- Resett - https://resett.no -

Hvem skal la øksen falle?

Hvem kan bli moralens vokter når norsk korrupsjon er befestet helt fra toppen? Det skal det nå bli meget interresant å se konsekvensene av, etter denne skandalen med den ny oljefond-sjefen, og med de mange kjente samfunnstoppene som deltok på Nikolai Tangens gedigne smøretur. Sågar med en representant fra statsministerens kontor med på laget.

De gamle dagers «tre-roms-test» for hva som moralsk tåler det skarpe lys var: 1) på enerom tror du selv at din handlemåte holder i møte med dine prinsipper  2) Dersom ja, tror du at din familie og dine nærmeste lett ville kunnet godkjenne din handling. Og 3) dersom svaret fremdeles er ja, ville din handlemåte offentlig bestå sin prøve, ja u-besværlig å kunne trykkes i landets samtlige aviser?

Les også: Jeg får en vond smak i munnen av at denne mannen skal styre vår felles formue [1]

annonse

Jeg har lest igjennom smøre-turens deltagerliste og kom til Henrik Syse, som har svinget sitt sverd høyt gjennom sin bok «Måtehold i grådighetens tid» og som nå faller tungt på sitt eget sverd. Andre har det sikkert også dårlig med seg selv (om moralen fremdeles er intakt) og mange står for fall. Eller burde gjøre det, om vår statsminister vil bestå tre-roms-testen selv.

For det mest belastende for de fleste kyniske er neppe det moralske, men at de slik eksponeres offentlig på trykk.

En ukultur regjerer Norge og det gjelder holdningene fra toppen. Som i enhver bedrift sprer holdningene seg nedover i systemet og mangfoldiggjøres som den kulturen som får gjelde. Denne saken har avdekket mangel på etterrettelighet og evne til gangsyn fra toppen. Da har vi samtidig fått en indikasjon på umoral og mangel på etikk i det underliggende statsapparatet og alle aktører som har med det å gjøre.

annonse

Som pensjonist (82) og fraflyttet Norge for lengst, er jeg glad jeg ikke er norsk statsminister med øksen i hånden. Selv om det følger med jobben og ansvaret. Jens Stoltenberg tok ansvar ved å bli sittende. For dersom denne saken ikke får følger er der dessverre to streker under svaret: Norge er tillatt blitt et korrupt land uten en sterk og moralsk statsminister. Harde bud, men dem som politisk vil smake steken er automatisk med på leken.

Les også: 1940, 2011, 2020 – uforberedt, uforberedt, uforberedt! [2]

Vi alminnelige velgere synes utmanøvrert av en politikerklasse som hever seg over oss i en ufattelig dekadens og arroganse. De tillater korrupsjon. De bestemmer hvem vi nådigst kan få stemme på gjennom sine partiers egne ferdigtrykte stemme-sedler, dvs bare med Stortings-kandidater tro mot ledelsen. Ikke tro til folket og forandring. Derfor er vårt stats-system stivnet og omgjort fra et sant folke-demokrati til hva som enklest kan kalles et demo-diktatur.

Folkeavstemninger har politiker-makten brent seg på, for tenk folket er i stand til å bestemme selv og gjør det når sakene blir debattert, ja utførlig og offentlig fra alle vinkler. Men bemerk at folkeavstemninger er nå den eneste måten som kan gjøre politikerne til våre tjenere, ikke oss til deres undersåtter – dvs som statister til deres påståtte demokrati. Sveits er eksempelet til etterfølgelse.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474