Borgarting lagmannsrett mener karantene for nyinnsatte er et smitteverntiltak og ikke er ment som straff for de innsatte. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Borgarting lagmannsrett har vurdert karanteneordningene for varetektsfengslede personer. De mener ordningen ikke bryter med menneskerettighetene.

I en kjennelse om fengsling fredag konkluderte lagmannsretten med at karanteneordningen hvor varetektsfengslede blir isolert for å forhindre spredning av koronavirus, ikke strider med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Spørsmålet dukket opp i en sak hvor den siktede ble varetektsfengslet i fire uker.

annonse

Som en del av arbeidet med å forhindre smittespredning av koronaviruset har Kriminalomsorgen region øst besluttet at alle nyinnsatte blir satt i karantene ved at de utelukkes fra å omgås andre innsatte i 14 dager fra innsettelsesdagen.

I en anke mente den siktedes forsvarer at denne isolasjonen var i strid med retten til frihet og sikkerhet, torturforbudet og retten til respekt for privatliv i EMK og at den siktede derfor måtte løslates.

Borgarting lagmannsrett konkluderte enstemmig i kjennelsen med at beslutningen om karantene er et smitteverntiltak, og ikke ment som straff. Anken ble derfor forkastet.

annonse

I kjennelsen skriver de at «staten har en forpliktelse til å beskytte innsatte – og ansatte – i fengsler mot smitte, og staten må tillates noe områingstid for å få på plass et passende regelverk for gjennomføring av smitteverntiltak i en så vidt spesiell institusjon som et fengsel er».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon