Kornsiloen i Kristiansand, Foto: Resett
annonse

Norge er bare 60 prosent selvforsynt med hvete. Det får norske bønder til å trykke på alarm-knappen.

«Regjeringen vil ikke at folket skal bli skremt. Derfor skal ikke folket få vite at vi ikke har en tilfredsstillende beredskap for en krisesituasjon. En krise vi ikke kjenner rekkevidden av, eller varigheten av», skriver Astrid Tove Olsen, leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Per-Anton Nesjan, nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Birte Lykkegaard, styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Gerbrand Vink, styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag i et leserinnlegg i Rana Blad.

«Vi kan ikke kalle det beredskap at vi kan skaffe mat, medisiner og andre nødvendigheter i 72 timer eller 3 måneder. Vi må forberede oss på å klare oss i ett år, uten tilførsler av noe slag fra utlandet.

annonse

Les også: 1940, 2011, 2020 – uforberedt, uforberedt, uforberedt!

Vi må bygge jordbruket for ei størst mulig sjølforsyning. Alle matvarer som vi kan produsere i Norge må vi produsere i Norge. Og vi skal produsere mest mulig av foret til husdyrene våre i Norge. Vi må dyrke korn og grønnsaker på den jorda som egner seg til det», skriver de fire bonde-tillitsvalgte.

De viser til at den norske beredskapen i dag er basert på forutsetningen om at handelen med mat fungerer. I statsbudsjettet for 2019 står det: «en fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk.»

annonse

«Skal vi klare å bygge beredskap, og dermed oppfylle jordbrukets samfunnsoppdrag, trenger Norge flere bønder. Da trengs det en økonomi i jordbruket som rekrutterer nye brukere og som er i stand til å betale konkurransedyktige lønninger med andre yrker», konkluderer de.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse