Illustrasjonsbilde. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix
annonse
annonse

Kjære statsminister,

For en stund siden var du på Svalbard. På den turen sa du følgende:

– Det som er åpenbart, er at det er blitt villere klima på Svalbard enn det har vært tidligere. Og så er det jo også slik at isen en del steder trekker seg tilbake. Fjorden er isfri. Det er annerledes enn det har vært, sa Solberg.

annonse

Les også: Svalbard var mye varmere før, Erna

Vel, jeg tillot meg å sende deg en høflig anmodning før din reise til Svalbard. Den besto i all enkelthet av at jeg ba deg om å la en av dine rådgivere lese en kort artikkel om et varmt Svalbard for 80 – 90 år siden, og om den feilaktige påstanden om isbjørnens utryddelse.

Dette er basert på udiskutable tall-størrelser og faksimiler, og bidrar i all enkelhet til at den vedtatte «sannhet» om menneskeskapt klimakrise i et tvilsomt lys. Jeg har grunn til å anta at ingen(!) leste min lille artikkel, som slår sprekker i denne vedtatte «sannheten».

Les også: Mener Erna Solberg gjør samme tabbe som Clinton, og ignorerer folkets røst

annonse

Den nære forhistorien; tidsrommet 1918 – 1938

Her presenteres et knippe utsagn fra 1930-årene med faksimiler, flere aviser hadde skrevet om temperaturstigningen i mellomkrigsårene:

I Nordlandsavisen for 17.november 1936 refererer de til Morgenbladet og skriver: «middeltemperaturen i Norge er steget med hele 3 grader i løpet av de siste 50 år. (…) Men mest oppsiktsvekkende er (…) at middeltemperaturen for Svalbard for november – mars siden 1918 har steget med 7 grader.» Dette hadde ført til at isbreene hadde trukket seg langt tilbake både på Svalbard og Grønland.

Professor dr. Knut Fægri som uttaler seg til Aftenposten 5.juni 1947 ; «På en enkel bre, Mjølkevollsbreen i Olden, er det på et eneste år målt opp til 500 meters tilbaketrekning i breen.» Årsaken er et mer gunstig klima, men professoren mener at «når det gjelder klimautviklingen gjennom et lengre tidsrom, er alt uvisst, og en kan ikke rent matematisk regne ut når en bre vil forsvinne».

I avisen The Queenslander (Brisbane, Australia) står det den 21.juli 1932 at isen i Antarktis «has receded at least 30 miles since it was first seen and surveyed». 

annonse

Dette er informasjoner som ikke kan hverken bortforklares eller betviles. Et sentralt poeng er at et tidsrom på 20 år er langt nok til å betrakte det som en vedvarende tendens! I hele tidsrommet fra vi begynte å måle CO2-nivået i atmosfæren har det økt ganske så jevnt, mens vi har gjennomlevd flere perioder med relativ varme og også kulde. IPCC’s påstand om at først stiger CO2-nivået i atmosfæren, og, som følge av det temperaturen er brudd på naturvitenskapens grunnleggende metodelære – kall det grunnlov.

På dette grunnlag er din påstand statsminister om klimaforandring ved kun å vise til dette tiårets varme periode feil

På samme nivå er påstanden «Isbjørnen dør ut» I 1960 var isbjørnbestanden anslått til 5.000 – 6.000, og da var det en utbredt isbjørnjakt, bl.a. var dette en ettertraktet virksomhet blant overvintrende på Jan Mayen. I dag er bestanden anslått til 22.000 – 31.000.

På de to neste sidene presenteres to faksimiler fra 1930-tallet.

For å sette Svalbard-temperaturen i en videre sammenheng vises her temperaturutviklingen for kloden som helhet.

Den ganske nære fortid, i hovedsak med faktiske målverdier

HadCRUT4 med gjennomsnittlige temperaturtopper. Røde og blå punkter viser temperaturvariasjoner større enn 2 standard avvik fra 0-basis linjen.

Global temperatur de siste 2.000 år.

Kurven er utarbeidet av UK Met. Office i samarbeid med University of E. Anglia og viser beregnet temperatur-utvikling fra begynnelsen av vår tidsregning til i dag.

Denne temperatur-informasjon setter dine skråsikre uttalelser etter Svalbard-besøket i et underlig lys, og de inneholder en språkbruk som rimer dårlig med det inntrykk vi har fått av deg. Vi som drister oss til å melde oss inn i «Folkeopprøret mot klimahysteri» blir fremstilt som mer eller mindre lurt inn av en gjeng svært lite tillitvekkende personer, noen av dem har til og med bidratt til «å spre konspirasjonsteorier om vaksiner». Dette er personangrep som ligner ytterste venstre fløy i politikken, og kan ikke være en statsminister verdig. For å føye «skam til skade» får vi også vite hva vi mener; «Og skal vi tolke Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteri» i beste mening, er det en protest mot en klimadebatt som handler for mye om radikale løsninger.» Er det noe som gjør selv sindige nordmenn illsinte så er det å bli fortalt av en person fra eliten hva vi egentlig mener.

Du går friskt ut, påstår at vi med 99,9% sikkerhet vet at klimaforandringene er menneskeskapte; «Dette mener jeg er kjernen av utfordringen med klimadebatten: Vi skiller ikke lenger mellom hva som er fakta og hva som er politikk.» «Klimaet endrer seg. Det er løsningene vi må diskutere»

Selv ikke FN’s klimapanel (IPCC) tør å være så skråsikre, men presenterer bl. a. scenarioer, dvs. mulige temperaturutviklinger. Jeg tror nok at disse uttalelsene er utformet av dine rådgivere, som jeg fradømmer enhver naturvitenskapelig kompetanse! Disse utsagnene er ren politikk, med den lønnlige håp om at mange «nok» skal akseptere dem uten videre. Dette ligner på middelalderens kirke-virksomhet, hvor all kirkelig forkynnelse skjedde på latin, kun forstått av presteskapet og forventet akseptert uten videre av allmuen. I dag er dette mye vanskeligere, selv om media og klima- og miljødepartementet er forbilledlig flinke til å sile ut informasjon som ikke er «korrekt».  Basert på de til dels voldsomme reaksjoner på dette folkeopprøret synes det som om mange nå begynner å bli redde for at annet enn den «korrekte» informasjonen skal bli bredt offentliggjort.

Og på hvilket grunnlag kan jeg så fradømme deg og dine rådgivere all klima-kunnskap -? Det er bl.a.  ved å spesifisere en referanse som selv en trofast støttespiller av «din» vitenskap, Aftenposten, ikke våget å unnlate å publisere; Artikkel i Aftenposten 20/09 2019 av Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk 1973, om den nærmeste overtro vedrørende menneskeskapte klimaendringer. Han har også holdt en lengre forelesningsserie, hvor han bl.a. karakteriserer IPCC’s utsagn som pseudo-vitenskap, se:

Jeg ser virkelig frem til eventuell forsøk på desavuering av hans fysikk-kompetanse. Bare så det er nevnt; Det foreligger et stort antall lignende artikler tilgjengelig på nettet.

Nå er det også andre som har noe kunnskap i fysikk og tilgrensende kjemi. På fundamentalt nivå er dette å beskrive både kvalitativt og kvantitativt det som skjer ved økende CO2-nivå i atmosfæren. Konkret er dette innenfor områdene molekylær termodynamikk og strålingstransport gjennom atmosfæren. Jeg skal med en alle største fornøyelse delta i en debatt om dette. For å adoptere din prosentangivelse, jeg antar at dine rådgivere med 99,9% sikkerhet ikke har relevant kunnskap.

Les også: Nei, Erna Solberg: Det er ikke 99,9 prosent sikkert at menneskene står bak alle klimaendringene

Denne henvendelsen vil du nok også ignorere, men de faglige poengene blir ikke borte av den grunn. 

Dere strever i Høyre nå – det er ingen lystelig situasjon. Derfor, tenk dere litt om, en edruelig tilnærmelse til klima-vitenskap kan være fornuftig, ikke bare for dere men for landet som helhet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon