Advarselsskilt om coronavirus (Covid-19) utenfor Ullevål sykehus. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
annonse

Helsedirektoratet slår fast at alle, også ulovlige innvandrere, har lik rett til helsehjelp som ikke kan vente, også ved coronainfeksjon. 

Coronapandemien har for alvor slått inn over Norge. Antallet smittede øker fortsatt i rask takt, og i skrivende stund er i underkant av 300 personer innlagt på sykehus, ifølge VG.

Helsevesenet og det offentlige Norge forbereder seg på en situasjonen der landets helsetjenester kommer under sterkt press, dersom antallet coronasmittede med behov for helsehjelp øker dramatisk. 

annonse

Enkelte grupper i samfunnet tåler viruset dårligere enn andre. Svært mange er bekymret for sine eldre slektninger og venner, og Resett erfarer at enkelte stiller spørsmål ved om ulovlige innvandrere vil prioriteres på lik linje med deres familiemedlemmer. 

Les også: Ulovlig innvandrer tvangsutsendt – fire måneder senere kom han tilbake

Ulovlige innvandrere

annonse

I 2018 slo Nettavisen fast at det oppholdt seg 6000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Det er imidlertid vanskelig å vite hvor mange som oppholder seg illegalt i Norge til enhver tid, av åpenbare grunner.

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet opplyser lørdag om at alle i Norge, også ulovlige innvandrere, har lik rett til behandling for coronavirus.

– Alle som oppholder seg i Norge, også uten lovlig opphold, har rett til nødvendig helsehjelp, det vil si helsehjelp som ikke kan vente, slår Giæver fast overfor Resett.

Karantene og isolasjon

Han passer også på å opplyse om at alle har plikt til å la seg undersøke.

annonse

– I henhold til smittevernloven har alle også plikt til å medvirke til å la seg undersøke og følge smittevernråd. Ved mistenkt eller bekreftet sykdom skal kommunen dessuten kunne kontrollere at vedkommende er i karantene, hvis man er frisk eller i isolasjon, hvis man er syk.

– Så det er slik at personer uten lovlig opphold vil prioriteres på lik linje med statsborgere og de med lovlig opphold, ved alvorlig coronasykdom?

– Ja, svarer Giæver.

Hittil har 20 personer dødd av coronaviruset. Gjennomsnittsalderen på de døde er ifølge FHI 85 år.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse