- Resett - https://resett.no -

Skiskytterforbundet venter på Kollen-avklaringer – ser på kostnadskutt

Norges Skiskytterforbund vet ennå ikke hvor mye penger som gikk tapt da verdenscupavslutningen i Holmenkollen måtte avlyses.

Rennene, som skulle vært arrangert fra 20. til 22. mars, måtte avlyses som følge av tiltakene som er iverksatt for å få kontroll på viruspandemien. Kampen mot viruset har påført mange forbund inntektstap og ekstrautgifter.

For skiskytterforbundet peker det avlyste Kollen-arrangementet seg i så måte ut.

annonse

– Det største tapet for forbundet er inntekter knyttet til verdenscupavslutningen i Holmenkollen. Vi har outsourcet arrangementet til Holmenkollen Skifestival, og det jobbes fortsatt med å få et fullstendig bilde over den økonomiske situasjonen, sier generalsekretær Anne Varden til NTB.

– Det som er hundre prosent sikkert er at det får negative konsekvenser for både Holmenkollen Skifestival og Norges Skiskytterforbund, men hvor stort det endelige tapet blir, er på nåværende tidspunkt usikkert. Holmenkollen Skifestival har løpende dialog med kreditorer, og det foreligger foreløpig ikke noen fordeling av redningspakken til idretten på de avlyste arrangementene, fortsetter hun.

Permitteringer

Norges Skiskytterforbund har i første omgang permittert 24 personer til uken over påske som følge av aktivitetsstansen koronaviruset har medført. Varden understreker samtidig at ikke alle er permittert 100 prosent.

annonse

Permitteringene berører både administrasjonen og det sportslige apparatet.

Videre jobbes det nå med å se på kostnadsbesparende tiltak slik at forbundet er rustet til å møte de utfordringene som kan komme.

– I utgangspunktet er ikke budsjettet romslig. Vi har vært gjennom noen år der vi har kjørt flere runder med kostnadsreduksjoner, og for hver gang blir mulighetsrommet mindre, sier Varden, men peker blant annet på at det ligger enkelte rene besparelser i at aktiviteten er stanset opp.

– Er det behov for ytterligere tiltak, vil vi måtte fremme forslag om ytterligere permitteringer for en periode. Utover det har ikke vi mange store poster i budsjettet som vi kan redusere uten at det kan gå utover tilbudet vårt, sier generalsekretæren.

Eventuelle videre permitteringer vil besluttes på et ekstraordinært styremøte 14. april.

Nylig ble det bestemt at dagens landslagsstruktur med sju landslag ligger fast også foran neste sesong.

Spennende sponsorjakt

Skiskytterforbundet har de siste årene jobbet hardt for å skaffe inntekter fra nye sponsorer. At dette arbeidet blir mer utfordrende som følge av viruspandemien, har ikke Varden fått noen signaler på per nå.

– Vi må forholde oss til signalene vi får fra dem vi er i dialog med, både av eksisterende og nye partnere. Foreløpig har vi ikke fått noen signaler som tilsier at vi bør være bekymret for de sponsorinntektene vi har budsjettert med. Men det kan jo skje, sier generalsekretæren – og legger til:

annonse

– Det er ingenting som er sikkert før man har signert en avtale, og vi har både avtaler som skal reforhandles og nye avtaler hvor vi er på oppløpssiden. Det er klart det er spennende.

For landslagene er det planlagt samlinger både i Norge og internasjonalt i mai og juni. Hva som skjer med dem, er inntil videre usikkert.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474