Foto: Christoffer Olssøn
annonse
annonse

Denne virussmitten, og myndighetenes reaksjon på den, gjør konspirasjonsteorier mer plausible. Men sannheten er verre enn som så.

Selv konvensjonelt tenkende økonomer spår at arbeidsløsheten i USA kan nå 15 og kanskje helt opp til 30 prosent i løpet av kort tid. I Norge er den allerede oppe i ti prosent. Og verre kommer det til å bli.

Som jeg skrev nylig, har konsensus fortsatt ikke tatt inn over seg effektene av å stenge ned økonomien over så lang tid som den nåværende virusstrategien tilsier at er nødvendig. Man kan ikke stenge ned realøkonomien når finanssystemet allerede var i en historisk oppblåst boble på forhånd uten at verdiene kollapser.

annonse

Mistanke om en plan

Etterhvert som konsekvensene går opp for folk i Norge og i andre land, vil mistenksomheten øke. Hvorfor gikk myndigheten til det skritt å stenge ned økonomien, som igjen førte til arbeidsløshet og konkurser? Konsekvensene av nedstengningen vil fremstå som enorme sammenliknet med det antall mennesker som faktisk dør/døde.

Les også: Verden, og Norge, blir aldri det samme igjen

annonse

For hvis tiltakene faktisk virker til å begrense smitten betraktelig, noe jeg tror er temmelig sikkert, vil antall som blir smittet og som dør, være temmelig lavt. Mens de økonomiske konsekvensene kommer til å være enorme. For de lave smittetallene er en positiv konsekvens av den katastrofale økonomiske depresjonen.

Denne sammenhengen har allerede gitt seg uttrykk i en betydelig mistenksomhet blant mange mennesker om at bekjempelsen av viruset bare er en dekkoperasjon for å innføre en annen agenda.

Globalister og Kina

Jeg har fulgt litt med på nettet og sett hva som rører seg. De konkrete ideene om hva som foregår av «konspirasjoner» tar litt ulik form, men det er to hovedretninger som peker seg ut.

Det ene er at viruset passer som hånd i hanske for en elite av globalister som vil ruinere vanlige folk og la gigantselskaper være de eneste som står igjen på en haug av konkurser hos små og mellomstore bedrifter. Briten David Ickes hevder en slik plan. Denne mistanken mot globalistenes ønske om total kontroll har versert lenge, og den er heller ikke tatt fullstendig ut av løse luften. Noen har et ønske om en global regjering. Og det er ikke overraskende at tiltakene mot coronaviruset leses inn i en slik plan.

Myndighetene i land etter land har innført unntakstilstand og grepet inn i folks liv på en måte som bare totalitære regimer har gjort tidligere. Og det skjedde mens bare noen hundre tusen mennesker globalt var smittet. Og det skjer mens mange verken vet om noen som er smittet og langt mindre noen som har dødd. De må altså bare ta for god fisk det de hører fra myndighetene og mediene.

Men mange var ytterst mistroiske til disse myndighetene og mediene på forhånd. Og nå skjer det tiltak som bekrefter at myndighetene ønsker kontroll. Vet noen i det hele tatt om viruset er ekte? Var det laget i et laboratorium? Muligheten for å spinne mistanker er enorme i denne situasjonen. Og aldri før har konspirasjonsteoriene om en verdensomspennende plan for å ta kontroll og forlede mennesker vært mer plausibel.

Den andre hovedteorien er at coronaviruset er ledd i en kinesisk strategi for å løfte seg frem økonomisk og politisk. Viruset startet i Kina, men har spredd seg mye mer i andre land. Nå begynner Kina å åpne opp og begynner å produsere og selge utstyr som resten av verden trenger til å bekjempe viruset. Coronaviruset leses dermed inn i en kontekst av asymmetrisk kinesisk krigføring.

annonse

Kommentar

En situasjon og krise som den vi står oppe i nå, kombinert med internett og sosiale medier, vil påvirke hvordan vi ser på verden rundt oss. Det er helt menneskelig å stadig prøve å gjøre omgivelsene forståelige og tillegge dem mening og kausalitet. De fleste har også en tendens til å tro at det som skjer kan spores tilbake til en siste årsak. Den utbredte troen på gud er basert på en slik tilbøyelighet.

Og det er mulig å forestille seg at viruset er ledd i en plan. Det kunne absolutt vært laget en film med det scenariet vi ser utspille seg og hvor viruset helt bevisst ble plantet enten av det kinesiske kommunistpartiet eller av andre aktører som blir mistenkt for å være globalistenes frontorganisasjoner. Det kunne igjen skapt et hysteri, som ledet til nettopp det vi ser i dag. Man kunne også lagd filmer hvor for eksempel det som skjedde i Wuhan kun var i en virtuell virkelighet, mens det resten av verden gjorde var en reell reaksjon på en fiktiv start.

Det lages nå overbevisende konspirasjonsvideoer på internett hvor ulike påstander om sammenhenger om viruset blir spredd. Flere av disse har titusenvis av seertall. Og de går viralt ikke bare i Vesten, men i India, Afrika, Midtøsten, og i Kina selv osv. Og de kan tilpasses lokale mentale forutsetninger. Alt fra kinesere, til jøder, til CIA, til globalister, til sosialister kan mistenkes å stå bak.

Les også: Slik kommer coronaviruset til å endre oss i positiv retning

Jeg skriver ikke dette for å overbevise dere om at MSM, eller WHO eller norske myndigheter sitter på sannheten om viruset, eller for å si at alle tiltakene som nå gjennomføres er fornuftige. Det er mye å kritisere og være skeptisk til. Og det er all mulig grunn til å være på vakt om hvordan Kina kan komme til å utnytte situasjonen.

Men: Viruset er reelt og reaksjonene og tiltakene oppstår desentralisert og «organisk»

Det startet i Wuhan-området i Kina (nøyaktig opprinnelse og om det kom fra et laboratorium er ennå ikke fullstendig avklart). Lokale myndigheter prøvde første å undertrykke sannheten om viruset, og det førte til at det spredte seg ukontrollert. WHO var for sene med å advare verden og foreslå tiltak, og deler av grunnen kan ha vært for å blidgjøre Kina. Land som Singapore og Sør-Korea tok virustrusselen seriøst, mens andre land, inkludert Norge og USA, var altfor sene.

Det kan meget vel være at de tiltakene som blir satt i verk for å stanse smitten, vil ha større negative konsekvenser enn om man lot viruset spre seg og millioner av mennesker ville dø i løpet av et par år. Men det er ingen forutgående plan som følges av en elite eller myndighetene i land etter land som bevisst ønsker å gjøre noe verre enn det er.

Ofre for vår egen suksess

Det er snarere våre egne tålegrenser for umiddelbar død og lidelse kombinert med en historisk unik mulighet til å faktisk prøve å stoppe viruset som har fanget oss i en situasjon hvor disse drakoniske tiltakene fremstår som nødvendige (selv om de kan vise seg å være irrasjonelle ut fra et langsiktig kost/nytte perspektiv).

annonse

Ja, det finnes stadig flere mennesker som tar orde for at ting må lempes på, men jeg vil hevde at de selv ikke ville være si stand til å forsvare disse lettelsene ettersom folk ville dø i større omfang. Hvis vi lempet opp, ville man bli tvunget til å stramme inn igjen ganske raskt.

Noen vil nok tolke denne teksten og andre ting som nå skrives på Resett som bevis på at vi ikke er så alternative til MSM som de trodde. At vi er «kontrollert opposisjon» eller har blitt lurt inn i folden av konspiratørene. Det er nok også mulig at den «populistiske trenden» går i retning av å kreve at tiltakene lempes opp.

Men jeg mener at det å skulle ta til orde for å gjøre Norge til et foregangsland i å lempe opp tiltak, ikke er praktisk politisk gjennomførbart. Og dermed har det liten ansvarlig hensikt å ta til orde for det som annet enn et diskusjonspoeng.

Situasjonen er den at Norge relativt sett allerede har ganske avslappede tiltak sammenliknet med mange andre land og byer, som har innført regelrett portforbud. I Norge er fortsatt butikker åpne og folk ferdes i parker og veiene er fortsatt nokså trafikkert.

I rent smittevernsperspektiv er Norge nokså heldig stilt fordi vi ikke er så trangbodde og bor i megabyer. Det er derfor temmelig åpenbart at de tiltakene som er innført vil få smitten betydelig ned sammenliknet med en situasjon hvor vi ikke gjorde noenting.

Men situasjonen er videre slik at smitten ikke sprer seg mer enn den gjør nettopp på grunn av disse tiltakene. Vi avverger en katastrofe (helse), med å aktivt legge opp til en annen (økonomisk).

Og det vil gi et forklaringsproblem som gjør at argumentene for å opprettholde nedstengningen blir stilt stadig mer under en kritisk lupe. Og ettersom den økonomiske krisen og arbeidsløsheten tiltar og blir mer varig, vil konspirasjoner vokse og syndebukker pekes på.

Rasjonelt sett burde vi kanskje tolerert høyere dødstall og latt flokkimmunitet oppstå. Men vi var ikke i stand til det, og nå er det for sent. Jeg vet at denne situasjonen på mange måter virker uforståelig og at det er fristende å ha noen å peke på.

Men det er bedre å holde hodet kaldt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon