Illustrasjonsbilde Arkivfoto: Violetta Kuhn/ DPA / NTB scanpix
annonse
annonse

Tirsdag er det varslet dom i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i ytterligere to saker om norsk barnevern. Norge er dømt i fire saker det siste halvåret.

En av sakene som avgjøres tirsdag, gjelder primært adopsjon og svært begrenset samvær for de biologiske foreldrene etter omsorgsovertakelse. Norges strenge samværspraksis har vært sentralt i flere av de sakene der Norge har blitt felt den siste tiden.

Dommene mot Norge gjelder primært brudd på Menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv og familieliv.

annonse
Mange norske saker

Siden 2015 har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tatt inn 36 saker om norsk barnevern. Det bidrar til at Norge er nummer ni på listen over land med flest saker i domstolen. Sju av sakene er avgjort, og Norge ble felt i fem av disse. Fortsatt gjenstår dermed 29 saker, inkludert de to hvor det er varslet dom om noen dager.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han vil «legge særlig vekt» på dommer fra EMD i arbeidet med ny barnevernslov.

– Når de nå har tatt såpass mange saker til behandling innen dette feltet, tar både jeg, norske myndigheter og domstolene det på største alvor, sa Ropstad i forbindelse med en dom mot Norge sist november.

Veileder
annonse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) varslet i februar at det kommer en ny veileder for vurdering av samvær.

– Når en snarlig tilbakeføring til foreldrene ikke er sannsynlig, ser det ut til at det kan ha utviklet seg en «sjablongmessig» vurdering av at samvær etter en omsorgsovertakelse skal ligge på fire-seks ganger i året. Og det uten at en individuell og god vurdering av hver enkelt sak er gjennomført, sa direktør Mari Trommald for en måned siden.

Det samme direktoratet fikk i fjor sommer beskjed fra EMD om at oppfølgingen etter en dom i 2018 ikke var bra nok. Domstolen ba Norge svare på om det var gjort eller ville bli gjort en ny vurdering av å gjenopprette samværet mellom mor og barn i den aktuelle saken.

I februar behandlet Høyesterett i Norge tre saker om barnevern. Sakene ble behandlet samlet i storkammer, som betyr at elleve dommere avgjør saken, i stedet for fem som er det vanlige. Det er ennå ikke falt dom i disse sakene.

Fakta om norske barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

* Siden 2015 har domstolen tatt inn 36 saker som gjelder norsk barnevernspraksis.

* Sju av sakene er avgjort. Norge ble frifunnet i to av dem og felt i fem. De siste fellelsene har dreid seg om brudd på menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om respekten for privat- og familieliv.

* Tirsdag 10. mars kommer det dom i to nye saker.

annonse

* Streng norsk praksis for samvær etter omsorgsovertakelse har vært sentralt i flere av sakene.

* Domstolen ble opprettet i 1959 for å påse at Europarådets medlemsstater overholder sine forpliktelser i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950.

* Som høyeste ankeinstans har domstolen i Strasbourg en rekke ganger overprøvd nasjonale domstoler, som Høyesterett i Norge. Avgjørelsene er bindende.

(Kilde: NTB, Store Norske Leksikon, Norges institusjon for menneskerettigheter, Dagbladet, TV 2)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon