Aktor Guro Glærum Kleppe under ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen tirsdag. På grunn av utbruddet av koronaviruset har Borgarting lagmannsrett utsatt alle straffesaker som ikke er prioritert, men Jensens sak fortsetter som planlagt. Noen få journalister satt bak glassveggen i sal 250 der publikum ikke har adgang. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse
annonse

Eirik Jensen bortforklarer og er strippet for troverdighet i mye av det han sier. Det var bildet aktor Guro Glærum Kleppe tegnet opp i sitt avsluttende innlegg.

Under strenge smitteverntiltak startet tirsdag den siste uken i ankebehandling nummer to av Cappelen/Jensen-saken i Borgarting lagmannsrett.

Publikum er stengt ute fra rettssalen på grunn av smittefare, og et fåtall pressefolk følger saken fra bak en glassrute. Jensen selv følger prosedyrene over videolink.

annonse

– Saken er blant de alvorligste narkosakene som har vært behandlet ved norske domstoler, slo aktor Guro Glærum Kleppe fast da hun innledet sin prosedyre i Oslo tinghus.

– Liten troverdighet

I prosedyren trakk Kleppe fram skiftende forklaringer og motstridende opplysninger den tidligere polititoppen Eirik Jensen har gitt i avhør.

Hun trakk fram tekstmeldinger som har gått mellom Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen, og hun beskyldte Jensen for å ha tilpasset forklaringene sine til de bevisene som er lagt fram, og endret dem underveis i rettsbehandlingen.

annonse

– Eirik Jensens skiftende forklaringer om formålet med meldingene gir ham liten troverdighet, konkluderte Kleppe.

Hun gikk også i rette med Jensens forklaringer om at han ikke kjente til den omfattende narkotikavirksomheten til Cappelen – til tross for at de to pleide tett kontakt.

– Det er helt uten troverdighet at Jensen med sin kompetanse ikke skulle lagt merke til det andre i politi og tollvesen har lagt merke til, og lagt sammen to og to og fått fire, sa Kleppe.

Ny ankerunde

I 2017 ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon om medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Saken behandles nå for andre gang i lagmannsretten etter at den forrige avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett fra 2018 ble satt til side av fagdommerne.

Gjermund Cappelen har kun anket straffeutmålingen, som i tingretten ble satt til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Under rettssaken har Cappelens motiv for å forklare seg om Jensen vært et tema. Aktor la i prosedyren ikke skjul på at Cappelen har en ambisjon om en vesentlig strafferabatt, men avviste at det gir ham motiv for å «smøre på» i sine forklaringer om Jensens rolle.

– Tas han i løgn, svekkes troverdigheten, sa Kleppe, og viste til at Cappelen har sagt ting som de har kunnet etterprøve, og som viste seg å være riktige.

annonse

Den andre ankerunden har gått over 68 dager. Cappelen har forklart seg over 14 dager, Jensen i 17 dager. 95 vitner har forklart seg, og en rekke avhør er opplest og avspilt.

Koronadiskusjon

Uklarhet rundt smittevernreglene førte til flere avbrytelser og forsinkelser under prosedyren tirsdag.

Inntil fem publikummere kunne fra starten av dagen følge rettssaken over videolink fra et annet rom, men i lunsjpausen ble det besluttet å stenge dette publikumsrommet for å begrense smittefaren.

– Til tross for vårt syn, har ledelsen i lagmannsretten besluttet at ordinært publikum ikke har adgang til overføringsrommet. Det er kun adgang for pressefolk å følge rettssaken, sa lagdommer Halvard Leirvik etter å ha utsatt rettssaken i en halvtime for å vurdere spørsmålet.

Det fikk Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til å reagere. Han ville ha det protokollført at han mener beslutningen er uhjemlet, og ba retten om å finne en bedre løsning innen saken skal fortsette onsdag.

Han påpekte blant annet at det er tatt høyde for at inntil ti personer kan følge saken fra benkene hvor pressen sitter, men at bare tre av plassene er blitt brukt tirsdag.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon