I alt er åtte endringer i barnevernsloven sendt ut på høring, skriver Vårt Land, og mange av dem medfører kraftige kompetanseløft. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

Et høringsforslag legger opp til at det fra 2031 blir krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergrad i kommunalt barnevern. Nå har kun 7 prosent det.

I alt er åtte endringer i barnevernsloven sendt ut på høring, skriver Vårt Land , og mange av dem medfører kraftige kompetanseløft.

– På noen steder er det ikke god nok kvalitet på hjelpen som blir gitt. Hvis flere hadde fått riktig hjelp kunne vi i siste instans kanskje hindret omsorgsovertakelser, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.

annonse

Utviklingen de senere årene har gått feil veil, og omtrent 25 prosent av barnevernsansatte som hadde utdanning på masternivå eller høyere sluttet mellom 2017 og 2018. Mange av dem var psykologer og jurister.

Rundt 7 prosent av de ansatte hadde i 2018 mastergradsnivå eller mer, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) , og svært få av dem hadde en spesifikk mastergrad i barnevern.

– Barnevernet har en av de aller viktigste jobbene i Norge. Da må de ha høy kompetanse slik at det er god kvalitet på avgjørelsene de tar. Dette høringsnotatet burde egentlig ha kommet før, sier Ropstad.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse