Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV blokkerer forskriftsendringer på utdanningsfeltet under den nye koronaloven.. Arkivfoto, Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG setter foten ned for flere kriseforskrifter på utdanningsfeltet.

Fredag fikk Stortinget oversendt et første sett med forskrifter under den nye koronaloven, som gir regjeringen vide fullmakter til å iverksette krisetiltak.

Men alle slike forskrifter kan blokkeres av et mindretall på bare en tredel av de folkevalgte på Stortinget. Den muligheten har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG nå bestemt seg for å bruke.

annonse

De fem partiene blokkerer et sett med forskriftsendringer på utdanningsfeltet som de mener ikke er godt nok begrunnet.

«Altfor vide hjemler»

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener forskriftsendringene ville skapt unødvendig usikkerhet for skoler og universiteter.

– Vi gir grønt lys for noen av forskriftsendringene, men setter foten ned når det gjelder endringene innen utdanning. Her ber regjeringen om for vide fullmakter, sier Støre.

annonse

– Koronaloven krever at de forskriftene som gis, er presise og godt begrunnede. Det er ikke tilfellet for forslagene på utdanningsområdet. Det foreslås altfor vide hjemler, istemmer Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Rettigheter

SV-leder Audun Lysbakken mener forskriftene ville truet rettighetene til elever og studenter.

– Stortinget tar kontroll og sier nei. Forslagene vi stopper, går altfor langt, sier Lysbakken.

MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm mener også at regjeringspartiene går for langt.

– De ber om å sette hele utdanningsloven til side, heller enn å komme med konkrete forslag til unntak. Fullmaktene må være mer avgrenset og konkret begrunnet, og det er ikke tilfellet her, advarer hun.

annonse
Fem forskrifter

De fem partiene har bestemt seg for å blokkere hele eller deler av til sammen fem kriseforskrifter på utdanningsfeltet. De fem forskriftene dekker barnehager, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

En rekke kriseforskrifter på andre områder får derimot klarsignal fra opposisjonen.

Rødt ba om å få opphevet enkeltforskrifter innenfor justissektoren og helsesektoren, men klarte ikke å få andre partier med seg på dette.

– Rødt går mot forskrifter som kan innskrenke demokratiet, svekke rettssikkerheten og rettigheter for de svakeste, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse