Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Stadium 1: Når et samfunn har vokst i velstand og levestandard som følge av stabilt politisk klima, markedskapitalisme, rettsstat og demokrati, så forandrer de moralske verdier seg. Det som før var viktig, og var hellig for den generasjonen som hadde opplevd krigen, gav ikke samme mening for neste generasjon. Dette var verdier som Konge, Folk og Fedreland og de symboler som representerte dette. Flagg, 17.mai og de kristne symboler som forente oss mot en felles fiende.

Samtidig var oppreisningen etter en total og enormt ødeleggende krig så viktig at hardt arbeid og fellesskap ga en mening i seg selv. Alle måtte stå på og salt på maten var i mange år ikke en selvfølge.

Arbeidsmoral, ærlighet, plikt og fedrelandskjærlighet var hellig for alle.

annonse

Les også: Et Norge i oppløsning – hva ville grunnlovsfedrene sagt i dag?

Stadium 2 

Men neste generasjon som ikke hadde opplevd hverken krig eller fattigdom, delte ikke foreldregenerasjonens moralske kompass

annonse

Nå ble det andre fokus som likestilling, homorettigheter, rettigheter for dyr, rettigheter for alle slags minoriteter, menneskerettigheter, miljø etc.

Alt dette er fint, men er altså en forskyvning fra tidligere verdier, som ikke lenger synes viktige.  Så når samfunnet har kommet opp på et  velstandsnivået som gir økonomisk trygghet og faren for krig synes fjern, så skjer en ny trend, ikke overalt, men særlig i urbane strøk og ved universitetene.

Du vet nasjonsgrenser er så tilfeldige sies det, «Tenk deg at det ikke er noen land mer, det er ikke vanskelig å gjøre. Ikke noe å drepe eller dø for, og ingen religion heller. Tenk deg alle folk som lever sammen i fred.

Tenk deg ingen eiendom, jeg lurer, kan du det?. Ingen grådighet eller sult. Et menneskelig brorskap. Tenk deg alle folk deler hele verden». (Imagine, fritt etter John Lennon)

Alle de det er synd på utenfor grensene i det landet, som grunnet sine politiske systemer er blitt rikt. «Hvorfor har vi i dette landet mer rett til denne rikdommen enn alle de som ikke er så heldige å bo her?» De som er avhengig av noen å synes synd på for å virke mer moralske enn andre, leter etter offere og i et samfunn der fattigdom og sult er fjernet av velferdsstaten, importere de fattige utenfra, som Romfolk, for å ha nye offere å kjempe for.

Offerrollen blir helliggjort.

annonse

Vårt samfunn er så bra at det tiltrekker seg store folkemasser som vil inn og liberalerne åpner armer og grenser og sier: «Dere har like stor rett til denne velstanden som vi og nasjonalfølelse og patriotisme er rasisme.»

Stadium 3

Det finnes mange forskjellige personligheter i et samfunn. Noen er veldig tiltrukket av John Lennons visjoner, andre er mer for å holde på den gamle orden, fedreland, Gud og nedarvede tradisjoner. Når disse føler at tradisjonene, alt det som får de til å føle at de hører til og er hjemme, forandrer seg eller er truet, da får vi en motreaksjon som kan bli både rasistisk og autoritær. Lov og orden må gjenskapes.

Det er denne reaksjonen som brakte Trump til makten.

Altså, en suksessfylt kapitalistisk velferdsstat skaper en forandring i moralske verdier alltid først i den intellektuelle eliten, som så skaper en populistisk motreaksjon i den konservative del av befolkningen.

En velferdsstat med store økonomiske omfordelinger er avhengig av en sterk følelse av fellesskap. De som er på giversiden i form av høye skatter, må føle at de som er på mottakersiden er en del av det samme folket og at de ikke misbruker velferdsstaten.

Krev din rett men gjør din plikt sa Arbeiderpartiet.

Hvis store deler av folk på giversiden ikke lenger stoler på at en helt ukjent og fremmed kultur, som vokser dramatisk i landet, ikke gjør sin plikt, så vil det bli opprør og tap av politisk stabilitet.

Mennesker utviklet seg genetisk i storfamilier, stammer, klaner og nasjoner, stadig større og større grupper. Disse gruppene måtte alltid ha noe hellig og dyrke som kunne være det samlende symbol eller verdi. Det er en religiøs tro, korset eller juletreet, grunnloven eller kongen eller et hellig prinsipp som individuell frihet, de 10 bud, menneskerettigheter etc.

Vi stoler på folk, som sammen med oss, danser rundt et slikt symbol og skaper et fellesskap som gjør oss i stand til å gå ut og møte fienden. Slik har samfunnene fungert i 100 000 år.

Så i politikk: Se etter hva hver side holder hellig. De som husker verdenskrigen vil samles rundt flagg, nasjonalsang, kongen og fedrelandet, demokrati og alle disse andre honnørordene. Den gamle generasjon har disse verdiene. Så kom nye verdier i 60 årene og da Berlinmuren falt i -89 og trusselen mot Vestens nasjoner hadde forsvunnet, ble det atter nye verdier, som ble holdt hellige av en ny generasjon.

Les også: Problemer i innvandrerområder: – Vesten risikerer masseopptøyer på grunn av pandemien, sier Røde Kors-sjef

Rasisme

annonse

Jeg vil påstå at i Norge i 1960 eller 1970 så fantes det ikke rasisme. Vi var vaksinert mot dette av bøker som Onkel Toms hytte og de utallige rapportene om segregering i USA og aparteid i Syd Afrika. Musikkgrupper med fargede som The Deep River Boys, hadde enorm suksess og folk gikk lange omveier for å kunne møte en neger og få snakket med han. 10 år senere var det minst 10 antirasister som jaktet på hver rasist. Fant man ikke noen, så kunne man utvide rasismebegrepet til å gjelde alle fra en annen kultur eller religion. Det er ikke galt å være i mot rasisme, men når det blir religiøst fundamentalistisk blir det et problem.

Det nye hellige som vi nå danser rundt, er antirasisme, antisexsisme, mangfold, fargerikt felleskap og at Den 3.verden er det hellige offeret, som skal reddes.

Ja vi ser alle nød og fattigdom på TV, men om noen sier at det kommer terrorister sammen med innvandrerne, at de fleste ikke flykter fra krig men til en fantastisk fristende demokratisk velferdsstat, og at vi blir tvunget til å forandre våre samfunn dramatisk fordi kulturen ikke passer hos oss, da blir det rop om rasisme.  Vi er i begynnelsen av en ny religion som etter min mening er ekstremt antiliberal og anti tolerant.  Den åpner armer og nasjoner for alle slags kulturer, også kulturer som er totalt intolerante i sine egne land, og som noen ganger er i krig med hverandre andre steder i verden, men har bare hat og skjellsord til overs for folk som setter spørsmålstegn ved dette. Det er ekstremt intolerant.

Det våre myndigheter i Norge og i EU ikke forstår, er at du kan ha mangfold i et samfunn, men bare innenfor en felles identitet. Dersom våre innvandrere, som noen av de har gjort, legger bak seg sin egen kulturelle ballast, den kulturen de flyktet fra, og aksepterer den nye kulturen som er den norske, så kan vi ha mangfold. Dersom de insisterer på å opprettholde politiske kles-signaler som hijab og feiring av Ramadan og Id og spise halal mat og forsøke å innføre lover med bakgrunn i  sharia, så kan ikke dette samfunns-eksperimentet lykkes. Da får vi ingen felles identitet og landet vil etterhvert splittes.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon