Finansminister Jan Tore Sanner (H) på en tidligere pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse
annonse

Norske bedrifter som er hardt rammet av koronakrisen, kan søke om statlig kontantstøtte fra lørdag. EØS-tilsynet ESA har gitt grønt lys.

Selve søknadsportalen, Kompensasjonsordning.no , åpner lørdag, og det er bedriftene som ble pålagt å stenge av myndighetene av smittevernhensyn som får søke først, opplyser Finansdepartementet. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april.

Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Regjeringen legger vekt på at løsningen skal være enkel og effektiv slik at pengene kommer raskt ut.

annonse

– De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I tråd med EØS

Norge sendte et formelt varsel til ESA fredag formiddag, og samme kveld kom klarsignalet. Dermed er det fastslått at ordningen ikke bryter med EØS-reglene om statsstøtte til bedrifter.

Makstak for støtte er ordinært 30 millioner kroner, mens større selskaper og konserner kan få opptil 80 millioner kroner. Regjeringen har anslått at ordningen koster 20 milliarder kroner i måneden, totalt 50 milliarder for mars, april og mai.

annonse

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene. Det er unngåelige, faste kostnader som erstattes, slik som husleie, strøm, renovasjon, forsikring og leie av maskiner.

Kritikere mener at ordningen straffer selskaper som forsøker å redusere tapene ved å omstille seg.

– Det kan være noen bedrifter som tjener mer på å kutte tilbake aktiviteten og sette folk på porten istedenfor å prøve å holde aktiviteten oppe og holde folk i arbeid, sier professor Ragnar Torvik i samfunnsøkonomi på NTNU til NRK.

Sanner svarer at det viktige er at ordningen kommer raskt på plass og ikke om den «treffer perfekt».

Advarer om kø

Skatteetaten har ansvar for å forvalte ordningen, og direktør Hans Christian Holte oppfordrer selskapene til å forberede seg før de sender søknad.

– Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier i en pressemelding.

Det er opprettet et eget telefonnummer for dem som trenger hjelp med søknaden.

Skatteetaten venter kø i perioder når ordningen starter opp, selv om portalen skal tåle stor pågang.

annonse

– Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, sier Holte.

Myndighetene varsler at de vil kontrollere at ordningen ikke misbrukes. Det skjer på grunnlag av analyser og tips, opplyser skattedirektøren. Hans etat vil samarbeide med både Økokrim, bankene og A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom politiet og andre etater for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Søkbart hvem som får kompensasjon

Misbruk og svindel kan føre til krav om tilbakebetaling og sanksjoner.

Hvilke bedrifter som får støtte i og hvor mye penger de får, vil være tilgjengelig for alle i søkbart format i en innsynsløsning som Skatteetaten skal levere.

– Detaljene kan jeg ikke gi akkurat nå. Men vi vil ha denne løsningen klar i løpet av veldig kort tid, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Stortinget har godkjent ordningen. Deler av opposisjonen har krevd at de som søker støtte, ikke skal få lov å betale ut utbytte og bonus, men regjeringen nøyer seg med å oppfordre bedriftene til å utvise moderasjon.

annonse

Sesongbedrifter som fornøyelsesparker og alpinsentre treffes dårlig av regjeringens kontantstøtteordning og blir lovet en egen beregningsmodell. Neste søknadsrunde vil bli i midten av mai.

Regjeringen jobber med egen beregningsmodell for sesongbedrifter

Sesongbedrifter som fornøyelsesparker og alpinsentre treffes dårlig av regjeringens kontantstøtteordning. Nå blir de lovet en egen beregningsmodell.

Denne typen bedrifter tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene sine gjennom hele året. Omsetningssvikt i høysesongen gjør dem veldig sårbare.

– Slik ordningen er utformet nå, treffer den ikke sesongbedriftene så godt. Vi vil jobbe videre med en egen beregningsmodell for sesongbedriftene, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse, der han la fram kompensasjonsordningen fredag kveld.

Bedriftene kan likevel søke om kompensasjon nå, men Finansdepartementet opplyser at det vil bli gjort etterberegninger i neste runde, hvor det vil bli tatt hensyn til den spesielle inntektsstrukturen.

Neste søknadsrunde vil bli en gang i midten av mai.

Fakta om kontantstøtteordningen for kriserammede bedrifter

* Kompensasjonen skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedriftene, for eksempel: leie av lokale, lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner, transportmidler og inventar, samt regnskap, revisjon, elektronisk kommunikasjon, forsikring, med mer.

* Ordningen vil gjelde for bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent i mars), som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset.

* Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning.

* Foretak som av staten har blitt pålagt å stenge ned, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

* Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer, vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

* Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden for ordinær utbetaling og 80 millioner kroner per måned som absolutt tak. Kompensasjon mellom 30 og 80 millioner vil avkortes med 50 prosent.

* Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige 30 millioner, må levere inn en samlet søknad.

* Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, produksjon og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntaket er enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

* Opplysninger om hvem som mottar støtte, hvor mye som tildeles og grunnlaget for beregning av kompensasjon, vil offentliggjøres.

* Søkere som mottar kompensasjon, oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.

* Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Den tekniske løsningen for søknadsportalen ble lansert 17. april og vil være åpen for søknader for virksomheter som har blitt pålagt å stenge fra 18. april og for øvrige virksomheter fra 20. april.

* Forslaget om kompensasjonsordningen ble lagt fram for Stortinget fredag 3. april. Ordningen ble godkjent av ESA 17. mars.

* finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at kompensasjonsordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden.

Kilde: Finansdepartementet

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon