Litt over 10.000 mottakere i næringslivet fikk tildelt nær 362 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen i forrige måned. Her skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Litt over 10.000 mottakere i næringslivet fikk tildelt nær 362 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen i forrige måned.

Det fremgår av den nye innsynsløsningen som gir opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra ordningen.

Portalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet lørdag. Nå kan man også få innsyn i ordningen.

annonse

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at åpenheten innsynsløsningen gir, er viktig for legitimiteten til hele ordningen, som Skatteetaten forvalter. Innsynsløsningen blir oppdatert klokka 9 hver dag, også i helgene.

– Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen. Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket. En slik praksis har likhetstrekk med den åpenhet som vi praktiserer i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse