Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse
annonse

Jeg vet litt om beredskap, og har gjennom en årrekke advart mot avviklingen av den nasjonale beredskapen i Forsvaret. Statssikkerheten er nå på et lavmål, i en tid hvor spenningen i våre nærområder er høyere enn kanskje noen gang under Den kalde krigen.

På samme måte som Stortinget har forsømt Forsvaret, har stortingspolitikerne forsømt den sivile beredskapen mot kriser og katastrofer som atomulykker, jordskjelv, ekstremvær og pandemier med mer. Det har ført til sterkt redusert samfunnssikkerhet.

Det er det vi nå betaler regningen for

annonse

Det er kritisk mangel på intensivplasser, respiratorer, testsett, smittevernutstyr, medisiner og annet utstyr for å kunne håndtere dette på en effektiv måte. Helsepersonell i førstelinjen kjøper inn øyebeskyttelse og ansiktsmasker på Jernia og Biltema for egen regning.

Men det er ikke bare mangel på medisiner og utstyr. Helsemyndighetene har ikke en gang oversikt over hva vi har og hva vi ikke har. Det fremstår som om kriseberedskapen omtrent har vært fullstendig fraværende.

Helseministeren mente først at vi hadde 1200-1400 intensivplasser, noe som uansett kan vise seg å bli alt for lite. Nå viser det seg imidlertid at vi bare har i underkant av 800! En ting er at vi har alt for få. Noe annet er det at Helsedepartementet ikke en gang har oversikt over en så fundamental ting som antallet intensivplasser og respiratorer i landet!

annonse

Mangelen på medisiner og medisinsk utstyr, beredskap og oversikt betyr at flere vil dø. De økonomiske og samfunnsmessige kostnadene og skadevirkningene vil bli mer omfattende. I tillegg er helsepersonellet mer utsatt, noe som vil forsterke krisen ytterligere.

Les også: Svekket kriseberedskap og reaktiv kriseledelse øker skadeomfanget

Tidligere holdt Forsvaret store beredskapslagre av medisiner og medisinsk utstyr i tilfelle krig. Dette var utstyr som kunne komme sivilsamfunnet til gode i en eventuell krisesituasjon som den pandemien vi opplever nå.

Forsvarets beredskapslagre av medisiner og medisinsk utstyr er imidlertid avviklet!

Med New Public Management og overføringen av prinsipper for økonomistyring i privat sektor til offentlig sektor, har man kommet frem til at lagerhold ble for dyrt og det var bedre å kjøpe medisiner og medisinsk utstyr i markedet etter behov.

Men det blir jo som da alvoret ved den spente situasjonen i Europa omsider gikk opp for Nygaardsvold-regjeringen i 1938 og de bestemte seg for å bevilge 50 millioner kroner til å kjøpe kanoner. Da var det selvsagt ingen å få kjøpt!

Likedan er Norsk Medisinaldepot avviklet

NMD ble opprettet av Staten i 1957 og hadde til formål å sikre tilstrekkelige nasjonale lagre av kritiske medisiner og medisinsk utstyr. Det ble imidlertid betraktet som et ulovlig statlig monopol i strid med EUs indre marked og privatisert i 2001 som en følge av EØS-avtalen.

annonse

NMD styres nå fra San Fransisco av amerikanske McKesson. De eier også Vitus-apotekene i Norge. McKesson er USAs største farmasiselskap. McKessons primære mål er ikke å sikre Norge tilstrekkelig lagre og tilgang på medisiner. Selskapet ledes ut fra èn målsetting alene, å maksimere verdien på eiernes aksjer.

Medisinene som selskapet distribuerer blir hovedsakelig produsert i lavkostland som Kina og India. Om det er mangel på kritiske medisiner er det liten grunn til å tro at Norge vil stå fremst i køen. Da blir det som med kanonene Stortinget ville kjøpe i 1938. (Selskapet blir for øvrig etterforsket og saksøkt av stadig flere i den voksende opioid-skandalen i USA.)

Vi har med andre ord ikke lenger noe beredskapslager for medisiner. Forsvaret har avviklet sitt. NMD er privatisert og solgt til utlandet. Vi er overlatt prioriteringene til en kommersiell utenlandsk leverandør i en situasjon hvor hele verden roper etter det samme.

Det vil Regjeringen og stortingspolitikerne nødig snakke om

Og de vil heller ikke snakket om at bevilgningene til Sivilforsvaret de siste årene er redusert til en brøkdel. Mannskapsstyrken er sterkt redusert. De få som er igjen har knapt nok penger til å holde sporadiske øvelser. Materiellet er gammelt og utslitt. Den militær-sivile fellesberedskapen som tidligere var organisert helt ned på kommunenivå, er nå omtrent fraværende.

De vil heller ikke snakke om at Stortinget har avviklet kornlagrene. Kornsiloene er revet ned eller omgjort blant annet til kunstmuseum av svermeriske og ambisiøse lokalpolitikere, som i Kristiansand.

annonse

Selvforsyningsgraden er sterkt svekket. Matvaresikkerheten er redusert. Og de fleste tilfluktsrom er murt igjen. Men det er selvsagt ubehagelig å snakke om i en krise som denne.

Les også: Skal vi håpe det beste eller forberede oss på det verste?

Mange leger, farmasøyter, veterinærer og andre fagpersoner i førstelinjen har opp gjennom årene påpekt den stadig mer svekkede beredskapen på dette kritiske feltet. Det har de gjort bare for å bli avfeid av Regjering og Storting med stadig mindre budsjetter og stadig svakere organisering.

Dette er ikke først og fremst fagmyndighetenes skyld. Det er først og fremst Regjeringen og Stortingets skyld. Embetsverket i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for Sivilt Beredskap og i Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid vist for liten integritet og standhaftighet til å stå imot politikere som har ønsket å bruke pengene til alle mulige andre formål.

Politikernes kortsiktighet og inkompetanse er et hån mot alle de som med fare for egen sikkerhet nå velvillig stiller opp og bidrar ved denne store nasjonale dugnaden som corona-pandemien avkrever i førstelinjen i helsevesenet, i dagligvarebutikkene, i transportsektoren og i andre samfunnskritiske funksjoner.

Skal det komme noe godt ut av corona-krisen, må det være at vi denne gangen tar et grundig oppgjør med ansvarsløse og kortsiktige yrkespolitikere som er mer opptatt av å ivareta egne interesser enn sikkerheten til befolkningen. Vi er ikke tjent med slike politikere.

Av erfaring vet vi at folks hukommelse er kort. Og av erfaring vet vi at politikernes evne til å bortforklare og fraskrive seg ansvar er velutviklet. Det må ikke få skje denne gangen!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon