Rune Berglund Steen fra Antirasistisk senter holder appell på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo under markeringen for stans i utsendelse av flyktninger til Afghanistan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Mehreen Sheikh skriver på nettsiden til Antirasistisk senter at mange av artiklene og ytringene publisert på Resett gir assosiasjoner til en paranoid form for gruppetenkning.

«Ser man et øyeblikk bort fra de presseetiske prinsippene, og studerer noe av innholdet ut ifra psykoanalytiske teorier om gruppetenkning, kommer det til syne en tankegang preget av mistenksomhet, engstelse, aggresjon og vrangforestillinger», skriver hun på Antirasistisk.no.

Hun hevder at dette tankemønsteret er ikke bare uheldig for de som holdningene er rettet mot, det er kanskje mer skadelig for de som engasjerer seg i innholdet på denne nettsiden.

annonse

Les også: Antirasistisk senter angriper ytringsfriheten – igjen

Sheikh forteller at man kan analysere gruppens atferd og holdninger ved bruk av psykoanalytiske teorier, som blant annet kan gi innsikt i det ubevisste tankelivet til gruppen. Disse underliggende forestillingene kan i en del tilfeller ta styringen av gruppens aktivitetsmønster, akkurat som hos et individ med for eksempel paranoide symptomer.

Redaktørene, journalistene, kommentatorene, spaltistene, bidragsyterne og de faste leserne på den innvandringskritiske nettsiden Resett, kan defineres som en sosial gruppe fordi de samhandler med hverandre, og de deler flere likhetstrekk – blant annet etnisitet og i stor grad religion. Dette skaper en fellesskapsfølelse tuftet på opplevelsen av felles kultur, holdninger og verdier. Flere trekk ved gruppen kan knyttes til det psykologiske fenomenet gruppetenkning, skriver hun og forklarer at gruppedynamikk skaper forestillingen om at gruppens identitet er truet, med en så sterk angst at det oppstår tendenser til gruppetenkning med paranoide tendenser.

annonse

Les også: Antirasistisk Senter får videreført støtte på over 5 millioner kroner

Sheikh vil ikke diagnostisere enkeltindivider. Med andre ord skriver hun, jeg påstår ikke at personene som engasjerer seg på nettsiden Resett er psykotiske personer som hater visse medmennesker. Men når de deltar og samhandler i en sosial gruppe som styres av en felles frykt, blir de ledet inn i en tankegang hvor de til en viss grad taper evnen til å tenke selvstendig og kritisk.

Hun ser likhet med en paranoid pasient som ikke har innsikt i tilstanden sin, (de fleste paranoide mener vrangforestillingene er realiteter) må man lete etter tegn på vrangforestillingene i deres ytringer.

En nærmere kikk på mange av sakene og kommentarene på Resett om innvandrere, avslører redsel og panikk for denne gruppen. Hun mener at tankemønsteret som preger nettavisen Resett i spørsmålet om innvandring, synes å virke hemmende og skadende på redaktørenes, journalistenes, kommentatorenes, bidragsyternes og de sympatiserende lesernes positive psykiske helse.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse