- Resett - https://resett.no -

Sykehusansatte måtte jobbe uten munnbind – frykter de er smittet av Corona

Ahus – et av Norges største sykehus – var i ferd med å gå tom for munnbind.
Mandag innførte sykehuset rasjonering av munnbind, skriver NRK [1].

Blant de som ble rammet var ansatte som  jobber med såkalte MRSA-pasienter – pasienter med bakterier som er resistente mot antibiotika. 

Heller ikke renholdere fikk bruke munnbind ved stell av rom etter at pasientene hadde vært der.

annonse

Rasjoneringen førte til kraftige reaksjoner fra flere sykepleiere, hjelpepleiere og renholdere ved sykehuset, forteller assisterende foretaksverneombud ved Ahus, Morten Grønlie til NRK: 

– De ansatte fryktet å selv bli smittet av MRSA. Det å bli smittet kan få store konsekvenser. Både med tanke på videre smittespredning, og fordi helsepersonell som er smittet ikke skal ha pasientkontakt, sier Grønlie til NRK.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474