Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Nesten en av fire innvandrere innlagt med corona har bakgrunn fra det krigsherjede landet. 

Blant innlagte på norske sykehus med coronasmitte, er andelen innvendrere eller pesoner med innvandrerbakgrunn rundt 18 prosent, ifølge dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet 1. april. Dette tilsvarer omtrentlig andelen innvandrere i Norge.

Les også: Politiets utlendingsenhet stanser uttransporter på grunn av corona (+)

annonse

Overrepresentert

Men en gruppe, som utgjør 0,8 prosent av den norske befolkningen, er sterkt overrepresentert i statistikken. 

Blant de innlagte er det 200 somaliere, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Disse utgjør altså nesten 20 prosent av totalt 829 pesoner med innvandrerbakgrunn, som har blitt innlagt med covid-19. 

annonse

I denne gruppen regnes kun personer født utenfor Norge. Barn av innvandrere er altså ikke tatt med. 

Skjevhet

Det er foreløpig uklart hva som er grunnen til at norsksomaliere ser ut til å være så overrepresentert blant de smittede. Trude Margrete Arnesen, som er spesialist i samfunnsmedisin ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI), peker imidlertid på noen potensielle årsaker.

– I dagens oppdatering går vi ut med at det ikke er noen generell overrepresentasjon av utenlandsfødte blant de som har testet positivt for covid-19, men at det innad blant de utenlandsfødte er en skjevhet, slik at det ser ut til at personer født i Somalia er litt hardere rammet, konstaterer Arnesen overfor Resett.

Overdødelighet

Hun peker på erfaringer fra Sverige, der man ser svært høy dødelighet blant personer med bakgrunn fra Somalia.

– Fordi vi ikke tester alle med symptomer, kan vi ikke si om dette funnet utgjør en reell forskjell, men vi tror det, blant annet basert på tall fra Sverige som viser en overdødelighet i denne gruppen, og fordi vi vet at denne gruppen gjennomsnittlig bor mer trangbodd enn andre, fastslår Arnesen.

– Det er i alle fall viktig å nå ut med informasjon til grupper som har mindre tilgang til informasjon i samfunnet, og sammen med personer i det somaliske miljøet, og i kommunen, gjøres det nå en god del informasjonsarbeid spesielt rettet mot denne gruppen.

annonse

Les også: Snakker dårlig norsk og bryr seg ikke om koronaråd fra myndighetene

Tiltak

Avdelingsdirektør Line Vold har også gjort det klart at informasjonskampanjer er underveis.

– Vi ser at det er noen grupper som kan være overrepresentert. For å nå disse i enda større grad settes det i verk tiltak, blant annet på sosiale medier, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til Dagbladet

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon