som i en ny rapport undersøker jenters rettigheter i 19 asiatiske land basert på helse, utdanning, økonomi, lovgivning og beskyttelse mot vold.

I Sørøst-Asia føder nesten seks millioner jenter i alderen 15 til 19 år hvert år, og en tredjedel av verdens barnebruder er i India.

annonse

Barneekteskap er ødeleggende

Tallene er bare eksempler på hindringer jenter står overfor og hvordan deres muligheter er begrenset i Asia.

– Konsekvensene av barneekteskap og tenåringssvangerskap er ødeleggende, med økt risiko for at jenter blir tatt ut av skolen, forblir i fattigdom og blir utsatt for vold.

annonse

– Dette har også konsekvenser for landenes utvikling generelt, sier Alexandra Pärnebjörk, seksuell og reproduktiv helse- og rettighetsrådgiver i Plan International Sweden.

Fare for seksuell vold og overgrep

I rapporten Tenåringsgraviditeter og barneekteskap – avgjørende barrierer for jenter har man sett på barneekteskap som et avgjørende hinder for jenters utvikling.

Barneekteskap er ansvarlig for de fleste tenåringssvangerskap i Asia. Komplikasjoner av graviditet og fødsel er den viktigste dødsårsaken for jenter i alderen 15-19 år.

Barneekteskap betyr også at jenter står i fare for seksuell vold og overgrep av partneren sin. I tillegg blir jenter ofte tvunget til å forlate skolen, noe som gjør det vanskeligere for dem å forsørge seg selv.

Jenters utdanning er ikke bare en rettighet i seg selv, men også en effektiv strategi for å bekjempe fattigdom. Jenter som gifter seg senere har færre og sunnere barn, og får bedre jobber, ifølge Plan International.

Jenter har det verst i Pakistan, Afghanistan og Bangladesh 

Det er stor variasjon mellom de 19 landene i rapporten. Landene som bryter jenters rettigheter mest er Pakistan, Afghanistan og Bangladesh.

annonse
Halvparten av verdens 1,1 milliarder jenter bor i Asia. Det er derfor det betyr veldig mye hvordan deres rettigheter blir tatt vare på, heter det fra Plan International. FOTO: Pixabay

For eksempel, knapt 40 prosent av jentene i Afghanistan og bare halvparten av jentene i Pakistan fullfører grunnskolen. I gjennomsnitt går en jente i Afghanistan på skolen i bare 1,9 år og i Pakistan 3,8 år.

I Bangladesh har nesten 59 prosent av jentene i alderen 20 til 24 år blitt tvunget til å gifte seg før fylte 18 år.

Invester i jenter for å oppnå de globale målene

FNs globale bærekraftmål for 2030 betyr at landene er forpliktet til å arbeide for lik og inkluderende utvikling.

Plan International mener det å investere i helsen til tenåringsjenter er et av de viktigste tiltakene for å nå de globale målene, da det innebærer å investere i morgendagens voksne og nasjonenes fremtid som helhet.

– Halvparten av verdens 1,1 milliarder jenter bor i Asia. Det er derfor det betyr veldig mye hvordan deres rettigheter blir tatt vare på. Regjeringene må vise politisk vilje og investere i jenters utvikling for sin egen skyld og få verden til å nå de globale målene, sier Mariann Eriksson i Plan International Sweden.

annonse

Fakta om Asia Girls’ Leadership Index:

I Asia Girls’ Leadership Index samler Plan International målinger av jenters muligheter til å utvikle og demonstrere lederskap i 19 land som er en del av Den sørasiatiske regionale samarbeidsorganisasjonen (SAARC) og Association of South Asian States (ASEAN).

Denne indeksen kan brukes som et verktøy for å støtte investeringer i ledelse av tenåringsjenter og unge kvinner på regionalt og nasjonalt nivå.

Temaene som målingene har vært basert på er utdanning, helse, økonomiske muligheter, beskyttelse mot vold, politisk stemme og representasjon, og nasjonale lover og politikk.

Målingene er et utgangspunkt for å se hva som påvirker jentenes muligheter og for å sammenligne land og regioner.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon