Illustrasjonsbilde. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Om vi ikke ansvarliggjør politikerne kommer vi aldri til å lære.

Johan Nygaardsvold (Ap) ‘tok ansvar’ for Forsvarets skrøpelige forfatning og regjeringens katastrofalt dårlige håndtering under det tyske angrepet i 1940 ved å bli sittende som regjeringssjef i eksilregjeringen i London frem til 1945. Nygaardsvold ble belønnet med Borgerdådsmedaljen da han trakk seg fra politikken i 1949.

Jens Stoltenberg (Ap) ‘tok ansvar’ for den elendige beredskapen som ble avdekket under Utøya-massakren i 2011 ved å bli sittende som regjeringssjef frem til 2013. Stoltenberg tok få måneder etter at regjeringskvartalet ble lagt i grus av en bombe, initiativ til at Norge bombet Libya tilbake til middelalderen. Stoltenberg ble belønnet av Barak Obama og Hillary Clinton med Generalsekretærstillingen i NATO året etter.

annonse

Les også: Forsker: Pandemien viser at nasjonalstaten må tilbake i sentrum av det internasjonale systemet

Erna Solberg (H) hadde vakten da koronapandemien traff landet med full tyngde nå i mars. Solberg-regjeringen har sammen med Ap og resten av Stortinget, med et hederlig unntak av Sp, ansvaret for den elendige beredskapen som nå er avdekket. Som statssjef har hun et særlig ansvar. Solberg-regjeringen har, ifølge Vårt Land, stemt ned hele 18 forslag i Stortinget de siste fem årene for å bedre Norges sikkerhet. Historiens dom over Solberg-regjeringen bør bli hard.

Det vil bli satt ned en regjeringsoppnevnt undersøkelseskommisjon på samme måte som Den militære undersøkelseskommisjonen i 1946 og 22. juli-kommisjonen i 2011. Men er det noe vi kan være sikker på så er det at Erna Solberg kommer til å ‘ta ansvar’ ved å bli sittende. Og hun sitter trygt, i alle fall frem til stortingsvalget i 2021. Da vil hun sannsynligvis bli belønnet med en internasjonal retrettstilling, kanskje som ny Generalsekretær i WHO. Hvem vet?

annonse

Hvorfor lærer vi aldri? Er det ikke nærliggende å tro at det er fordi inkompetanse, selv om den kan grense til skjødesløshet, eller regel- og habilitetsbrudd, selv om de kan grense til korrupsjon, aldri får noen konsekvenser. Det er alltid omstendighetene eller noen andre som må ta skylden.

Det personlige ansvaret pulveriseres gang på gang. Og om det er noen det får konsekvenser for, så er det alltid noen på et lavere nivå. Ansvarlige politikere på regjeringsnivå blir i regelen sparket videre til en lukrativ retrettstilling som fylkesmann eller ambassadør eller til en toppstilling i FN eller en internasjonal organisasjon som vedkommende kanskje tidligere selv har vært raus med på skattebetalernes bekostning.

Det er aldri noen som blir stilt personlig til ansvar. Det er sjelden eller aldri noen politiker som må ta sin hatt og gå slik som i andre land. Dette vet norske politikere. Og derfor fortsetter de å være kortsiktige og uansvarlige og heller prioriterer penger til velgervennlige saker som gir umiddelbar uttelling enn til langsiktige ting som nødvendig beredskap som kan gi land og folk tilfredsstillende stats- og samfunnssikkerhet.

I privat sektor er det annerledes. Hadde Nygaardsvold, Stoltenberg og Solberg vært privat ansatt ville de fått sparken på dagen for den dårlige beredskapen.

Om det var som i privat sektor ville politikere vært bundet til karantenebestemmelser og konkurranseklausuler som aldri ville gjort det mulig for dem å gå fra en statsrådsstilling til lobbyvirksomhet eller til en NGO eller internasjonal organisasjon de tidligere har gitt milliardbeløp. De ville vært utsatt for et korrupsjonsregelverk som er så strengt at de kunne risikere å bli stilt personlig til ansvar for korrupsjon de ikke en gang har tatt del i selv, men for ikke å ha iverksatt tilstrekkelige regler og kontrollrutiner.

Les også: Statsminister søkes fortsatt!

Kanskje bør vi innføre tilsvarende regler for politikere som de har innført for næringslivsledere? Skal vi lære av våre feil må politikerne kunne stilles til ansvar for den tilliten vi har delegert dem på vegne av fellesskapet. Og om de ikke gjør det, og prøver å lure oss med å si at de ‘tar ansvar ved å bli sittende’, burde vi kanskje få et lovverk som gjør det mulig å få sparket dem. Om ikke på dagen så i alle fall så raskt som det overhodet er praktisk og parlamentarisk mulig?

Og i alle fall før all ting er glemt og spinndoktorene har fått omskrevet den virkelige historien og de har fått sikret seg en lukrativ retrettstilling som fylkesmann i Hedmark eller som direktør i Norsk Olje og Gass eller ambassadør i Wien eller Generalsekretær i Europarådet, NATO, FNs Miljøvernprogram eller WHO, eller sikret seg millioner av kroner i årlige tilskudd fra UD for å drive International Peace Institute i New York eller starte Fredssenter i Oslo på privaten.

annonse

Det er på tide å rydde opp i alle disse uhumskhetene! Det er på tide at politikerne tar ansvar slik at vi kan lære og ikke må stille like uforberedt neste gang!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse