Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse

Jeg har i løpet av de 2 siste årene blitt politisk aktiv, selv om jeg allerede fra tidlig ungdom har vært politisk interessert. Med politisk interessert her menes, hvordan maktforhold, lover og politikk henger sammen og hvorfor.

Det var i praksis et valg mellom å bli politisk aktiv eller å sitte å klage i diverse kommentarfelt til ingen praktisk nytte hverken for meg selv eller andre. Er dermed nå blitt med i en klubb for spesielt interesserte siden folk flest dessverre har lav interesse i hvordan fellesskapsbedriften Norge drives. Interessen går jo betydelig opp annethvert år 4 uker før valget der man må velge mellom pest eller kolera. Men ikke nok til at man setter seg inn i hva man egentlig er med på.

Les også: Anmelder politiet etter ytringsfrihets-demonstrasjon: – Har du feil meninger, er du fritt vilt (+)

annonse

Å være politisk aktiv innebærer i varierende grad å stille opp på forskjellige arrangementer og å bidra med sin fritid til å skrive, undersøke, organisere, møtevirksomhet etc. Men jeg gjør dette i regi av et fellesskap som er Selvstendighetspartiet.

Så hvorfor akkurat Selvstendighetspartiet? Det var det partiet som hadde den politikken der jeg nesten var enig i alt. Noe som jeg vil påstå er meget sjeldent. De partiene som Selvstendighetspartiet er mest lik på forskjellige fokusområder, er Demokratene, PDK (Partiet De Kristne) og FrP.

Demokratene har slik jeg opplever det, dessverre vært et eneste rot med intern krangling og fraksjonsstyring. For meg er de ikke et demokratisk godt eksempel.
PDK har stort sett ganske like synspunkter som ShP. Men ShP vil holde seg ute av Israel konflikten og er ikke et religiøst parti. Ellers så er det nok mer vektlegging av forskjellige saker som skiller PDK fra ShP.

FrP har en liste med feil langt som et vondt år, og den blir bare lengre jo mer man sjekker ut. Lettest å ramse opp en innvandringspolitikk som ikke bærekraftig, de tar ikke avstand fra EU og de udemokratiske diktatene via EØS og de tar heller ikke et oppgjør med et stadig mer sentralisert og voksende byråkrati, spesielt i Oslo.

annonse

Mine personlige prioriterte fokusområder er 1) å gjenopprette grunnlovens paragraf 100 til sin opprinnelige form som garanterer ekte ytringsfrihet, noe det norske folk i dagens situasjon ikke lenger har. 2) Stoppe innvandringen og legge til rette for tilbakevandring. 3) Innføre personvalg til Storting- og kommunevalg. 4) Redusere byråkratiet og ansvarliggjøring av politikere, embetsfolk, byråkrater og dommere. Vi må igjen bli et rike der loven gjelder for alle.

Noen vill kanskje innvende hvorfor ikke bare bli med i et parti som f.eks. FrP og bli med på å «kuppe» det innenfra. Slik flere nå har gjort. Tanken har streifet meg. Men jeg har konkludert med at det i praksis er umulig som jeg tror en del snart får erfare. FrP vil etter min oppfatning sannsynligvis også snart splittes i to.

Min konklusjon baserer seg på at selve partioppbyggingen umuliggjør et kupp innenfra. Alle partiene ser ut til å styres av en sentral gruppe som bruker alle skitne triks for å rydde unna opportunister. Ingen av de store partiene er basert på at de beste ideer vinner frem. Der gjelder spisse albuer, kameraderi og allianser. Sammen med valgkomiteer og folks flokkmentalitet så ser jeg ingen fremtid i å kuppe et parti innenfra.

Selvstendighetspartiet er et nytt unikt parti på mange måter. Vi vil ha en politikk til det beste for Norge og folk flest. Partiet er grunnlagt på ut av EØS, stoppe innvandring fra den 3. verden og promotering av norsk identitet og selvinteresse for å sikre nasjonal selvstendighet. Kort fortalt vil vi ha en sterk markeds økonomi der velferdsstaten fortsatt skal spille en viktig rolle. Staten skal fortsatt ha kontroll på en god del av de sentrale samfunnsoppgaver. Vi vil gjenopprette at Stortinget og domstolene skal måtte forholde seg til Grunnloven og gjøre byråkrater ansvarlige for sine handlinger. Befolkningsutskiftningen som oppstår på grunn av innvandringspolitikken må stoppes og politikerutskiftningen skal fremmes. Selvstendighetspartiet vil ha stortingspolitikere av folket for folket. Ikke en gjeng med teknokrater som aldri har måttet brødfø seg med ærlig arbeid. 

Vi skal være et parti med stor takhøyde der de beste ideer skal få utfolde seg uavhengig hvem de kommer ifra. Vi vil ikke ha valgkomiteer som skal bestemme hvem som skal bli ledere. Istedenfor ønsker vi å fronte en «grasrotmodell» Lokallagene skal stå ganske fritt til å føre lokal politikk så lenge de ikke går imot vedtatte grunnprinsipper og kjernesaker. Vi skal ha kontroll på at de som skal bli tillitsvalgte er skikket og egnet. Vi skal ikke ha landsbyidioter til å være ledere som flere andre partier ser ut til å være tilhengere av. Hensikten med dette er å fremme et lederskap som er mer opptatt av god politikk for Norge og folk flest, fremfor å ha fokus på egen karriere. Vi har en unik partikultur med stor takhøyde som vi er stolte av. Når våre tillitsvalgte uttaler seg om enkeltsaker, skal velgerne vite at de har resten av partiet og partiprogrammet bak seg og ikke bare et populistisk soloutspill.

annonse

Selvstendighetspartiet er et parti med klar patriotisk og nasjonal agenda. Dette gjør oss dessverre dermed til en fiende i øynene på norsk presse, som hovedsakelig enten består av sterkt venstreorienterte aktivister eller nyliberale globalister. Dette gjør at vi enten blir forsøkt ignorert eller omtalt i svært negative assosiasjoner. Alle skitne triks kan og vil bli brukt mot oss av den 4. statsmakt. Til og med statsapparatet har allerede begynt å bruke politi til å intimidere oss.

Min overbevisning er at det pressen som styrer politikken. Det er pressen som i praksis velger hvilke politikere som skal opp eller ned i parti-hierarkiene. Det er pressen som velger hvilke «drittpakker» som skal ut i offentligheten eller begraves. Det er pressen som langt på vei setter dagsordenen ved å velge ut hvilke saker det skal fokuseres på. Pressen er ikke avhengig av politikerne, det er politikerne som stort sett er helt avhengig av pressen for å få en god mediedekning.

Vi har i praksis ikke lenger en offentlig og åpen arena for politikk utenom media. Grekerne hadde agoraene, romerene sine Forum og vikingene hadde sine Ting. Før hadde vi torg i Norge der det kunne diskuteres politikk. De siste 40 år er arenaen for politisk diskusjon blitt kraftig snevret inn til aviser og andre restriktive mediaplattformer. Fram til ca. 80 tallet hadde vi aviser med vidt forskjellig politisk ståsted som muliggjorde et bredt spekter av meninger. Nå er alle blitt venstreorienterte som kun tillater debattinnlegg som samsvarer innenfor deres egen politiske agenda. Dette skjer samtidig som pressen påstår at den er nøytral og objektiv. Selvfølgelig slipper de gjennom noen få som gjør at de kan si at det ikke stemmer 100%. Heldigvis kom internett som gjorde at den restriktive aktivistiske pressen nå nesten har mistet kontrollen på hva folket kan bli fortalt. 

Resett kom jo heldigvis for noen år siden som et friskt pust inn i en ellers kjedelig og forutsigbar norsk mediehverdag. Fra før hadde vi Document og HRS som eneste større kilder til alternative nyheter og synspunkter. Men Resett er de eneste i Norge som forsøker å være en avis som har til hensikt å drive med en bredere nyhetsdekning og helt klart de eneste som lever opp til ytringsfrihet idealer. Vi håper at annonseboikotten snart slipper taket slik at Resett kan konkurrere på lik linje som andre medier. Så kan folk selv velge hvem som gir dem best nyhets og meningsdekning.

Selvstendighetspartiet er per i dag i praksis helt avhengig av Facebook som en plattform for å få ytret våre ideer og meninger ut til folket. Det er uvisst hvor lenge det går før Facebook kan finne på å stenge oss ned, med myndighetenes stille velsignelse. Det er en uholdbar situasjon og vi jobber med å få andre alternativer på plass. Vi har i tillegg e-post nyhetsbrev for de som allerede er interesserte. Vi håper også på at Resett vil trykke våre leserinnlegg på basis av kvalitet og underholdningsverdi. Resett er dessverre i praksis Norge sitt eneste håp for et fritt og uavhengig sted for meningsutveksling. Vi håper Resett vil fortsette å være det de sier de er, selv om man noen ganger får inntrykk av at de litt i overkant vennlige til FrP.

Man får lett inntrykk av at det er mange som håper det kommer et nytt parti eller at kjente folk bør starte nytt parti for misfornøyde dissidenter. Selvstendighetspartiet håper å være svaret på slike ønsker. Hvis man forventer at noen skal komme og lage ditt drømmeparti som du bare kan stemme på så kommer det med all sannsynlighet ikke til å skje. De gangene i historien folk har fått en «sterk mann» til å fikse opp i alt har det sjelden blitt et bra utfall.

Les også: Selvstendighetspartiet nektes å åpne bankkonto – mistenker politisk motiv

Selv om vi er et «lite» parti så er ingen parti er større enn antall folk som stemmer på det. Vi håper at så mange som mulig vil bli medlemmer eller støtte oss på andre måter. Som medlem får man være med å forme vår politikk videre. Siden vi er ungt parti så er det gode muligheter for kompetente personer med gode ideer til raskt å stige i gradene.

Hvis man ønsker å vite mer, men er usikker på om man vil bli medlem, så kan man melde seg på vårt nyhetsbrev eller følge med på ShP sin Facebook side eller via vår hjemmeside for å få med seg hva som skjer. Vi tar gjerne imot tips og forslag. Det er mange forskjellige måter man kan bidra på. Har du fritid til overs, er det mange forskjellig oppgaver som kan gjøres. 

Norge er skakkjørt og bare en folkelig politisk involvering kan rette dette opp. Som parti kan og vil vi ta enhver debatt mot hvem som helst angående vårt politiske saksområde. Spørsmålet er om våre politiske motstandere tør å stille til debatt?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse