- Resett - https://resett.no -

Øystein Stray Spetalen hudfletter «udugelige politikere» på Stortinget