REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo
annonse
annonse

For å forstå bakgrunnen for og ødeleggelsene som vil følge av den økonomiske og finansielle nedsmeltingen vi nå bare ser konturene av, må vi gå tilbake til siste gang verden hadde den samme utfordringen vi har i dag.

Året var 1929, og både den britiske og amerikanske sentralbanken innså at utfordringen var et oppblåst aksjemarked som følge av løssluppen pengepolitikk. Da som nå var «elefanten i rommet» gjeld og atter mer gjeld for å holde liv i boblene i aksjemarkedet, eiendomsmarkedet og alle andre kunstig inflaterte eiendeler.

Tallene i 1929 var «blåbær» sammenliknet med dagens tall. For å sette det hele i perspektiv var det en samlet gjeld på ca. USD 105 000 milliarder som utløste finanskrisen i 2008. I dag er tallet USD 265 000 milliarder, eller ca. 3 ganger verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Ingen vestlige land har noen gang overlevet slike gjeldsnivåer. Med andre ord er verdens økonomiske og finansielle system dundrende konkurs.

annonse

Les også: Krisepakker til ingen nytte

Kunnskapsløse norske analytikere

Når «NRKs økonomisk ekspertpanel», Harald Magnus Andreassen og Jan Ludvig Andreassen i beste sendetid snakker om «korreksjoner» og en i utgangspunktet «sterk norsk økonomi», uten å nevne «elefanten i rommet», altså gjeld, en eneste gang, representerer dette en grenseløs naiv tilnærming til økonomiske realiteter. Det er antakelig av den grunn ingen av «Andreas-ene», ei heller finansminister Sanner, reagerte da investoren Øystein Stray Spetalen gjorde dem oppmerksomme på at ca. 70% av selskapene på Oslo Børs trengte mer penger for å overleve forut for «coronakrisen», at denne totale mangel på konkurransekraft i norsk næringsliv gjenspeiles i en norsk krone «på vei utfor stupet», og at norsk næringsliv er ødelagt av reguleringskåte og udugelige politikere.

annonse

I 1929, som i 2020, trengte sentralmakten, sentralbankene og det private bank- og finansvesen noe å skylde på for å unngå å stå ansvarlig overfor folket for den økonomiske krasjlanding de var skyld i. Deres forklaring i 1929 var at kollapsen var uunngåelig, nærmest en «naturkatastrofe». Slik den velrennomerte økonom John Kennet Galbraith uttalte det:

«How much better, as seen from the Federal Reserve (USAs sentralbank), to let nature take its course and thus allow nature to take the blame.»

Finansminister Mellons synspunkter var enda tydeligere (beskrevet av Herbert Hoover):

«Mr. Mellon had only one formula: “Liquidate labor, liquidate stocks, liquidate the farmers, liquidate real estate.» He insisted that, when the people get an inflation brainstorm, the only way to get it out of their blood is to let it collapse. He held that even a panic was not a bad thing. He said: «It will purge the rottenness out of the system. High cost of living and high living will come down. People will work harder, live a moral life. Values will be adjusted, and enterprising people will pick up the wrecks from less competent people.»

I 2020 bruker våre politikere samme unnskyldning som i 1929. Forskjellen er at vi denne gangen har en «naturkatastrofe» å skylde på; en pandemi ved navn «corona». Vær sikker på at coronaviruset vil brukes av våre folkevalgte for å dekke over den økonomiske og finansielle kollapsen som uansett inntreffer på grunn av politikernes mangeårige skjødesløse pengepolitikk.

Det globalistiske pengesystem

For å forstå hvordan Norge og verden har havnet i  «bunnløs gjeld», må vi forstå hvordan pengesystemet fungerer.

Først: Kun sentralbanker kan skape eller «trykke» penger. Det banker gjør er å skape kreditt, dvs. lån. Seddelpressen er avleggs. Alt gjøres elektronisk.

annonse

Dernest: Når du «låner penger» i banken har banken i utgangspunktet ikke disse pengene tilgjengelig. Lånet eller kreditten skapes av en bankansatt som skriver inn noen tall på en PC.

Banken bruker kundenes innskudd om igjen og om igjen for å skape tilnærmet ubegrensede mengder med kreditt. Banken beholder all avkastning. Du sitter med all risiko, dvs. «svarteper» når det går galt, som det alltid gjør med slike pyramidespill.

Det er derfor bilgrunderen Henry Ford en gang uttalte at:

«Om folket hadde forstått hvordan banker fungerer, ville det vært revolusjon i gatene i morgen»

Les også: Panikk: Det er på tide å sparke globalistene ut av kontorene og gi styringen tilbake til folket

Det Henry Ford mente med denne uttalelsen kan oppsummeres slik:

annonse

Private banker eiet/kontrollert av pengeeliten kan låne ut penger som ikke eksisterer kalt kreditt og kreve renter på det. Når banken sier til deg at «vi låner deg penger så du kan kjøpe det huset du ønsker deg», da sier banken egentlig at «vi vil skape kreditt ut av ingenting mot å eie huset ditt inntil du har betalt oss tilbake – med renter». Mennesker og familier blir «kastet ut på gaten», og mange mister jobben sin når de ikke er i stand til å betale tilbake «penger» som aldri har eller kan eksistere – og som dermed aldri skulle vært lånt ut i det hele tatt.

Om ikke dette er tilstrekkelig til å «få folket ut i gatene med høygafler» så kan kanskje en videre forklaring av Fractional Reserve Lending systemet (FRL) – GLOBALISTENES PENGETRYKKEMASKIN – overbevise folket om hvordan middelklassen i årevis har «blitt skrudd» av penge- og banksystemet; dets aksjonærer og ledelse, hele tiden med politikernes velsignelse:

Bruker vi en vanlig språklig forståelse av begrepet Fractional Reserve Lending kan vi si at:

Fractional – mindre deler av noe større

Reserve – noe blir lagt i «reserve» (som sikkerhet)

Lending – utlån

Fra dette kan vi utlede at noe deles opp og brukes etterpå til utlån, mens noe blir satt til side som reserve; som en slags sikkerhet. Her er ordet «fractional» viktig fordi det dreier seg om å bruke en liten del for å skape noe større. I enkelhet dreier det seg om hvordan dine lønns- og kontantinnskudd brukes av banken til å skape nærmest ubegrenset med kreditt/utlån ved et enkelt tastetrykk på en PC, hvor banken kun lar en liten brøkdel av dine innskudd stå urørt, som din mikroskopiske sikkerhet for dine innskudd.

I virkeligheten er det slik at når du setter inn penger på din bankkonto, da er ikke pengene lenger dine. Fra dette øyeblikk bruker banken dine penger som om de tilhører banken. Forsøk å ta ut mer enn noen tusen kroner i kontanter så forstår du hva jeg mener. Banken beholder alt av renter og avkastning fra bruken av dine innskudd. Du får ingen ting, men sitter med all risiko.

Tryllekunst = Pengetrykking

Bare en magiker greier å «skape penger ut av ingen ting» eller «ut av tynn luft», og det er da heller ikke det staten, sentralbanken og det private bankvesen gjør. De gjør noe enda mer fantasifullt, rettere sagt ondskapsfullt; de skaper penger ut av gjeld. Og ja, du hørte riktig: med gjeld skapes enda mer gjeld. Det de skaper er «fiatpenger», hvilket er det samme som den 20-kroningen eller 200-lappen du har i lommeboken din. Fiat penger kjennetegnes av følgende:

  1. Den har ingen egenverdi (kun et stykke papir med et tall på)
  2. Den er definert som lovlig betalingsmiddel (slik at du kan bruke den til å kjøpe noe)

Disse to forutsetningene henger nøye sammen, fordi du og jeg temmelig raskt ville nekte å ta imot et verdiløst stykke papir om forutsetning nr. 2 ikke var lovfestet. Uten en slik forutsetning ville vi fort kaste dette papirstykket i søpla og heller bruke et mer egnet objekt som betalingsmiddel, f.eks. gull eller sølv.

Derfor sørger alltid staten for å erklære nytrykte fiatsedler (nå mer elektroniske tall på en datamaskin) som «lovlig betalingsmiddel» i strafferettslig forstand, fordi den eneste måten en stat/regjering kan trykke og bytte verdiløst papir mot ordentlige varer og tjenester er å ikke gi folket noe valg.

Pengetrykking = forgjeldelse av befolkningen

Hva er resultatet av dagens FRL-pengesystem? Det kan du lese ut av følgende graf:

Grafen viser at 90 prosent av oss eier 6 prosent av verdens verdier, likefullt er vi ansvarlig for 74 % av verdens gjeld. Hvem er vinnerne og taperne i dette spillet? Enda viktigere: Hvordan har det blitt slik og hvem har skylden? Og hvorfor tar vi ikke ut «høygaffelen» og forlanger at plyndringen tar slutt?

Globalismen har skylden

Dagens penge, bank- og finanssystem kunne aldri misbrukt din og min arbeidsinnsats, lønn, innskudd og oppsparte midler på en slik hensynsløs måte om ikke våre politikere (stilltiende) hadde akseptert det. I flere tiår har globalistene ved hjelp fra kulturmarxister med Karl Marx’ «Kommunistiske Manifest på baklomma», plyndret middelklassen gjennom FRL systemet. 1-prosenterne har blitt styrtrike, globalistene og kulturmarxistene har fått penger for å «redde verden fra seg selv» og befolkningen har blitt gjeldsslaver. I sannhet et sinnrikt system.

Les også: Dagens Næringsliv beklager «fake news» om Spetalen

Norwegian, Stordalen og «krisepakker»

Komikeren Groucho Marx uttalte en gang følgende:

«Politikk er kunsten å lete etter problemer, finne dem overalt, diagnostisere de feil, og implementere de gale løsningene.»

Nå som penge- og banksystemet kollapser, og våre folkevalgte forsøker å unngå ansvar ved å skylde på Corona viruset, er de ikke sene med å fortsette plyndringen av middelklassen. Således skal Ola og Kari i Norge, og Average Joe i USA, som allerede sitter med kun 6% av verdiene, men 74% av gjelden, redde konkurstruede (styrtrike) aksjonærer og långivere i Norwegian og Choice. Ola og Kari, som allerede lever på «fattigdomsgrensen» skal sørge for at Kjos og Stordalen kan beholde sine private formue. Nok en gang skal folket «ta støyten» for penge- og finanselitens elleville bruk av penger «skapt ut av tynn luft» ved hjelp av grenseløs opplåning av folks innskudds- og sparekonti. Det finnes ingen bedre til å gi bort penger de ikke har og må ta fra andre enn politikerne.

Politikernes inkompetanse er grenseløs

Argumentet brukt av politikerne viser en grenseløs inkompetanse om økonomiske sammenhenger, og en respektløshet for egne borgere som savner sidestykke i moderne historie. Spetalen har rett når han kaller dem for «udugelige». Det politikerne ikke forstår, eller gir blaffen i, er at dersom eksempelvis Norwegian går konkurs, da forsvinner ikke arbeidsplassene. Flyene blir ikke borte om Norwegian blir borte, ei heller arbeidsplassene. «Nye Norwegian» blir rekapitalisert og tilbyr kundene rimeligere billetter enn før og arbeidsplassene gjenoppstår; tryggere enn de var før konkursen. Det er slik begrensede ressurser (arbeid og kapital) hele tiden arbeider for å tilfredsstille alle menneskene i samfunnet – ikke noen få utvalgte. Det kalles effektiv ressursforvaltning.

Les også: Verden, og Norge, blir aldri det samme igjen

Det er ikke norske skattebetaleres oppgave å redde Norwegian eller Choice; det er aksjonærene og långivern, og om de ikke vil eller ikke klarer det, er konkurs og rekapitalisering måten å gjøre det på; dårlig for Kjos og Stordalen, meget bra for samfunnet som helhet. Dessuten kan ikke politikerne styre gjelds/obligasjonsmarkedet. Når markedet ganske snart nedgraderer obligasjonsgjelden i Norwegian «junk bond»-status, dvs. søppelgjeld, krasjer disse lånene, og med det fordufter de 3 milliardene politikerne har stjålet fra Ola og Kari, og gitt til Stordalen og Kjus som «kunstig åndedrett».

Globalistenes endelikt

«Heldigvis» spiller det ikke lenger noen rolle hvilke idiotiske redningspakker politikerne finner på.  Denne gangen er det for sent. Gjelden er for stor. Som med Titanic siger verdens gjeldsbyrde fremover til den grunnstøter mot «isfjellet og synker til bunns»; som Titanic og i skjebnens ironi med noen av verdens mektigste bankiere ombord.

I dragsuget synker globalistene, klimahysterikerne og kulturmarxistene også til bunns, og med dem det antikverte ideologiske tankegodset som altfor lenge har fått anledning til å ødelegge den produktive kapitalen som er nødvendig for å skape en bærekraftig velferd; et samfunn basert på ydmykhet, gjensidig respekt og fri samhandling mellom menneskene, fritt for politiske opportunister og reguleringskåte politikere. Når alt er oppe og avgjort er bankene og pensjonsselskapene borte, Norges oljefond en saga blott, og norsk næringsliv er fremdeles uten konkurransekraft. Det er ikke lenger «typisk norsk å være god». I stedet må vi «brette opp ermene» og som Prøysen starte på nytt «med blyant og fargestifter til».

Vi har bare ikke forstått det ennå.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon