Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse
annonse

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke friske folk å bruke munnbind, men oppfordrer personer med covid-19 til å bruke munnbind under transport til helsetjenesten.

Folkehelseinstituttet anbefaler dermed bruk av munnbind i to situasjoner: Hos helsepersonell som har kontakt med pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19, og blant pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19 under transport til eller fra helsetjenesten.

Tidligere har FHI anbefalt munnbind hos helsepersonell som er i kontakt med pasienter med bekreftet smitte, og på slike pasienter, dersom det er mulig i møte med primærhelsetjenesten og i prehospital tjeneste.

annonse

Personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus, skal isoleres hjemme.

Anbefaler ikke munnbind blant friske

Instituttet skriver at det ikke finnes systematiske oversikter som viser beskyttende effekt av munnbind på antatt friske personer i befolkningen, verken mot covid-19 eller andre virale luftveisinfeksjoner. Derfor anbefaler de ikke bruk av munnbind hos friske personer.

I tillegg mener FHI bruk av munnbind kan gi en falsk trygghet, og at kvaliteten på munnbind som selges i befolkningen, er variabel. Det er også knapphet på noen typer beskyttelsesutstyr, og det er viktig at helsevesenet får det de trenger, mener de.

annonse

Folkehelseinstituttet skriver videre i oppdateringen at det kan være aktuelt å endre rådet dersom en relativt stor andel av den tilsynelatende friske befolkningen er smittet og smitteførende uten symptomer.

Erstatter ikke annen smitteforebygging

Dersom noen velger å bruke munnbind, selv uten symptomer, mener Folkehelseinstituttet det er viktig at folk ikke kjøper munnbind som trengs i helsetjenesten (munnbind klasse II eller IIR, eller åndedrettsvern).

De understreker videre at de må byttes jevnlig og må sitte tett rundt munn og nese.

– Bruk av munnbind erstatter ikke andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på to meter, skriver Folkehelseinstituttet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon