Ytringsfrihetsforbundet YFO
Helge Lurås, leder av Ytringsfrihetsforbundet. Foto: NTB scanpix
annonse
annonse

Det ble 31. mars kjent for offentligheten at Ytringsfrihetsforbundet (Yfo) får avslag på søknaden om å bli godkjent som livssynssamfunn.

I sitt avslag skriver fylkesmannen blant annet:

«Ut fra de opplysningene Ytringsfrihetsforbundet har gitt om sin organisasjon, kan fylkesmannen ikke se at forbundet er et livssynssamfunn i lovens forstand, jfr. de ovenfor siterte definisjonene av dette begrepet.»

annonse

Les også: Ytringsfrihetsforbundet får ikke tilskudd som livssynssamfunn

Yfo har kjent til dette vedtaket siden tidlig i mars. Innenfor fristen på tre uker sendte vi inn en klage på vedtaket. Under er en kortversjon av argumentene vi har anført.

Fylkesmannen anfører at Ytringsfrihetsforbundet ikke framstår «som en organisasjon som «tar opp de mer sentrale spørsmål knyttet til menneskelivet» og synes heller ikke å bestå av medlemmer med «felles etisk grunnholdning» eller være «organisert rundt medlemmenes felles livssyn». Det presiseres tvert imot at forbundet er åpent for alle, uansett hvilket tros- eller livssyn de representerer.»

annonse

Vi reagerer på dette argumentet. Dette betyr at fylkesmannen anser at ytringsfrihet ikke er blant sentrale spørsmål knyttet til menneskelivet. Våre medlemmer er uenig i dette premisset. Ytringsfriheten er grunnlaget for demokrati, for religionsfrihet, pressefrihet og menneskelig utvikling.

At vi presiserer at forbundet er åpent for alle, uansett hvilket tros- eller livssyn de representerer, kan heller ikke aksepteres som en begrensende faktor. Det er helt klart ut fra det nasjonale lovverket at man ikke kan være fullverdig medlem av to ulike livssyn. Man må altså velge hvilket livssyn man setter høyest.

Man blir ikke nektet medlemskap i f.eks., Human-Etisk Forbund selv om man tror på en gud. Forutsetningen er ikke livssynet, men at man mener at «staten ikke kan bygge på en spesifikk religion, og for et samfunn som har plass til alle, uavhengig av livssyn.» Sitat: Human-Etisk Forbunds hjemmeside.

Det ser heller ikke ut som Fylkesmannen i sitt avslag har tatt hensyn til avgjørelsen fattet av Likestillings- og diskrimmineringsombudet (LDO) fra 2016 der det ifølge Vårt Land (15.02.2016) ble slått fast av «Veganisme må forstås som et livssyn, altså noe mer enn et kosthold.»

«Bakgrunnen for Likestilling- og diskrimineringsombudets konklusjon var en sak der en veganer ble nektet sommerjobb på en av Turistforeningens hytter fordi de ikke kunne tilby henne vegansk mat fra felleskjøkkenet som lagde mat til alle ansatte,» skrev Vårt Land.

«Etter gjennomgang av forarbeidene til diskrimineringsloven om etnisitet, og uttalelser fra den Europeiske Menneskerettskommisjonen, kom ombudet til at veganisme må forstås som et livssyn. Veganisme har dermed et diskrimineringsvern etter diskrimineringsloven om etnisitet», gjengir Vårt Land fra LDOs vedtak.

Hvis altså veganisme kan forstås som et livssyn etter den Europeiske Menneskerettskommisjonens oppfatning, slik Likestillings- og diskrimineringsombudet tolker det, vil det også være slik at Fylkesmannen med sitt avslag diskriminerer Ytringsfrihetsforbundets medlemmer.

Våre medlemmer har valgt troen på ytringsfriheten som viktigere å støtte enn eventuelle andre livssyn. Det er ingen motsetning i å være medlem i f.eks. Den norske kirke, og samtidig tro på ytringsfrihet. Det samme må gjelde vice versa. Men som enkeltmennesker må vi alle velge hvilket livssyn vi setter høyest.

annonse

Mer enn to tusen personer har meldt seg inn i Ytringsfrihetsforbundet med den oppfatning at det er et livssyn. Yfo er ikke konvertert fra en interesseorganisasjon. Helt fra starten og i rekrutteringen var det gjort ettertrykkelig klart at Yfo var et livssyn. Og det var på det grunnlag, mennesker meldte seg inn.

Vi synes det er merkelig at Fylkesmannen skal sette seg til dommer over disse menneskenes egenoppfatning.

Avslaget er påklaget.

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon