Illustrasjonsbilde. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
annonse
annonse

«Forflyttingen» fant sted tidlig en ettermiddag i september 2019 utenfor omtaltes bolig. Han skulle foreta en reparasjon av bilen. Det ble derfor nødvendig å rokere litt på bilens plassering noen få meter.

Nærmeste nabo, som arbeider i politiet, iakttok vedkommende da han kjørte den særdeles korte avstanden før bilen ble parkert. «Politinaboen», mistenkte at naboen var påvirket av alkohol, og ringte derfor sine kolleger i Troms politidistrikt. En stund etterpå ankom en politipatrulje.

Les også: Resett i Oslo tingrett onsdag: to forskjellige voldtektssaker hvor gjerningsmenn hadde innvandrerbakgrunn (+)

annonse

I ettertid viste deg seg at personen som hadde flyttet bilen noen meter, hadde en promille på 1,26 en time etter at han hadde omplassert kjøretøyet.

Relatert til rettspraksis, vil en promille på over 1,2 som hovedregel være ubetinget fengsel og bot. 

Rettens anmerkning: «Selv om 1,26 er å anse som en høy promille som etter all erfaring påvirker en fører av en motorvogn, har siktede kjørt en svært kort strekning, nemlig mellom 10 og 15 meter. Videre at siktede ikke hadde til hensikt å gjøre annet enn å flytte bilen fordi reparasjonen krevde det. Retten viser til at siktedes nabo arbeider i politiet og det var han som observerte kjøringen og varslet Troms politidistrikt. Siktede avga en uforbeholden tilståelse. Retten er slik enig i at straffen kan fastsettes til betinget fengsel i 17 dager. Uten siktedes tilståelse ville straffen vært 24 dager».

Bot
Sett i relasjon til å kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand, skal det også fastsettes en bot. Ifølge lovens forarbeider, skal boten i utgangspunktet tilsvare en og en halv brutto månedslønn. De siste to årene har domfelte hatt millioninntekter. 

annonse

Rettens skjønn i så måte: «Retten viser til at siktede kjørte bilen en svært kort strekning, maks 15 meter, og forsettet hans var å fullføre reparasjonen av bilen. Etter rettens syn bør også dette gjenspeile nivået på boten. Etter en samlet vurdering, hvor retten hensyn tar de samlede forhold, fastsettes boten til kr. 80 000,-, subsidiært fengsel i 15 dager». 

Det bemerkes at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om at vedkommende skulle dømmes til å betale en bot på kr. 225 000,-.

Førerkortet
Normalt, ved alkoholkonsentrasjon over 1,2 promille, skal førerkortet som hovedregel inndras i 2 år. 

Rettens konklusjon relatert til ovennevnte var som følger: «Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og almene hensyn ikke slår til i slik grad som det normalt gjør ved kjøring i påvirket tilstand. Siktede har ved sin kjøring over kun 15 meter åpenbart ikke skapt noen fare for seg selv eller andre. På den annen side har han valgt å kjøre bil selv om han forsto at han var påvirket av alkohol. Retten mener at inndragning i 1 år vil være passende».

Etter førerkortets inndragningsperiode, kreves det at en ny full førerprøve må avlegges før retten til å kjøre bil lovlig kan gjenerverves.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon