Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan fortelle at 600 millioner kroner skal brukes på veiprosjekter over hele landet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
annonse
annonse

600 millioner kroner er nå fordelt på veier over hele landet, som en del av Stortingets tredje koronakrisepakke.

– Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, sør får 78 millioner, vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt ble det satt av 900 millioner kroner til samferdsel, hvorav 600 millioner av dette skulle gå til veier.

annonse
Økt aktivitet

Hensikten med tildelingen er økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på norsk veier.

– Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Av veipengene går 500 millioner kroner til vedlikehold og tiltak for trafikksikkerhet, mens 100 millioner kroner er satt av til mer asfalt på veiene.

Størst etterslep i nord og vest

Etterslepet på veiene er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms, ifølge NRK.

Pengene fordeles likevel over hele landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet. Det er ikke tvil om at det er enkelte regioner som har større utfordringer, og det vil komme flere muligheter for oss til å håndtere de regionene spesielt, sier Hareide til kanalen.

Ber om oppgradering av fylkesveier

I denne omgang går pengene til riksveinettet. Opplysningsrådet for Veitrafikken påpeker at også fylkesveiene har et stort vedlikeholdsetterslep.

– Det er 80 prosent større risiko for å dø på fylkesveinettet en riksveinettet. Etterslepet er estimert til over 59 milliarder kroner, sier fagsjef Karin Yrvin til NTB.

Hun ber nå fylkene om å ikke være beskjedne i sine krav til Stortinget og regjeringen.

annonse
Et kinderegg

– Dere presenterer er et kinderegg, man får satt hender i arbeid, får rustet opp et veinett så det blir mer verdifullt og det blir enklere å forflytte mennesker og gods, sier Yrvin.

Også KS krever at fylkesveiene får et løft framover.

– Denne gangen bestemte Stortinget, og det var vi enige i, at vi gjør dette på riksveinettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi samme muligheten til å gjøre på fylkesveinettet, sier Hareide til NRK.

Fakta om bevilgning til norske veier

Statens vegvesen har fordelt 600 millioner kroner til veiprosjekter over hele landet. Pengene er en del av Stortingets koronakrisepakke.

Oslo, Viken og Innlandet får 187 millioner kroner. Pengene fordeles slik:

* 25 millioner kroner ekstra til asfalt og veimerking i Viken.

* 8 millioner kroner ekstra til asfalt og veimerking i Innlandet.

* Nytt radaranlegg ved Knutstugugrove i Lom.

* Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet.

* Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken.

* Utbedring av skader på E16 mellom Hønefoss og Nes.

* Utbedring av riksvei 2 ved Grue kirke.

* Forsterkning av riksvei 3 nord for Atna.

* Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet.

* Rassikring E6 Gudbrandsdalen.

* Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omegn.

* Flomsikring på riksvei 7 i Flå.

* Utbedring av stikkrenne på riksvei 22.

* Utbedring av stikkrenne på riksvei 35 i Åmot.

* Forsterkning av eksisterende vei E6 Selsverket.

* Forsterkning av eksisterende vei E136 Lesja.

* Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen.

* Oppgradering toalettanlegg på riksvei 7 Haugastøl.

* Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold.

* Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg.

* Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot.

* Rehabilitering av viltgjerde på E16 mellom Roa og Gardermoen.

Agder, Vestfold og Telemark får 78 millioner kroner. Pengene fordeles slik:

* 10 millioner kroner til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark

* 1 million kroner til veioppmerking etter asfaltering.

* Forarbeid før dekkelegging riksvei 9 mellom Valle og Bykle.

* Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder, Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden.

* Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, riksvei 9, riksvei 41, E134 og riksvei 36.

* Skiltstyring, pumper, veilys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark.

* Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og riksvei Setesdal, med mest fokus på Agder.

* Kantforsterkning på E134 mellom Tyrveli og Vågsli.

Rogaland og Vestland tildeles 130 millioner kroner. Pengene fordeles slik:

* 22 millioner til ekstra asfalt.

* Riksvei 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.

* Tiltak på tunneler på riksvei 13 og E134 som er kortere enn 500 meter.

* Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Møre og Romsdal og Trøndelag får 73 millioner kroner, som fordeles slik:

* 10 millioner til ekstra asfalt.

* Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim.

* Utskifting av veilysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag.

* Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europaveiene i regionen.

* Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal.

* Utbedringstiltak i flere riksveitunneler på Sunnmøre.

* Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal.

* Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveier i begge fylker.

* Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer.

* Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde.

Nordland og Troms og Finnmark får 132 millioner kroner, som fordeles slik:

* 23 millioner til ekstra asfalt og utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet.

* Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet.

* Tunnelutbedring E10 Lofoten.

* Utskiftning av tunnelbelysning på riksvei 94 og E69 i Finnmark

* Plastring ved E10 Hamnøy.

* Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden.

* Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana.

* Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet.

* Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene.

* Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksveinettet.

* Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Kilde: Statens vegvesen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon