Statsminister Erna Solberg sin regjering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Vi har i skrivende stund hatt 101 dødsfall i Norge som en følge av koronaviruset. Det vil bli flere. Hvor mange vet vi ikke enda.

Samfunnet er stengt ned. Verdensøkonomien er gått i stå. Folk mister jobbene. Det blir et hav av konkurser.

Ikke for å bagatellisere koronapandemien. Dens videre forløp er fortsatt usikkert. Nå er det naturlig nok den som opptar oss. Og det vil den gjøre i lang tid fremover. Men vi bør kanskje tenke over at overvekt og fedme, noe vi selv kan ta ansvar for og gjøre noe med, antakelig vil forårsake langt flere dødsfall i Norge hvert eneste år fremover enn koronaepidemien noensinne kommer til å gjøre.

annonse

Iht. en rapport fra Menon Economics utarbeidet i mai 2019, var overvekt og fedme hovedårsak til 3200 dødsfall i Norge i 2016. Som en følge av den økte belastningen på helsevesenet, økt sykefravær, redusert arbeidsevne og reduserte skatteinntekter anslås de samlede samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme til over 100 milliarder årlig! Det er ikke småpenger.

Les også: Når coronaepidemien er over, vil vi slite med fedme og skilsmisseepidemi

Til tross for at fedmeepidemien forårsaker utstrakt død og lidelse og koster samfunnet enorme beløp, er det ingen som gjør noe nummer ut av det.  Ikke Helsemyndighetene. Ikke  Folkehelseinstituttet. Ikke media. Ikke Stortinget. Og slettes ikke Regjeringen. Vi blir tvert i mot fortalt at vi ikke må stigmatisere de fete selv om de påfører seg selv og storsamfunnet enorme lidelser og kostnader.

annonse

Mellom 60 og 70 prosent av Norges voksne befolkning er overvektige, dvs. har BMI > 24,9. Det er omtrent det samme som i USA. 23 % av alle nordmenn over 18 år har i dag fedme, dvs. en BMI > 30. Vi tror vi er så spreke, men vi har faktisk den mest overvektige befolkningen i Norden. Og i hele Europa er det bare Storbritannia, Irland og Spania som har en fetere befolkning enn Norge.

Vi bruker 39,2 milliarder i året på bistand for å bekjempe sult og fattigdom i verden. Men det dør omtrent like mange av fedme som det dør av sult. Og selv ligger vi helt i verdenstoppen! Solberg-regjeringen burde kanskje bruke noen kroner her hjemme for å få fedmeepidemien i den norske befolkningen under kontroll?

Overvekt og fedme varierer med utdannelse og inntekt. Jo lavere utdannelse og inntekt, jo høyere overvekt. Menn er noe mer overvektige enn kvinner, men det er flere kvinner med ekstrem fedme. Innvandrere, og særlig kvinner fra Midtøsten, er markant fetere enn resten av befolkningen. Folk på landet er fetere enn de som bor i byene, og Østfold og Troms skiller seg ut med særlig mange overvektige.

Overvekt og fedme smitter riktig nok ikke fysisk slik som koronaviruset. Men samfunnets økte toleranse for alle slags avvik fra normalen, inklusive fedme, og det forhold at våre politiske ledere ikke akkurat kan sies å gå foran som noe godt eksempel, bidrar til at fedmeepidemien har fått skyte fart.

Overvekt og fedme forsterker alle sykdomsforløp. I forbindelse med koronaviruset viser det seg at overvektige personer har større tilbøyelighet til å bli rammet av COVID-19 viruset, større risiko for å få komplikasjoner samtidig som de er smittebærere lengre.

Sykdomsbyrden knyttet til overvekt og fedme er høyere enn for alkohol og rusmidler til sammen og forårsaker dobbelt så mange dødsfall. La oss nå sette inn alle ressurser på å knekke koronaen. Men er det ikke på høy tid at vi gjør noe med fedmeepidemien når vi har fått kontroll med koronaepidemien?

annonse

Les også: Ikke tåkelegg realitetene, Erna

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon