Hanne Inger Bjurstrøm. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse

Selv om religionsfriheten står sterkt, er likestillingsombudet ikke fornøyd med at muslimske kvinner forvises til de bakre rader under bønn.

Torsdag rapporterte Resett at Islamsk Råd Norge (IRN) har utstedet en bønneveiledning, der det klart fremgår at når en familie ber i felleskap, så bør kvinnene sitte bakerst. Dette uansett om kvinnene i familien har memorert mer fra Koranen enn mennene. En kvinne skal også sitte bak sine egne sønner.

Veiledningen har vakt kraftige reaksjoner i sosiale medier og fra ulike samfunnsdebattanter, både med og uten muslimsk bakgrunn. Holdningene som fremmes blir oppfattet som sterkt sexistiske, og noen har stilt spørsmål ved om det bør være lov å spre slike holdninger.

annonse

Les også: Dana Manoucheri raser mot Islamsk Råd Norge: – Hvor er feministene?

Religionsfrihet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm understreker imidlertid at hun antar at praksisen er innenfor religionsfriheten.

annonse

– Det er forståelig at det stilles spørsmål til denne praksisen. Uten at vi har hatt anledning til å vurdere dette i sin fulle bredde, antar vi at dette er religiøst begrunnet, noe som tilsier at denne praksisen er beskyttet av religionsfriheten. Religionsfriheten er forankret i både Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, slår Bjurstrøm fast i en uttalelse til Resett.

– Ikke ønskelig

Likevel er hun tydelig på at holdningene ikke passer inn i majoritetssamfunnets måte å forholde seg til kjønnsroller på.

– Selv om praksisen er beskyttet av religionsfriheten, finner jeg grunn til å si at dette gir uttrykk for strukturell inndeling mellom kjønnene. Det er en praksis som ikke er ønskelig og som ikke er i tråd med hvordan man ser på kjønn i det norske samfunnet for øvrig, mener likestillingsombudet.

IRN mistet statsstøtte i 2017, etter at daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland ved flere anledninger hadde uttrykt misnøye med hvordan IRN, som angivelig skulle ha som rolle å være brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet, hadde opptrådt over tid.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse