Grensen mot Russland ved Storskog. Foto: Berit Keilen, Scanpix
annonse
annonse

Mens norske og vesteuropeiske politikere møter coronaviruset med ideologisk handlingslammelse, har Russland gjort alt etter boken: utstedt veiledninger, satt risikoindivider i karantene og stengt grensen – fullstendig rasjonelle tiltak mot dødelig smitte. Russland viser at det ikke er motsetning mellom demokrati og proaktivt smittevern.

Russiske tiltak

Når coronaviruset en dag kan legges bak oss, vil mange forsøke å overse, bagatellisere eller bortforklare faktumet at Russland hittil er forholdsvis uberørt av viruset når det gjelder antallet smittede, både i absolutte nummer og målt mot folketall, mens Norge og Vest-Europa ligger nede for telling.

annonse

Der hvor coronaviruset i to måneder har fått velte inn over Norge og Vest-Europa, tok Russland tidlig grep. Allerede i andre halvdel av januar ble kinesiske turistfølger stanset på grensen og nektet innreise. Disse gruppene, som hver teller fra tretti til flere hundre personer, ville trolig ha økt smitteomfanget på et tidlig stadium.

30. januar ble den russisk-kinesiske grensen stengt, og noen dager senere ble fly- og togavganger fra Kina innstilt på ubestemt tid, herunder togstrekningen Moskva–Peking. Dette var halvannen måned før norske myndigheter innførte begrensninger på allmenn ferdsel.

Resolutt handling

annonse

Russere hjemvendt fra risikoområder er konsekvent blitt satt i sykehus- eller hjemmekarantene siden begynnelsen av februar. I Norge ble karantene først innført som en alminnelig regel halvannen måned senere.

Herunder har russiske myndigheter resolutt og behersket tatt hånd om personer som stikker av. En 32-årig kvinne som hadde testet negativt for coronaviruset, forlot sin sykehuskarantene i Sankt Petersburg. Myndighetene brakte saken inn for domstolen, og en rettskjennelse senere ble rømlingen tilbakeført til institusjonen.

Les også: Spilte virus-syk i Moskvas metro, risikerer fem års fengsel

Når det gjelder kinesere, ble universitetene allerede 29. januar pålagt å tilby fjernundervisning til kinesiske studenter, som på sin side ble oppfordret til å forbli i Kina til og med 2. mars. De som allerede hadde returnert til Russland etter kinesisk nyttårsfeiring, ble satt under medisinsk oppfølging før studiene kunne gjenopptas.

Blåst for kinesere

Kinesere i Moskva fikk nærmest døren sparket inn hjemme, med streng beskjed om å holde seg inne i fjorten dager. Tross advarsler om ansiktsgjenkjennelse blant annet i Metropolitén, byens t-banesystem, har flere kinesere sneket seg utendørs, hvorav over hundre er blitt tatt på fersken og vedtatt deportert fra Den russiske føderasjon.

annonse

Som Russlands mest mislikte innvandrergruppe anses kinesere å ha en skrålende fremferd og respektløse omgangsformer, herunder å gi blaffen i russeres lover, beskjeder og sosiale normer. Det er derfor betegnende at over 100 av Moskvas 2.500 fastboende kinesere utvises på halvannen måned.

20. februar ble grensen endelig stengt for kinesiske statsborgere. Men lenge før dette var gater, kjøpesentre og metro, som vanligvis myldrer av hoiende kinesiske turister med selfiestang og skjeve tannsett, blåst for kinesere. De få fastboende kineserne var fremdeles å se, men med ansiktet godt skjult inni jakkehetten for å unngå stigmatiserende blikk.

Minst smittet i Europa

Resultatet av proaktivt smittevern er at Russland har blant Europas laveste antall smittede per capita. 16. mars var det 63 bekreftede smittetilfeller i hele føderasjonen – fra Sankt Petersburg til Transbajkal. Mens de to første tilfellene dreiet seg om kinesiske statsborgere i Sibir, er det nå Moskva som topper statistikken med 41 tilfeller.

For et land med 147 millioner innbyggere, og ikke minst for et land hvis hovedstad også er en pulserende verdensmetropol, er dette oppsiktsvekkende gode tall. Til sammenlikning hadde Norge 1.169 bekreftede smittetilfeller 16. mars.

Her må det tas i betraktning at du i Russland nærmest testes ved det minste nys. I Norge har åpenbart smittede måttet krangle seg til test, og fortsatt forblir de fleste utestet. Med andre ord kan de russiske tallene regnes som nokså pålitelige, mens Folkehelseinstituttet i Norge grenser til å fare med desinformasjon om coronavirusets reelle omfang i riket.

Propagandaseier

I Moskva går hverdagen sin vante gang, med stort sett åpne butikker, læresteder og offentlige bygninger, for å nevne noe. Vel å merke er arrangementer med flere enn femti deltakere avlyst, og folk oppfordres til å reise kollektivt utenom rushtiden.

Les også: Nå må ikke tiltakene gå for langt

Ikke desto mindre lever folk som normalt, skjønt det begynner å bli glissent i hyllene med ris og bokhvete samt i hermetikkseksjonen. Så vel vogntrillende mødre som oldinger vandrer ubekymret rundt i gatene. Lite vitner om unntakstilstand.

Samtidig ruller bildene fra Vest-Europa over russiske TV-skjermer, blant annet folketomme gater i Italia, Spania og Frankrike, barrikaderte grenseoverganger i Tyskland og Østerrike. President Vladimir Putin skulle helst ha vært coronaviruset foruten. Ikke desto mindre går Russland igjen seirende ut av en propagandakrig hvor Russland fremstår som rasjonell og handlekraftig, mens Vest-Europa lider av ubesluttsomhet.

Nordmenn i svime

11. mars landet det et fly fra Bologna i Moskva. Det ble påvist to smittetilfeller ombord, og samtlige passasjerer ble satt i sykehuskarantene. Omtrent samtidig gikk italienske charterfly i skytteltrafikk til og fra norske lufthavner, lenge etter at Nord-Italia var identifisert som episenter for viruset.

I tillegg var det ingen kontroll med nordmenn. Folk kunne returnere fra utenlandsferie, sprade uhindret gjennom Gardermoen, og deretter bevege seg til alle landsdeler. Dette gjaldt sågar nordmenn som ankom fra høyrisikoområder.

Les også: Politiet i Nordland bekymret over at folk bryter karantenen

En hjemvendt tromsøværing på Gardermoen tok like godt en svipptur innom Oslo før vedkommende dro videre nordover – noe som viser at dårskapen ikke bare hører myndighetene til, men også er fremherskende hos sivile.

Grunnlovskrenkelse

Da norske myndigheter endelig trakk fingeren ut av øret, krenket de samtidig Norges Grunnlov ved å etterlate inntrykk av at folk som allerede hadde nådd sin fritidseiendom, plikter å vende tilbake til byen. Det er ettertrykkelig forbudt å gi lover, herunder forskrifter hjemlet i lov, tilbakevirkende kraft.

Folk som befant seg på hytten da forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. trådte i kraft, kan forbli der, herunder smelle døren i fjeset på øvrigheten, jf. paragraf 5: «Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne.» (Min kursivering, altså ta opphold, ikke ha opphold.)

Samtidig som jeg skriver dette, har Hol kommune bedt Heimevernet om å lempe ut allerede ankomne hyttefolk.

Mens diktatoriske Erna Solberg viser villighet til å tilsidesette Grunnloven, har Russland til punkt og prikke fulgt føderasjonens lovverk, herunder innhentet rettskjennelse før karantenerømlinger føres tilbake.

Vennligsinnet Russland

15. mars stengte Russland grensen til Norge. Det er overraskende at de ventet så lenge. Russland har utvist ekstrem velvilje og tålmodighet med sin saktmodige og ikke alltid oppvakte nabo i nordvest, ham som kalles Ola Dunk. Russland liker nordmenn og Norge, og vennligheten bør gjengjeldes når coronakrisen er over.

Coronaviruset har vist at Norge har en politisk elite som er ute av stand til å ta rasjonelle valg. De har overlatt selvstendig, fornuftig tenkning til ideologiske paradigmer, det vil si at de kun makter å forholde seg til utfallet av forhåndsbestemte algoritmer, ikke analysere hver enkeltsak ut fra de faktiske realitetene.

Mens Vest-Europa famler i ideologisk blinde, har Russland et pragmatisk politisk lederskap, noe som etter alt å dømme har reddet befolkningen fra et omfattende smitteutbrudd. Russland har vist at demokrati og proaktivt smittevern kan forenes.

Coronaviruset bør også bli et veiskille for Norge. Erna Solberg er svak og trett, og når hun endelig forsøker å lene seg fremover, blir det hele et klønete skue. I 2021 må vi ta farvel med fjerne Erna, «Janus» Gahr Støre, Globalist-Siv og de andre ideologisk styrte rikspolitikerne. De er styringsudyktige, enten det gjelder i møte med pandemier eller folkevandringer. En pussig takk rettes til coronaviruset som for alvor har vist oss dette.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon