- Resett - https://resett.no -

COVID-19. Er det helt greit at de eldre stilles sist i respiratorkøen?

Jeg er grunnleggende mot alle former for diskriminering. 

Det være seg diskriminering basert på etnisitet, kjønn, seksuell legning, religion, funksjonsnedsettelse, fedme eller alder. 

COVID-19 pandemien har blottlagt en katastrofalt dårlig beredskap [1] og manglende kapasitet i helsesektoren. På sosiale media verser det nå en debatt om hvem som skal prioriteres i køen dersom det ikke blir nok intensivsenger og respiratorer til alle. 

annonse

Det synes å være bred enighet om unge mennesker med livet foran seg skal prioriteres fremfor eldre som snart skal dø likevel. 

Les også: Over 75.000 døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Europa [2]

I Norge hadde vi per 1. april ‘bare’ 99 innlagt på respirator og tallet har siden vært er fallende. Men spørsmålet om prioritering er en høyst reell problemstilling. 

annonse

Det prioriteres allerede. Tusenvis av livsviktige operasjoner er satt på vent. Og vi vet ikke hvordan koronapandemien kommer til å utvikle seg fremover. 

Helsemyndighetene, som til å begynne med trodde vi hadde «1200-1400 intensivplasser», fant omsider ut at vi ikke har mer enn 580. Skulle du komme til feil sykehus med knapt en håndfull intensivsenger kan du være ille ute.

Fra Spania og Italia, hvor kapasiteten på intensivavdelingene for lengst er sprengt, meldes [3] det at lokalt helsepersonell er blitt instruert om å prioritere yngre pasienter og la de eldre dø hjemme. De skal også være instruert om å ikke omtale mangelen på intensivplasser. 

Óscar Haro fra Catalonia sier på YouTube [4] 20. mars: «Min far arbeidet fra han var 14 til han var 65. Han ba aldri om noe. 18. mars, trengte han respirator for ikke å dø, men ble nektet… Dette er det Spania vi har endt opp med. Min fars generasjon har bygd dette landet etter krigen, vannreservoarene, veiene og landbruket ved å jobbe 14 timer om dagen. Nå blir de overlatt til seg selv for å dø».

I tillegg til det etiske betenkelige ved å måtte prioritere helsetjenester ut i fra alder, reiser problemstillingen først og fremst spørsmål ved uansvarlige politikere og et Storting og en Regjering som har brakt oss til randen av en situasjon som pga. dårlig beredskap og manglende kapasitet kan komme til å tvinge oss til å diskriminere de eldre i livets siste fase. 

Hva mener Likestillings- og diskrimineringsombudet om at de som har bygget landet og gjort Norge til et av verdens rikeste land, et av verdens lykkeligste land og et av verdens beste land å bo i skal stille sist i respiratorkøen?  

Og hvis det er sånn at det er greit å diskriminere på grunn av alder, må det vel være sånn at det også er greit å diskriminere for eksempel på grunn av sykelig overvekt eller etnisk bakgrunn?

Vi vet at sykelig overvekt [5], som blir stadig mer utbredt, innebærer redusert levealder, økt belastning for helsevesenet og økte kostnader for storsamfunnet, redusert arbeidsevne og reduserte skatteinntekter. Skal de overvektige stille nest sist i køen før de eldre?

annonse

Og hva med innvandrerne? De har i liten grad bidratt til å bygge landet. Innvandrings- og integreringskostnadene for storsamfunnet er enorme. Arbeidsdeltakelsen i enkelte grupper er svært lav. De er overrepresentert på kriminalstatisikken. Pga. utbredt inngifte i enkelte grupper, dårlige spisevaner og store familier innebærer de økt belastning for helsevesenet.

Både de eldre, de overvektige og innvandrerne er av ulike grunner helsesvake grupper og overrepresentert på koronastatistikken. 

Skal innvandrerne, som ikke har bidratt til å bygge landet, komme før eller etter de eldre som har bygget velferdsstaten som innvandrerne nå nyter godt av?  

Skal for eksempel overvektige eldre innvandrere komme aller sist i helsekøen dersom vi blir tvunget til å prioritere?

Les også: 214 koronainnlagte pasienter på sykehus – like mange som lørdag [6]

Vi får håpe vi ikke kommer dit. Men det kan hende vi blir tvunget til å prioritere bort flere enn de som har bygget dette landet. 

annonse

Jeg bare spør. Hva mener Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474