- Resett - https://resett.no -

Nær 362 millioner er tildelt næringslivet gjennom kompensasjonsordningen

Litt over 10.000 mottakere i næringslivet fikk tildelt nær 362 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen i forrige måned.

Det fremgår av den nye innsynsløsningen [1] som gir opplysninger om bedrifter som har fått innvilget søknad om tilskudd fra ordningen.

Portalen [2] for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet lørdag. Nå kan man også få innsyn i ordningen.

annonse

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at åpenheten innsynsløsningen gir, er viktig for legitimiteten til hele ordningen, som Skatteetaten forvalter. Innsynsløsningen blir oppdatert klokka 9 hver dag, også i helgene.

– Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen. Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket. En slik praksis har likhetstrekk med den åpenhet som vi praktiserer i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474