Tidligere fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen meldte fra til Karantenenemnda om at han hadde fått ny jobb, før han hadde takket ja til stillingen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Tidligere fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen opplyste til Karantenenemnda at han hadde fått ny jobb. Nå sier han at han ikke har takket ja til jobben ennå.

Sivertsen selv bekrefter overfor nettstedet iLaks at han har fått et tilbud fra Husøy Kystfiske, i tillegg til flere andre tilbud, som han nå vurderer.

– Så jeg har ikke takket ja, ennå, skriver han i en tekstmelding til nettstedet.

annonse

Onsdag meldte NTB og flere andre medier at den tidligere fiskeriministeren var ansatt i Husøy Kystfiske. Sakene var basert på en avgjørelse i Karantenenemnda datert 17. april der de vedtok at Sivertsen ikke skulle ilegges karantene i forbindelse med overgang fra embetet som fiskeri- og sjømatminister til stillingen som forretningsutvikler i Husøy Kystfiske.

Torsdag tok saken en ny vending da daglig leder Rolf Bjørnar Tøllefsen i Husøy Kystfiske sa at de ikke hadde ansatt Sivertsen, men at de kun hadde tilbudt ham en jobb som han foreløpig ikke hadde takket ja til.

Skrev at han skulle starte etter påske

NTB har fått innsyn i skjemaet Geir-Inge Sivertsen sendte til Karantenenemnda. I skjemaet, som er signert 30. mars, oppgir han Husøy Kystfiske som den nye virksomheten han har fått jobb i, og at han skal jobbe som forretningsutvikler. Under «Dato for tiltredelse» skriver Sivertsen «Snarest (avtalt oppstart etter påske)».

annonse

Sivertsen sier selv til iLaks at han ville ha avklart eventuelt spørsmål om karantene før tiltredelse, da han meldte fra om stillingen til Karantenenemnda.

Sivertsen har ikke besvart NTBs henvendelser fredag.

Ikke en forhåndsvurdering

Karantenenemndas leder Hill-Marta Solberg sier at avgjørelsene deres ikke er ment som forhåndsvurderinger.

– Vi oppfattet helt klart at det var et arbeidsforhold, og det var også oppgitt tidspunkt for mulig tiltredelse. Opplysningene var ikke til å misforstå, og man kan altså ikke få en forhåndsvurdering hvis man vurderer å takke ja til en stilling, sier Solberg.

Ifølge Solberg må Sivertsen melde inn en ny sak til nemnda dersom han skulle takke ja til en annen jobb enn i Husøy Kystfiske.

annonse
Har tilgang til sensitiv informasjon

I skjemaet til Karantenenemnda skriver Sivertsen også at han har tilgang til sensitiv informasjon som har betydning for sin nye arbeidsgiver.

«Det gjelder både innen fiskerinæringen (kvoteregime og mulighet for kjøp og salg av fiskekvoter) og havbruksnæringens potensial for vekst. Har også kjennskap til konkurrenters strategier og forslag til nye teknologiske løsninger i foreliggende søknader om nye utviklingstillatelser».

I hans egen vurdering av om overgangen kan bli oppfattet som problematisk sett opp mot karanteneregelverket, svarer Sivertsen:

«Det vil kunne være problematisk i forhold til pågående uavklarte politiske spørsmål til behandling i Stortinget og departementet. Det kan dessuten oppfattes som problematisk hos konkurrerende virksomheter. Det er dette jeg ønsker nærmere vurdert for å unngå eventuelle slike problematiske forhold knyttet til virksomheten».

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse