Oslo universitetssykehus Ullevål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse

Ny forordning fra EU binder Norge til å kjøpe medisinske tester fra kommersielle aktører framfor å la norsk helsevesen lage testene selv.

Overleger og mikrobiologer fra syv av landets største sykehus advarer om at nye EU-regler truer norsk testberedskap i møte med pandemier. Overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus, Fredrik Müller, er en av de som reagerer, skriver Klassekampen.

– Gjennomføres forordningen slik den står nå, vil helsevesenet miste kunnskapen og kapasiteten til å lage tester i stor skala selv. Vi blir avhengig av å kjøpe standardiserte tester produsert av store selskaper i utlandet, sier Müller.

annonse

Les også: Overlege ut mot Folkehelseinstituttet og media for ikke å vise solidaritet med de eldre

Overlegen er redd beredskapen også vil lide hvis denne forordningen blir gjennomført:

– I en akutt pandemisituasjon vil det fort bli konkurranse om testene. Man kan også risikere at produsentland innfører eksportstans for å sikre egne behov, sier Müller og viser til USA.

annonse

Store kommersielle aktører vil være de som tjener på dette, og Müller mener de har fått påvirke forslaget for mye. Muller peker også på at de kommersielle testene ofte er flere ganger dyrere enn de norske, tar lengre tid å få, og ikke nødvendigvis er bedre enn de egenproduserte.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir helsepersonellet støtte, og det samme gjør Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Det er helt ufattelig at regjeringen, midt i en pandemi, bruker tid og ressurser på å innlemme EU-forordninger og lover som vil gjøre det vanskeligere for oss å håndtere pandemier, og som mange viktige høringsinstanser har protestert mot, avslutter Toppe.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse