Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
Vindmøller i Eigersund kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Vindmøller brukes som middel til å tømme felleskassen!

Klimaaktivistene vil ha oss til å tro at de er en fortsettelse av miljøbevegelsen på 60-70-tallet hvor aktivistene forsøkte å beskytte naturen, går dagens klimaaktivister inn for å ødelegge den. Alt er tillatt i den gode saks tjeneste. At det er et rått politisk spill som noen få selskaper og mennesker beriker seg på, blir underslått av medier og politikere. Dagens politisk korrekte har klart å gjøre også miljø til noe polariserende. Ikke bare innvandringspolitikken. Det er en slags total krig mot samfunnet.

Du blir nemlig lurt hvis du lar deg overbevise om at vindkraft redder verden!

annonse

Flere politiske partier jobber hvileløst for gjennomføring av økonomisk selvmord og dermed avvikling av vårt «sikkerhetsnett» og velferdsmodell!

Les også: Dagsavisen: det er høyreekstremt å være imot vindmøller

Jeg er i denne sammenhengen overrasket over at ikke flere bedrifter melder seg ut av det næringslivsfiendtlige (mot små og mellomstore bedrifter) NHO. NHOs leder, Ole Erik Almlid, støtter gigantsløseri med fellesskapets midler, ved å lovprise ytterligere utgifter på minst 50 milliarder kroner til en etter min mening totalt unødvendig elektrifisering av Nordsjøen.

annonse

Planen er selvsagt å skape mangel på kraft på fastlandet for å tvinge fram sterkt subsidiert vindkraftutbygging på land! Dette sier han freidig rett ut i intervju på nyhetene for noen uker siden, riktignok kamuflert. De som kan legge sammen to og to skjønner selvsagt sammenhengen.

NHO mener nordmenn må tåle noen naturinngrep for å løse den påståtte klimakrisen!

«Vindkraftmafiaen» (Equinor er nå en del av den) gnir seg selvsagt i hendene. Det er nemlig subsidiene som er drivkraften bak vindmølleindustri, ikke lønnsomhet.

Gigantregningen med mangedobling i strømprisen – inkludert nettleie – og uopprettelig vansiret natur må vanlige forbrukere og næringslivet ta! Et flertall av våre yrkespolitikere er dessverre opptatt av helt andre ting, nemlig å tekkes Europas ledere, og hjelpe dem med å forhindre at deres industri- og energipolitikk avdekkes som totalt mislykket!

Les også: Det trengs tolv tusen kjernekraftverk eller 16,5 millioner vindmøller innen 2050

Våre yrkespolitikere vil nemlig at Norge skal være «batteriet», slik at vanstyret kan kamufleres, og slik forhindre opprør og borgerkrig! Slik hjelp blir det internasjonale stillinger av!

Vi svindles. Etter min mening er dette tidenes største og best organiserte svindel med fellesskapets midler, hvor noen ytterst få med yrkespolitikernes velsignelse får berike seg på fellesskapets bekostning (slik som blant annet sjømatnæringen). I andre land kaller man dette for korrupsjon, mens i Norge er dette bærekraft – for noen få – og klimapolitikk! Folk må våkne opp! Vi kan ikke gjøre vårt samfunn så dyrt at vanlige mennesker ikke lenger har råd til å leve i det!

Denne svindelen er så altomfattende og dyptgripende at jeg ser meg nødt til nok en gang å fremme følgende:

annonse

1. Norge er selvforsynt med ren, vannkraft. Vi har til og med overskudd og eksporterer slik kraft!

2. Norge har ikke noe ansvar for kraftforsyningen i Europa og deres muligheter for å skape nye arbeidsplasser!

3. Oppgradering av eksisterende hydroelektriske anlegg vil gi mange ganger større uttelling enn vindkraft satsing noen gang vil gi!

4. Vindkraft er vesentlig dyrere enn vannkraft. Vindkraft blir ikke «billig» fordi man vedtar at fellesskapet skal subsidiere slik kraft! Det er en stor misforståelse i Norge at subsidierte arbeidsplasser er samfunnsøkonomisk bærekraftige!

5. Det er ingen grunn til at innbyggere i Norge skal påføres «kraftskam» begrunnet i at det er urettferdig at vi har rikelig tilgang på vannkraft. Da kan en like gjerne hevde at spanjoler bør ha «solskam» fordi det er urettferdig at de har mer sol enn oss! Slikt tøv bør ikke folk la seg lure av!

6. Vindparken på Frøya var opprinnelig ment å bygges i Bayeren i Tyskland. Regionrådet i Bayeren avslo etablering med den begrunnelse at dette tiltaket åpenbart forsøplet naturen!

annonse

7. Vindmøller er en betydelig trussel mot fugle- og insektlivet. Mange tusen fugler og insekter mister livet årlig i møte med disse. En kan lure på hvor WWF, Bellona og andre sterkt statssubsidierte interesseorganisasjoner er i debatten versus vindkraftutbygging!

8. Det totale «miljø-fotavtrykket» fra vindmøller er ekstremt stort i forhold til vannkraft-produksjon.

9. Hvis noen tror at det vil skapes flere arbeidsplasser i Norge – et av verdens mest ressurskrevende land å bo i – ved at strømprisen ni-dobler seg, så tar de grundig feil!

10. Denne skandalen er tilrettelagt for at noen få privilegerte, via strømregningen din, skal kunne berike seg selv og sine nærmeste til høyder vanlige mennesker ikke kan fatte! Svindelen er et organisert tyveri fra fellesskapet med våre uforstandige yrkespolitikeres velsignelse! Denne myra bør «dreneres øyeblikkelig»! Det er fellesskapet (alle innbyggere) i Norge som eier naturressursene som muliggjør produksjon av ren energi, og dette skal forvaltes til beste for samtlige innbyggere, ikke til berikelse for noen få utvalgte!

11. Det må innføres streng priskontroll og eksportrestriksjoner på norskprodusert vannkraft, til fordel for norske husholdninger og norsk industri!

Skal vi gi fra oss et av de ytterst få konkurransefortrinn vi har her i polare strøk for at Tyskland og EU skal få mulighet til å etablere flere arbeidsplasser? Dette er ikke bærekraft. Kort sagt, alle i Norge kan ikke ha jobb i, eller være avhengige av det offentlige, slik planen ser ut til å være. Det vil ende i samfunns-kollaps! Det må kunne være mulig å produsere noe annet enn byråkrati og trygdebruk i Norge!

Les også: Sylvi Listhaug: – Vindmøller er svineri

Visste du at det kreves minst 70 ganger mer energi for å gjennomføre et livsløp i Norge, kontra Midt-Østen og Afrika? Samtidig ser vi at de mest fanatiske menneskene i sin kamp for å få redusert Norges klimaavtrykk i hovedsak er for åpne grenser, når det, igjen i hovedsak, gjelder innvandring fra Afrika og Midt-Østen! Klimafanatikerne synes det er helt greit å fylle opp Norge med millioner av nye mennesker som ved etablering i Norge trenger sytti ganger mer energi enn der de kom fra!

En betydelig logisk brist, eller hva synes du?

De samme menneskene er for at «kullkraftverket» Kina, verdens ledende nasjon når det gjelder industriproduksjon og teknologiutvikling, skal ha status som U-land i internasjonale klimaavtaler (les: Paris-avtalen), og dermed ikke behøver å delta på det hysteriske «kollektive industrielle og velferdsmessige selvmordet» som vesten er iferd med å begå!

Kina har per i dag 1052 kullkraftverk i drift, 250 er under bygging og ytterligere 250 under planlegging! I India er situasjonen mer eller mindre lik. Å forbigå dette i stillhet er en gedigen logisk brist i klimafanatikernes argumentasjon, og jeg mener at dette dokumenterer at disse slett ikke mener det foreligger noen krise! Norge er et av de mest miljøvennlige land i verden.

Likevel er det altså krefter i sving som vil tvinge de som bærer vårt samfunn til å bruke tusenvis av nytteløse milliarder på å «hindre en mus i å pisse i havet»! Nå.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon